Yritysvastuu

Yrityksillä on merkittävä rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja lapsen oikeuksien toteuttamisessa omassa liiketoiminnassaan. Pelastakaa Lapset on sitoutunut kaikessa toiminnassaan edistämään tavoitteiden toteutumista ja haluaa yritysyhteistyöllä edistää tavoitteita etenkin lapsen oikeuksien näkökulmasta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2016 voimaan astuneiden kestävän kehityksen tavoitteiden tarkoituksena on vuoteen 2030 mennessä poistaa äärimmäinen köyhyys, edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta sekä suojella maapallon kantokykyä.

Lapsen oikeudet ja liiketoiminta

Yritysten toiminta vaikuttaa monin tavoin lasten elämään. Yritys voi toiminnallaan suoraan edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Tämä voi tapahtua esimerkiksi varmistamalla, että tuotteet ovat turvallisia lapsille, toimimalla haitallista lapsityötä vastaan sekä varmistamalla alle 18-vuotiaiden työntekijöiden työolojen ja työajan turvallisuuden. Yritykset voivat myös epäsuorasti edistää lasten hyvinvointia esimerkiksi huolehtimalla siitä, että työntekijöille maksetaan riittävää palkkaa perheistään huolehtimiseen.  

Yritysten vastuullisuuteen sekä kotimaassa että globaalisti kiinnitetään enemmän huomiota kuin koskaan ennen. Vaikka yrityksillä on kansainvälisten sitoumusten kautta vastuu huolehtia siitä että ihmisoikeuksia kunnioitetaan kaikessa liiketoiminnassa, voi globaaleiden arvoketjujen kautta toteutuvia ihmisoikeusvaikutuksia tai sosiaalisia vaikutuksia vaikea konkretisoida tai tunnistaa. Juuri tämän vuoksi Pelastakaa Lapset tekee yhteistyötä yritysten kanssa lapsivaikutusten selvittämiseksi ja yritysten osaamisen kehittämiseksi.

Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet

Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet, Children’s Rights and Business Principles (CRBP) on Pelastakaa Lasten, Unicefin ja YK:n Global Compact -aloitteen yhteinen työkalupakki yrityksille. Kymmenen periaatetta auttavat yrityksiä tunnistamaan toimintansa vaikutukset lapsiin. Ne rohkaisevat yrityksiä sisällyttämään lapsen oikeudet keskeisiin strategioihinsa ja ottamaan suuremman vastuun lapsen oikeuksien toteutumisesta. Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet tarjoavat perustan yritysten yhteiskuntavastuulle, jossa huomioidaan paremmin ihmisoikeudet ja lasten oikeudet.

Yritysten tulee

  1. Kantaa vastuunsa ja kunnioittaa lapsen oikeuksia ja sitoutua tukemaan niiden toteutumista
  2. Myötävaikuttaa lapsityön poistamiseen kaikessa liiketoiminnassaan ja kaikissa liikesuhteissaan
  3. Tarjota ihmisarvon mukaista työtä nuorille työntekijöille, vanhemmille ja huoltajille
  4. Varmistaa lasten suojelu ja työturvallisuus kaikessa liiketoiminnassaan ja kaikissa liiketoimintapaikoissaan
  5. Varmistaa, että niiden tuotteet ja palvelut ovat turvallisia sekä pyrkiä tukemaan lapsen oikeuksien toteutumista niiden avulla
  6. Mainostaa ja markkinoida tavalla, joka kunnioittaa ja edistää lapsen oikeuksia ja tukee niiden toteutumista
  7. Kunnioittaa lapsen oikeuksia ja tukea niiden toteutumista ympäristöön, maaoikeuksien ja maankäytön osalta
  8. Kunnioittaa lapsen oikeuksia ja tukea niiden toteutumista turvallisuusjärjestelyissä
  9. Auttaa suojelemaan lapsia hätätilanteissa
  10. Vahvistaa paikallisyhteisön ja hallitusten pyrkimyksiä suojella ja toteuttaa lapsen oikeuksia.

Ota yhteyttä!

Camilla Ekholm

Manager, Global Corporate Partnerships

Ladattavat materiaalit