Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy seksuaalikasvatuksen keinoin -hanke

Lapsia kerääntyneenä tabletin äärelle

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa ja kehittyä turvallisessa ympäristössä ja jokaisella lapsella on oikeus hyvään terveyteen, joka pitää sisällään tasapainoisen seksuaaliterveyden.

Tasapainoisen seksuaaliterveyden saavuttamiseksi jokainen lapsi tarvitsee näyttöön perustuvaa seksuaalikasvatusta jo varhaislapsuudesta alkaen. Varhain aloitettu seksuaalikasvatus tukee lapsen kasvua ja antaa lapselle tietoa ja taitoja, jotta hän voi suojella itseään ja muita.

Asianmukaisella seksuaalikasvatuksella on mahdollista myös tukea niitä nuoria, joilla seksuaaliset ajatukset kohdistuvat lapsiin. Näihin teemoihin Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy seksuaalikasvatuksen keinoin -hanke (CSAPE-hanke, lyhenne englanninkielisestä hankenimestä Child sexual abuse prevention and education CSAPE 2022-2024) paneutuu. 

CSAPE-hankkeen tarkoitus on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Hankkeen tavoitteena on: 

  1. Varmistaa, että lapsella on riittävästi tietoa ja taitoa ilmaista omaa seksuaalisuuttaan ikätasoisesti ja turvallisella tavalla, jotta hän pystyy suojelemaan itseään ja muita seksuaaliväkivallalta.
  2. Madaltaa puheeksi ottamisen kynnystä seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista – erityisesti nuoren lapsikohteisista seksuaalisista ajatuksista, ja mahdollistaa avun ja tuen saaminen, jotta nuori voisi elää hyvää elämää vahingoittamatta itseään tai muita lapsia.
  3. Lisätä ammattilaisten tietoisuutta ja taitoja antaa näyttöön perustuvaa seksuaalikasvatusta, jotta varhainen puuttuminen ja tuen antaminen lapsille ja nuorille mahdollistuu.   

Hankkeessa tuotetaan lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille tutkittuun tietoon perustuva seksuaalikasvatuksellinen materiaali erityisesti pienten lasten (5–11-v.) seksuaalikasvatuksen tueksi. Lisäksi tuotetaan tietoa ja koulutuskokonaisuus ammattilaisille nuorten lapsikohteisesta seksuaalisesta kiinnostuksesta.

Tuotetun materiaalin tarkoituksena on lisätä ammattilaisten tietoa ilmiöistä, madaltaa ja lisätä puheeksi oton taitoja sekä rohkaista ammattilaista hakemaan lapselle hänen tarvitsemaansa tukea ja apua. Hankkeessa tuotetaan materiaalia myös nuorille ja lasten vanhemmille. 

CSAPE-HANKE

CSAPE-hanke on kaksivuotinen (2022–2024) EU:n sisäisen turvallisuuden rahastosta rahoitettu yhteistyöhanke viiden Euroopan maan kesken. Suomen Pelastakaa Lapset koordinoi hanketta ja muut mukana olevat maat ovat Islanti (Barnaheill – Save the Children Island), Albania (Save the Children Albania), Bosnia-Hertsegovina (Save the Children International, implementoivana maatoimistona Save the Children North Western Balkan) ja Kreikka (KMOP, Social Action and Innovation Centre).

EU:n sisäisen turvallisuuden rahasto (Internal Security Fund, ISF) vastaa Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategian keskeisimpiin tavoitteisiin. Strategisia tavoitteita on viisi: 1) hajottaa kansainväliset rikollisverkostot, 2) ehkäistä terrorismia ja puuttua radikalisoitumiseen ja terroristien värväystoimintaan, 3) parantaa kansalaisten ja yritysten turvallisuutta verkkoympäristössä, 4) vahvistaa turvallisuutta rajavalvonnan avulla ja 5) parantaa Euroopan kykyä selviytyä kriiseistä ja katastrofeista.

MATERIAALIT

Kohtaa ja kuuntele – opas huoltajille lapsen seksuaalikasvatuksen tueksi

Kohtaa ja kuuntele - opas huoltajille lapsen seksuaalikasvatuksen tueksi, kansikuva.

Opas on saatavilla kuudella kielellä: suomeksi, englanniksi, albaniaksi, bosniaksi, islanniksi ja kreikaksi.

Suomeksi

KOHTAA JA KUUNTELE – opas huoltajille lapsen seksuaalikasvatuksen tueksi (pdf)

English

LISTEN AND SUPPORT – Guide for parents and guardians about children’s sexual education (pdf)

Albanian

DËGJONI DHE MBËSHTESNI – UDHËZUES PËR PRINDËRIT DHE KUJDESTARËT RRETH EDUKIMIT SEKSUAL TË FËMIJËVE (pdf)

Bosnian

SLUŠAJTE I PODRŽITE! – VODIČ ZA RODITELJE I ZAKONSKE STARATELJE O SPOLNOM ODGOJU DJECE (pdf)

Icelandic

HLUSTIÐ OG STYÐJIÐ – LEIÐBEININGAR FYRIR FORELDRA OG FORSJÁRAÐILA UM KYNFRÆÐSLU TIL BARNA (pdf)

Greek

ΟΔΗΓΟΣ – ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜOΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚH ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (pdf)


Koulutusmateriaali: Tietoa ja menetelmiä lasten seksuaalikasvatuksen tueksi – Tehtäviä 5-11-vuotiaille lapsille

Tämä seksuaalikasvatuksen tueksi kehitetty materiaalipaketti on tarkoitettu lasten parissa työskenteleville kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille.

Materiaalipaketti koostuu viidestä kokonaisuudesta: Seksuaalioikeudet ja moninaisuus, Ihmisen keho, Tunne- ja vuorovaikutustaidot, Omat rajat ja suostumus ja Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy.

Kukin kokonaisuus jakautuu kolmeen temaattiseen osioon. Osiot sisältävät 5–8-vuotiaille ja 9–11-vuotiaille lapsille suunnattuja tehtäviä käsitellyistä aiheista. Tehtävät on suunniteltu 45 minuutin pituisiksi tuokioiksi/oppitunneiksi. Jokainen osio sisältää selkeät ja tarkat ohjeet tehtävien toteuttamiseen sekä keskeistä tietoa aiheesta.

Suomeksi

Koko koulutuspaketti: Tietoa ja menetelmiä lasten seksuaalikasvatuksen tueksi – Tehtäviä 5–11-vuotiaille lapsille

Koulutuspaketti 5–8-vuotiaille: Tietoa ja menetelmiä lasten seksuaalikasvatuksen tueksi – Tehtäviä 5–8-vuotiaille lapsille

Koulutuspaketti 9–11-vuotiaille: Tietoa ja menetelmiä lasten seksuaalikasvatuksen tueksi – Tehtäviä 9–11-vuotiaille lapsille

English

Evidence based sexual education – Training package for 5 to 11 year old children and Annexes


Esite lapsille: Lue nämä 5 asiaa turvallisuudesta ja hyvinvoinnista

Esite on saatavilla kuudella kielellä: suomeksi, englanniksi, albaniaksi, bosniaksi, islanniksi ja kreikaksi.

Suomeksi

Hei lapsi! Lue nämä 5 asiaa turvallisuudesta ja hyvinvoinnista (pdf)

English

Are you a child? Then there are 5 things you should know about being safe and healthy! (pdf)

Albanian

Nëse je një fëmijë, atëherë ka 5 gjëra që duhet të dish për të qenë mirë dhe i sigurt! (pdf)

Bosnian

Jesi li dijete? Onda postoji 5 stvari koje trebaš znati o tome kako biti siguran i zdrav! (pdf)

Icelandic

Ertu barn? Þá eru 5 atriði sem þú ættir að vita til að tryggja öryggi þitt og heilbrigði!(pdf)

Greek

5 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για να είστε ασφαλείς και υγιείς! (pdf)


Esite nuorille: Mitä jos seksuaaliset ajatuksesi kohdistuvat itseäsi huomattavasti nuorempiin lapsiin?

Suomeksi (pdf)

Kieliversiot:

English (pdf)

Albanian (pdf)

Bosnian (pdf)

Icelandic (pdf)

Greek (pdf)


Esite ammattilaisille: Miten olla tukena nuorelle, jolla on lapsikohteisia seksuaalisia ajatuksia

Suomeksi

Esite ammattilaisille (pdf)

Englanniksi

Brochure for professionals (pdf)


Euroopan unionin rahoittama. Tästä sisällöstä vastaa yksinomaan Pelastakaa Lapset, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission näkemystä. Euroopan unioni tai Euroopan komissio eivät ole vastuussa näistä sisällöistä.

Projekti: 10ISF-2021-TF1-AG-CYBER1083832 — CSAPE 2022-2024 —, Ref. Ares(2022)8611770 – 12/12/2022

Ajankohtaista

Seuraa CSAPE-hanketta viestipalvelu X:ssä.

Tanja Simola

Kehittämispäällikkö, Nettivihje

Heidi Näppi

Projektipäällikkö, CSAPE-hanke

Maija Ikonen

Asiantuntija

Elina Pitkäranta

Viestinnän asiantuntija (kotimaa)