Pieni lapsi ojentaa dinosauruslelua Pelastakaa Lasten vapaaehtoiselle

Mitä teemme

Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen.

Yhdessä parannamme lasten elämää niin arjessa kuin kriiseissä ja rakennamme pysyvästi parempaa tulevaisuutta sekä Suomessa että maailmalla.

Pieni lapsi talvivaatteissa lunta kädessä, taustalla kaksi aikuista.

Työmme lasten hyväksi

 • Edistämme lapsen oikeuksia Suomessa ja maailmalla.
 • Tarjoamme lapsille välitöntä tukea sekä edistämme pitkäjänteisiä ja pysyviä ratkaisuja.
 • Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen.
 • Vähennämme lasten eriarvoisuutta.
 • Avullamme lapset saavat turvaa ja suojelua kriiseissä.
 • Kanssamme lapset saavat äänensä kuuluviin.
 • Tuemme vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia.
 • Tuomme iloa ja toivoa lasten ja perheiden elämään.
Kuvassa 2 nuorta tietokoneella

Työmme yhteiskunnan hyväksi

 • Tuomme vakautta yhteisöihin ja turvaamme lapsille paremman tulevaisuuden.
 • Tarjoamme tukea silloin, kun yhteiskunnan tuki ei ole riittävää.
 • Vähennämme lasten eriarvoisuutta yhteiskunnassa.
 • Tuomme lasten näkökulmaa päätöksentekoon.
 • Tuemme paikallisia yhteisöjä, joissa jokainen voi toimia lasten hyväksi.
 • Tarjoamme kaikille mahdollisuuden osallistua lapsen oikeuksien edistämiseen.
 • Kehitämme kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja tuemme päätöksentekijöitä ja muita yhteiskunnallisia toimijoita kehittämään lainsäädäntöä ja käytäntöjä lapsen oikeuksia paremmin huomioiviksi.

Näiden teemojen parissa työskentelemme

Nuoret istuvat koulun portailla.

Lapsiköyhyys

Teemme työtä lapsiköyhyyden vähentämiseksi maailmalla ja lapsiperheköyhyyden ratkaisemiseksi Suomessa.

 

Lapsi pulpetissa käyttää iPadia.

Digitaalinen lapsuus

Haluamme varmistaa, että lapset ovat turvassa ja heidän oikeutensa toteutuvat digitaalisessa maailmassa. Siksi olemme lasten rinnalla digimaailmassa ja rakennamme turvallisempaa digimaailmaa yhdessä heidän kanssaan.

Lapset kriiseissä

Maailman kriisit ja konfliktit vaikuttavat miljooniin lapsiin. Pelastakaa Lapset on ensimmäisten joukossa paikalla haastavimmissakin tilanteissa, siellä missä lasten eriarvoisuus on suurinta ja olosuhteet vaikeimmat.

Lapsen pää kääntyneenä pois kamerasta.

Lasten suojeleminen

Kaikilla lapsilla on oikeus kasvaa turvassa. Työmme ytimessä on lasten suojeleminen kaikenlaiselta väkivallalta, kaltoinkohtelulta ja laiminlyönniltä.

Pieni tyttö farkkuhaalarissa istuu oranssin leluolennon päällä, vieressä aikuinen ja taustalla isä ja kaksi lasta sohvalla.

Lapsen osallisuus

Lapsella on oikeus ilmaista vapaasti omat näkemyksensä kaikissa itseään koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon ja lapsia on kuultava päätöksenteossa.

 

Lapsi ja aikuinen istuttavat kasvia yhdessä.

Adoptio

Olemme adoptiotyön johtava asiantuntija ja kehittäjä niin kotimaan, kansainvälisen adoption kuin adoption jälkeisten palveluiden tuottajana Suomessa.

Ajankohtaista

Pelastakaa Lapset logo
Lausunnot ja kannanotot 28.2.2024

Lausunto rajamenettelyn käyttöönottamisesta

Pelastakaa Lapset korostaa lausunnossaan erityisesti lapsinäkökulman huomioimista lasten vastaanottoon ja turvapaikkapuhutteluun liittyvässä viranomaistoiminnassa sekä liikkumavapauden rajoitusten mahdollisia vaikutuksia lapsiin.

Milloin vihaamisesta tulee maailmankuva julkaisun kansikuva
Julkaisut 26.2.2024

Milloin vihaamisesta tulee maailmankuva

Nuoren omaksumat vihamieliset asenteet altistavat väkivaltaisiin ympäristöihin ajautumiselle. Vihamielisten asenteiden taustalla voi olla käsittelemättömiä vihan ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. On tärkeää tukea lapsia ja nuoria vihan ja muiden epämieluisien tunteiden käsittelemisessä, jotta tunteet eivät purkaudu väkivaltaisella tavalla.

Milloin vihaamisesta tulee maailmankuva julkaisun kansikuva
Uutiset 26.2.2024

Pelastakaa Lasten uusi julkaisu: Nuoren käsittelemätön viha voi johtaa väkivaltaiseen käytökseen

Nuoren omaksumat vihamieliset asenteet altistavat väkivaltaisiin ympäristöihin ajautumiselle, Pelastakaa Lasten uusi julkaisu kertoo. Vihamielisten asenteiden taustalla voi olla käsittelemättömiä vihan ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. On tärkeää tukea lapsia ja nuoria vihan ja muiden epämieluisien tunteiden käsittelemisessä, jotta tunteet eivät purkaudu väkivaltaisella tavalla, järjestö muistuttaa.