kaksi lasta ja vanhemmat pelaa peliä

Perhekuntoutus

Perhekuntoutus on vaikuttava tapa auttaa lastensuojelun asiakkaana olevaa perhettä. Tavoitteena on parantaa koko perheen elämänhallintaa ja hyvinvointia sekä ohjata yhteinen arki toimivaksi.

Laitosmuotoinen perhekuntoutus on tarkoitettu lapsiperheille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista intensiivistä ohjausta ja tukea. Perhekuntoutuksessa vanhempia tuetaan ottamaan kokonaisvaltainen vastuu lapsen hyvinvoinnista, oppimaan tarvittavia taitoja sekä käsittelemään ja saamaan hallintaan ongelmia. Kuntoutuksen avulla perheen hyvinvointi ja elämäntilanne kohentuvat ja perhe löytää keinoja pärjätä perheenä omassa arjessaan.

Kuntoutusjakson aikana pyritään aina siihen, että lasten arki, koulunkäynti ja päivähoito jatkuvat mahdollisuuksien mukaan ja säännöllisiä harrastuksia tuetaan jatkamaan. Vanhempien opiskelusta ja työssäkäynnistä sovitaan yksilöllisesti.

Perhekuntoutusyksiköt

perhekuntoutusyksikkö suvikummun yhteistila, jossa sohva ja televisio

Perhekuntoutusyksikkö Suvikumpu

Turku, Varsinais-Suomi

Paikkakyselyt ja -tilanne:
Tiimin vastaava Jessica Salonen
040 835 4632
jessica.salonen@pelastakaalapset.fi

Yksikön johtaja Eija Järviö
050 443 5559
eija.jarvio@pelastakaalapset.fi

Ei vapaita paikkoja. Seuraavan paikka vapautumassa 1.12.2023.

perhekuntoutusyksikkö tyrskyn yhteistilassa iso ikkuna luontoon,

Perhekuntoutusyksikkö Tyrsky

Espoo, Uusimaa

Paikkakyselyt ja -tilanne:
Tiimin vastaava Elina Peltoniemi
040 825 5997
elina.peltoniemi@pelastakaalapset.fi

Yksikön johtaja Sami Köykkä
050 433 1380
sami.koykka@pelastakaalapset.fi

kaksio vapautumassa 17.9.

äiti, isä ja poika leikkii lattialla,

Tavoitteena toimiva arki

Perhekuntoutuksessa työskennellään yhdessä perheen kanssa läpinäkyvästi, vastuullisesti ja perheen yksilölliset tarpeet huomioiden. Hyödynnämme toiminnallisuutta, ammatillisia menetelmiä, vertaistukea sekä verkostoyhteistyötä.

Perhekuntoutus perustuu kiintymyssuhdeajatteluun sekä perheen vuorovaikutuksen tarkasteluun ja tukemiseen. Työskentelyssä keskeistä on arjen vahva tuki, lapsen etu, turvallisuus ja osallisuus, vanhemmuuden taitojen ja vanhemman mentalisaatiokyvyn sekä perhesysteemin vahvistaminen. Perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa laadittavat kuntoutuksen tavoitteet ohjaavat työskentelyä ja tavoitteiden tarkastelu ja arviointi ovat oleellinen osa kuntoutusta.

Perhekuntoutuspalvelumme palautetta

Perheohjaajat ovat auttaneet paljon. He ovat positiivisia ja taitavia.

asiakasäiti

Olen tyytyväinen ammatillisuuteen ja yhteydenpitoon.

kunnan sosiaalityöntekijä

Mukavaa leikkiä ohjaajien kanssa. Teette mukavia juttuja.

asiakaslapsi
kaksi tyttöä istuu riippukeinussa ja katselee järvelle
Uutta!

Kokemusasiantuntijan konsultaatiot

Tarjoamme aina osana perhekuntoutuksen palveluamme kokemusasiantuntijan tapaamista vanhemmalle.

lapsi hyppää keltaisissa kumisaappaissa vesilätäkköön
Laatutyö

Korkea laatu on meille kunnia-asia

Perhekuntoutusyksikkömme on ollut jo kymmenen vuoden ajan sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) laaduntunnustuksen piirissä.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja seuraamme onnistumistamme sekä ulkoisten että sisäisten vertais- ja ammattilaisarviointien kautta.

perhekuntoutusyksikkö tyrskyn työntekijä ja asiakaslapsi tietokoneella.
Uutiset 3.7.2023

Lapsen osallisuus kuntoutusprosessissa

Perhekuntoutusyksikkö Tyrskyssä lasten osallisuutta arjessa vahvistetaan siten, että osallistavaan kirjaamiseen osallistuvat myös lapset ikätasoisesti.

perhekuntoutusyksikkö Tyrskyn lapsiryhmän leipomia pullia
Uutiset 3.7.2023

Lasten toiveiden mukaista toimintaa Tyrskyn arjessa

Yksi olennainen osa perhekuntoutusyksikkömme Tyrskyn toimintaa on viikoittain järjestettävä teemoitettu lastenryhmä.

perhekuntoutusyksikkö tyrskyssä apukortteja pöydällä
Uutiset 3.7.2023

Millaista on olla asiakkaana Tyrskyssä?

Miten asiakasperheet ovat kokeneet uuden arjen perhekuntoutusyksikkö Tyrskyssä ja miten arki on muuttunut kuntoutusjakson jälkeen? Tätä halusimme kysyä asiakasperheeltä