Perhekuntoutus

Perhekuntoutus

Lastensuojelupalvelut – Perhekuntoutus

Perhekuntoutuksemme on vaikuttava ja tehokas tapa auttaa koko perhettä

Perhekuntoutuksessa vanhempia tuetaan ottamaan kokonaisvaltainen vastuu lapsen hyvinvoinnista, oppimaan tarvittavia taitoja ja käsittelemään sekä saamaan hallintaan omia ongelmiaan. Kuntoutuksen avulla perheen hyvinvointi ja elämänhallinta lisääntyvät ja perhe löytää keinoja pärjätä perheenä omassa arjessaan.

Laitosmuotoisen perhekuntoutuksen yksiköt Suvikumpu Turussa ja Tyrsky Espoossa tukevat ympärivuorokautisesti erikokoisia perheitä, jotka tarvitsevat intensiivisen kuntoutusjakson. Lisäksi tarjoamme perheen omassa toimintaympäristössä toteutettavaa Kotiin tehtävää perhekuntoutusta Uudenmaan alueella sekä Turun seudulla.

Uutta!

Tarjoamme nyt kokemusasiantuntijan tapaamista vanhemmalle osana palveluamme.

Tavoitteena toimiva arki

Perhekuntoutus perustuu kiintymyssuhdeajatteluun sekä perheen vuorovaikutuksen tarkasteluun ja tukemiseen. Työskentelyssä keskeistä on arjen vahva tuki, lapsen etu, turvallisuus ja osallisuus, vanhemmuuden taitojen ja vanhemman mentalisaatiokyvyn sekä perhesysteemin vahvistaminen. Perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa laadittavat kuntoutuksen tavoitteet ohjaavat työskentelyä ja tavoitteiden tarkastelu ja arviointi on oleellinen osa kuntoutusta.

Työskentelemme yhdessä perheen kanssa läpinäkyvästi, vastuullisesti ja perheen yksilölliset tarpeet huomioiden. Hyödynnämme toiminnallisuutta, ammatillisia menetelmiä, vertaistukea sekä verkostoyhteistyötä.

Perhekuntoutuksen vapaat paikat ja tiedustelut

 • Perhekuntoutusyksikkö Suvikumpu

  Turku, Varsinais-Suomi

  Tiimin vastaava Johanna Rajalin
  040 835 4632
  johanna.rajalin@pelastakaalapset.fi

  Yksikön johtaja Eija Järviö
  050 443 5559
  eija.jarvio@pelastakaalapset.fi

  Ei vapaita paikkoja, 25.2. vapautumassa kaksio

 • Perhekuntoutusyksikkö Tyrsky

  Espoo, Uusimaa

  Tiimin vastaava Elina Peltoniemi
  040 825 5997
  elina.peltoniemi@pelastakaalapset.fi

  Yksikön johtaja Sami Köykkä
  050 433 1380
  sami.koykka@pelastakaalapset.fi

  Ei vapaita paikkoja, helmikuun lopussa vapautumassa yksiö

 • Kotiin tehtävä perhekuntoutus

  Uusimaa

  Tiimin vastaava Katri Horuz
  050 476 9248
  katri.horuz@pelastakaalapset.fi

  Ei vapaita paikkoja -

Meistä sanottua

 • ”Perheohjaajat ovat auttaneet paljon. He ovat positiivisia ja taitavia.”
  – asiakasäiti
 • ”Olen tyytyväinen ammatillisuuteen ja yhteydenpitoon.” – kunnan sosiaalityöntekijä
 • ”Mukavaa leikkiä ohjaajien kanssa. Teette mukavia juttuja.” – asiakaslapsi

Perhekuntoutuksemme on SHQS-laaduntunnustuksen piirissä.