Sijaishuollon yksiköt

Ritvala Vääksyssä ja Suvilinna Turussa ovat 7-paikkaisia kodinomaisia, kuntouttavaa sijaishuoltoa tarjoavia lastensuojelulaitoksia vaativahoitoisille lapsille, jotka tarvitsevat turvallista ja tukevaa yhteisöä sekä ammatillisesti toimivia aikuisia kasvunsa tueksi. Yksiköidemme henkilökunta omaa vankan kokemuksen lastensuojelun ja sijaishuollon kentältä. Heidän osaamistaan sekä ammattitaitoa ylläpidetään jatkuvan koulutuksen sekä säännöllisten yksilö -ja ryhmätyönohjausten ja nuorisopsykiatrin konsultaatioiden keinoin.

Erityisyksiköt:

Erityislastenkodit Kaisla Vantaalla ja Raunila Jyväskylässä ovat erityislastenkoteja 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Erityisnuorisokoti Pärske Vantaalla on tarkoitettu neuropsykiatrisesti erityistarpeisille ja/tai lievästi kehitysvammaisille 12-18 -vuotiaille lapsille.

Lastensuojelulaitokset toimivat tiiviissä yhteistyössä lasten kotikuntien lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, lasten vanhempien ja eri yhteistyökumppaneiden kuten lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä koulujen kanssa.

Osallisuus ja perhetyö

Työskentelyssä painotamme lasten ja perheiden aktiivista osallisuutta ja huomioimme lastensuojelulain mukaisen tavoitteen perheen jälleen yhdistämisestä.  Yksiköissämme on käytössä SILTA®-työskentely lapsen elämäntarinan eheytymiseksi. Perheterapeuttiseen viitekehykseen perustuvan mallin avulla tuetaan huostaan otetun lapsen elämäntarinan eheytymistä vuorovaikutuksessa lapsen, lapsen vanhempien ja sijaishuoltopaikan välillä. SILTA -työtä toteutetaan lastenkodeissa koulutettujen SILTA –ohjaajien toimesta.

Laatutyö

Lastenkotitoimintamme on ollut vuodesta 2012 asti sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukaisen laaduntunnustuksen piirissä. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja seuraamme onnistumistamme sekä ulkoisten että sisäisten vertais- ja ammattilaisarviointien kautta.

Työmme korkea laatu ja vaikuttavuus on meille kunnia-asia.

Vapaat paikat :

(Päivitetty 6.5.2022)

Tiedustelut:

Ritvala: Lastenkodin johtaja Minna Korhonen: 040 769 1764, minna.korhonen@pelastakaalapset.fi

Kaisla: Erityislastenkodin johtaja Kaj Lähteenmäki: 050 595 8312, kaj.lahteenmaki@pelastakaalapset.fi

Pärske: Erityisnuorisokodin johtaja Kaj Lähteenmäki: 050 595 8312, kaj.lahteenmaki@pelastakaalapset.fi

Raunila: Lastenkodin johtaja Anita Piirainen: 040 7578 222, anita.piirainen@pelastakaalapset.fi

Suvilinna: Lastenkodin johtaja Eija Järviö: 050 443 5559, eija.jarvio@pelastakaalapset.fi

Katso video lastenkodissa kasvaneesta Anssista: