Förebyggande av sexuella övergrepp mot barn genom sexualundervisning – ett EU projekt

Lapsia kerääntyneenä tabletin äärelle

Förebyggande av sexuella övergrepp mot barn genom sexualundervisning är ett projekt finansierat av EU.

Målet med projektet är:

  1. Se till att barn har färdigheter och kunskaper att uttrycka sin egen sexualitet på ett åldersanpassat och säkert sätt och att skydda sig mot sexuella övergrepp mot barn.
  2. Sänk tröskeln för att en ung ska prata öppet om sitt sexuella intresse för barn med en trygg professionell, öppna möjligheten att söka hjälp och därigenom göra det möjligt för den unge att leva ett bra liv utan att skada sig själv eller andra barn.
  3. Främja tidiga insatser och hjälpsökande bland unga som har ett sexuellt intresse mot barn. 

Mer information om projektet finns på finska och engelska på projektets hemsidor. Följ länkarna nedan.

Euroopan unionin rahoittama. Tästä sisällöstä vastaa yksinomaan Pelastakaa Lapset, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission näkemystä. Euroopan unioni tai Euroopan komissio eivät ole vastuussa näistä sisällöistä.

Projekti: 10ISF-2021-TF1-AG-CYBER1083832 — CSAPE 2022-2024 —, Ref. Ares(2022)8611770 – 12/12/2022

Ajankohtaista

Seuraa CSAPE-hanketta Twitterissä.

Tanja Simola

Utvecklingschef

Heidi Näppi

Projektledare, CSAPE-projekt

Elina Pitkäranta

Kommunikationsspecialist