kaksi lasta ja vanhemmat pelaa peliä

Perhekuntoutus

Perhekuntoutus on vaikuttava tapa auttaa lastensuojelun asiakkaana olevaa perhettä. Tavoitteena on parantaa koko perheen elämänhallintaa ja hyvinvointia sekä ohjata yhteinen arki toimivaksi.

Laitosmuotoinen perhekuntoutus on tarkoitettu lapsiperheille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista intensiivistä ohjausta ja tukea. Perhekuntoutuksessa vanhempia tuetaan ottamaan kokonaisvaltainen vastuu lapsen hyvinvoinnista, oppimaan tarvittavia taitoja sekä käsittelemään ja saamaan hallintaan ongelmia. Kuntoutuksen avulla perheen hyvinvointi ja elämäntilanne kohentuvat ja perhe löytää keinoja pärjätä perheenä omassa arjessaan.

Kuntoutusjakson aikana pyritään aina siihen, että lasten arki, koulunkäynti ja päivähoito jatkuvat mahdollisuuksien mukaan ja säännöllisiä harrastuksia tuetaan jatkamaan. Vanhempien opiskelusta ja työssäkäynnistä sovitaan yksilöllisesti.

Perhekuntoutusyksiköt

perhekuntoutusyksikkö suvikummun yhteistila, jossa sohva ja televisio

Perhekuntoutusyksikkö Suvikumpu

Turku, Varsinais-Suomi

Paikkakyselyt ja -tilanne:
Tiimin vastaava Jessica Salonen
040 835 4632
jessica.salonen@pelastakaalapset.fi

Yksikön johtaja Eija Järviö
050 443 5559
eija.jarvio@pelastakaalapset.fi

Yksi iso asunto vapaana. 

perhekuntoutusyksikkö tyrskyn yhteistilassa iso ikkuna luontoon,

Perhekuntoutusyksikkö Tyrsky

Espoo, Uusimaa

Paikkakyselyt ja -tilanne:
Tiimin vastaava Elina Peltoniemi
040 825 5997
elina.peltoniemi@pelastakaalapset.fi

Yksikön johtaja Sami Köykkä
050 433 1380
sami.koykka@pelastakaalapset.fi

Kaksio vapaana.

äiti, isä ja poika leikkii lattialla,

Tavoitteena toimiva arki

Perhekuntoutuksessa työskennellään yhdessä perheen kanssa läpinäkyvästi, vastuullisesti ja perheen yksilölliset tarpeet huomioiden. Hyödynnämme toiminnallisuutta, ammatillisia menetelmiä, vertaistukea sekä verkostoyhteistyötä.

Perhekuntoutus perustuu kiintymyssuhdeajatteluun sekä perheen vuorovaikutuksen tarkasteluun ja tukemiseen. Työskentelyssä keskeistä on arjen vahva tuki, lapsen etu, turvallisuus ja osallisuus, vanhemmuuden taitojen ja vanhemman mentalisaatiokyvyn sekä perhesysteemin vahvistaminen. Perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa laadittavat kuntoutuksen tavoitteet ohjaavat työskentelyä ja tavoitteiden tarkastelu ja arviointi ovat oleellinen osa kuntoutusta.

Perhekuntoutuspalvelumme palautetta

Perheohjaajat ovat auttaneet paljon. He ovat positiivisia ja taitavia.

asiakasäiti

Olen tyytyväinen ammatillisuuteen ja yhteydenpitoon.

kunnan sosiaalityöntekijä

Mukavaa leikkiä ohjaajien kanssa. Teette mukavia juttuja.

asiakaslapsi
kaksi tyttöä istuu riippukeinussa ja katselee järvelle
Uutta!

Kokemusasiantuntijan konsultaatiot

Tarjoamme aina osana perhekuntoutuksen palveluamme kokemusasiantuntijan tapaamista vanhemmalle.

lapsi hyppää keltaisissa kumisaappaissa vesilätäkköön
Laatutyö

Korkea laatu on meille kunnia-asia

Perhekuntoutusyksikkömme on ollut jo kymmenen vuoden ajan sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) laaduntunnustuksen piirissä.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja seuraamme onnistumistamme sekä ulkoisten että sisäisten vertais- ja ammattilaisarviointien kautta.

perhekuntoutusyksikkö Suvikummun ruokailutilan pöydällä punaisia kukka
Uutiset 19.2.2024

Suvikummun perhekuntoutuksessa panostetaan kehitystyöhön

Suvikummun työryhmän työskentelymalli tullaan kehittämään vastaamaan entistä paremmin perheiden nykyisiin tarpeisiin

PIeni saparopäinen tyttö leikkii lattialla palikoilla
Uutiset 27.10.2023

Lasten oikeudet Tyrskyn lasten silmin

Perhekuntoutusyksikkö Tyrskyssä vietettiin Lapsen oikeuksien teemakuukausi, ja keskustelua lasten oikeuksista käytiin lasten kanssa.

perhekuntoutusyksikkö tyrskyn työntekijä ja asiakaslapsi tietokoneella.
Uutiset 3.7.2023

Lapsen osallisuus kuntoutusprosessissa

Perhekuntoutusyksikkö Tyrskyssä lasten osallisuutta arjessa vahvistetaan siten, että osallistavaan kirjaamiseen osallistuvat myös lapset ikätasoisesti.