Lastenkoti Suvilinna

Lastenkoti Suvilinna

LastensuojelupalvelutSijaishuollon yksiköt – Suvilinna

Suvilinnan lastenkoti Turun Hirvensalossa on sijaishuoltopaikka seitsemälle huostaanotetulle tai avohuollon tukitoimena sijoitetulle kouluikäiselle lapselle. Suvilinna tarjoaa turvallisen ja kodinomaisen yhteisön lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tueksi. Yksikön toiminta perustuu omaohjaajasuhteeseen, lapsen osallisuuteen ja kiintymyssuhdeajatteluun. Yksikön vahvuutena ovat pitkäaikaiset ja kokeneet työntekijät sekä järjestön oman nuorisopsykiatrin konsultaatiot.

Uutta!

Tarjoamme nyt kokemusasiantuntijan tapaamista vanhemmalle osana palveluamme.

Ajankohtaista

Lue Suvilinnan kuulumiset täältä.

Vapaat paikat

Ei vapaita paikkoja.

Yhteystiedot

Lastenkoti Suvilinna
Suvilinnantie 29
20900 Turku
Puh. 040 487 2761
suvilinna@pelastakaalapset.fi

Johtaja Eija Järviö
Puh. 050 443 5559
eija.jarvio@pelastakaalapset.fi

Otamme harjoitteluun opiskelujen keski- ja loppuvaiheessa olevia ammattikorkeakouluopiskelijoita (sosionomi, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, yhteisöpedagogi).  Nyt haetaan Jobiilin kautta syksyn 2022 harjoittelupaikkoja ja erityisesti toivomme hakijoiksi  sosionomiopiskelijoita.

Kuva: Jussi Helttunen