aasialainen tyttö halaa isän jalkaa

Adoptioneuvonta

Tarjoamme adoptioneuvontaa vuosikymmenten kokemuksella hyvinvointialueiden kaikille adoptioasiakkaille: lapselle, syntymävanhemmille ja adoptiolasta toivoville henkilöille ennen adoptiota ja sen jälkeen.

Adoptioneuvonnassa valvotaan lapsen etua sekä autetaan kaikkia adoption osapuolia. Hyvinvointialueet voivat ostaa adoptioneuvontaa asiakkailleen, joita voivat olla adoptoitu, lapsensa adoptioon antamista harkitsevat syntymävanhemmat ja adoptiolasta toivovat henkilöt. Adoptioneuvonta ja -tuki koskee kotimaista, kansainvälistä ja perheen sisäisiä adoptioita. Adoptioneuvonnan tukea on saatavilla myös muihin kuin Pelastakaa Lapset ry:n kautta toteutettuihin adoptioihin.

Hyvinvointialueiden kanssa tehdään sopimus neuvonnan ostamisesta Pelastakaa Lapsista ja/tai hyvinvointialueet voivat antaa maksusitoumuksen yksittäisten asiakkaiden neuvontaan. Adoptioneuvonta on asiakkaille maksutonta sosiaalipalvelua.

Lisätietoa adoptioneuvonnasta adoption eri osapuolille löytyy Adoptiotoiminnan-sivuilta.

vastasyntyneen lapsen jalat vanhemman käsissä
Adoptioneuvonta – hyvinvointialueet

Syntymävanhemmat

Lapsensa adoptioon antamista harkitsevien syntymävanhempien kanssa adoptioneuvonta aloitetaan heti yhteydenoton jälkeen. Molemmat vanhemmat saavat adoptioneuvontaa riippumatta siitä onko isyys vahvistettu.

Vanhemmilla on mahdollisuus tehdä ratkaisu adoptiosta aikaisintaan kahdeksan viikkoa lapsen syntymän jälkeen. Lapselle valitaan adoptiolautakunnan luvan saanut hyvin valmennettu adoptioperhe, joka parhaiten osaa vastata lapsen tarpeisiin. Valinnassa otetaan huomioon syntymävanhempien toivomukset ja edistetään sekä tuetaan avoimen adoption menettelyä tilanteessa, jossa syntymävanhemmat sitä toivovat.

pienen lapsen käsi vanhempien käsien päällä
Adoptioneuvonta – hyvinvointialueet

Adoptiolasta toivovat henkilöt

Adoptiolasta toivovien henkilöiden adoptioneuvonnan keskeinen tehtävä on arvioida heidän kykyä ryhtyä adoptiovanhemmaksi, ja samanaikaisesti antaa heille riittävästi tietoa ja valmennusta, jotta he voivat itse arvioida omia valmiuksia adoptiovanhemmuuteen.

Adoptioneuvonnassa noudatetaan STM:n opasta adoptioneuvonnan antajalle. Tapaamisia on tyypillisesti seitsemän, joista yksi on kotikäynti. Adoptioneuvonnan päätteeksi kirjoitetaan lausunto adoptiohakijoista, ja asiakkaat hakevat Valviran adoptiolautakunnalta lupaa adoptoida lapsi kotimaasta tai ulkomailta.

poika reppu selässä pitää isän kädestä kiinni ja kävelevät pois päin kamerasta
Adoptioneuvonta – hyvinvointialueet

Perheen sisäiset adoptiot

Perheen sisäisissä adoptioissa, joissa puoliso adoptoi toisen puolison lapsen, työskennellään kaikkien perheenjäsenten kanssa. Näissä, kuten myös sijaisperheadoptioissa, lapsi on usein jo kouluikäinen. Adoptioon antavan (etä)vanhemman kanssa työskentely on myös tärkeää.

Meidät tavoittaa läpi Suomen – ole yhteydessä!

Tukiperhetoimintaa on saatavilla hyvinvointialueille koko Suomessa.
Ota yhteyttä suoraan lähimpään aluepalveluumme ja autamme mielellämme.

Tukea adoptioprosessin jälkeen

Lapsen kotiin tulon jälkeen adoptioneuvonta jatkuu kotikäynnillä ja tukisuunnitelmalla. Adoptioneuvonnan antajan tehtävänä on tukea adoptiovanhempia uudessa elämäntilanteessa ja arvioida perheen mahdollisia muita tuen tarpeita. Tapaamisissa perheen kotona annetaan tarvittavaa tukea ja lapsen syntymämaan viranomaisille kirjoitetaan raportteja heidän edellyttämällä tavalla. Adoptioperheellä ja -lapsella on mahdollisuus saada tukea kaikissa elämäntilanteissa.

Adoptioneuvonta tukee syntymävanhempia myös adoption jälkeen. Heiltä kysytään tuen tarpeesta ja ohjataan tarvittaviin palveluihin. Avoimen adoption yhteydenpidossa tuetaan kaikkia osapuolia. Autetaan mm. yhteydenpitosopimuksen tekemisessä, järjestetään tapaamisia ja autetaan ylläpitämään sovittua yhteyttä, joka on lain mukaan lapsen oikeus pitää yhteyttä aikaisempaan vanhempaan.

Adoptioneuvonta palvelee adoptoituja lapsia, nuoria ja aikuisia kaikissa adoptioon liittyvissä kysymyksissä. Tuki on mm. keskusteluapua, yhteyksien hakua ja tietojen etsimistä asiakirjoista. Kunnat voivat ostaa adoptioneuvonnan tukea asiakkailleen myös muualla kuin Pelastakaa Lapsissa toteutettuihin adoptioihin.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Lapsi ja aikuinen istuttavat kasvia yhdessä.

Adoptiotoiminta

Adoption tarkoituksena on turvata pysyvä perhe ja tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapselle, joka ei voi kasvaa omassa syntymäperheessään. Tärkeintä on huolehtia lapsen edusta ja löytää lapselle pysyvä ja turvallinen koti.  Adoptio alkaa aina adoptioneuvonnalla, joka valvoo lapsen etua sekä auttaa ja tukee kaikkia adoption osapuolia: lasta, biologisia vanhempia ja adoptionhakijoita. Adoptioneuvontaa voit saada Pelastakaa Lasten aluetoimistoista…

lapsi piirtää olohuoneen sohvan ääressä

Kansainvälinen adoptiopalvelu

Adoptio on lapsen mahdollisuus Adoption myötä lapset saavat vanhemmat, jotka ymmärtävät heidän lähtökohtansa. Adoptio on tehokasta lastensuojelua ja sillä tiedetään olevan myönteinen vaikutus lapsen kasvuun ja kehitykseen. Kansainvälistä adoptiota tarvitsevia lapsia on monen ikäisiä ja -taustaisia. Yhteistä lapsille ovat varhaiset erokokemukset, laitos- tai sijaisperhetausta ja näistä johtuvat kehitysviiveet ja erityistarpeet. Osalle lapsista tulee järjestää hoitoa…