Adoptioneuvonta

Adoptioneuvonta

Lastensuojelupalvelut – Adoptioneuvonta

Adoptioneuvontaa vuosikymmenten kokemuksella

Adoptioneuvontaa saa antaa pätevä sosiaalityöntekijä, jolla on riittävä osaaminen adoptioasioissa. Pelastakaa Lapset ry on kehittänyt adoptioneuvontaa useita vuosikymmeniä ja sosiaalityöntekijämme ovat erikoistuneet tähän tehtävään. Palvelemme kuntia ja asiakkaita valtakunnallisesti viidessä aluetoimistossa.

Kunnat voivat ostaa adoptioneuvontaa asiakkailleen, joita voivat olla adoptoiva lapsi, lapsensa adoptioon antamista harkitsevat vanhemmat ja adoptiolasta toivovat henkilöt. Kotimainen, kansainvälinen ja perheen sisäinen adoptioneuvonta sekä adoptioneuvonnan tuki kaikille osapuolille kuuluvat adoptioneuvonnan keskeisiin tehtäviin. Kuntien kanssa tehdään sopimus neuvonnan ostamisesta Pelastakaa Lapsista ja/tai kunnat voivat antaa maksusitoumuksen yksittäisten asiakkaiden neuvontaan. Adoptioneuvonta on asiakkaille maksutonta sosiaalipalvelua.

Adoptioneuvonnassa valvotaan lapsen etua sekä autetaan kaikkia adoption osapuolia

Lapsensa adoptioon antamista harkitsevien vanhempien kanssa adoptioneuvonta aloitetaan heti yhteydenoton jälkeen. Molemmat vanhemmat saavat adoptioneuvontaa riippumatta siitä onko isyys vahvistettu. Vanhemmilla on mahdollisuus tehdä ratkaisu adoptiosta aikaisintaan kahdeksan viikkoa lapsen syntymän jälkeen. Lapselle valitaan adoptiolautakunnan luvan saanut hyvin valmennettu adoptioperhe, joka parhaiten osaa vastata lapsen tarpeisiin. Valinnassa otetaan huomioon syntymävanhempien toivomukset ja edistetään sekä tuetaan avoimen adoption menettelyä tilanteessa, jossa syntymävanhemmat sitä toivovat.

Adoptiolasta toivovien henkilöiden adoptioneuvonnan keskeinen tehtävä on arvioida heidän kykyä ryhtyä adoptiovanhemmaksi, ja samanaikaisesti antaa heille riittävästi tietoa ja valmennusta, jotta he voivat itse arvioida omia valmiuksia adoptiovanhemmuuteen. Adoptioneuvonnassa noudatetaan STM:n opasta adoptioneuvonnan antajalle. Tapaamisia on noin seitsemän, joista yksi on kotikäynti. Adoptioneuvonnan päätteeksi kirjoitetaan lausunto adoptiohakijoista, ja asiakkaat hakevat Valviran adoptiolautakunnalta lupaa adoptoida lapsi kotimaasta tai ulkomailta.

Perheen sisäisissä adoptioissa, joissa puoliso adoptoi toisen puolison lapsen, työskennellään kaikkien perheenjäsenten kanssa. Näissä, kuten myös sijaisperheadoptioissa, lapsi on usein jo kouluikäinen. Adoptioon antavan (etä)vanhemman kanssa työskentely on myös tärkeää.

Tukea myös adoptioprosessin jälkeen

Lapsen kotiin tulon jälkeen adoptioneuvonta jatkuu kotikäynnillä ja tukisuunnitelmalla. Adoptioneuvonnan antajan tehtävänä on tukea adoptiovanhempia uudessa elämäntilanteessa ja arvioida perheen mahdollisia muita tuen tarpeita. Tapaamisissa perheen kotona annetaan tarvittavaa tukea ja lapsen syntymämaan viranomaisille kirjoitetaan raportteja heidän edellyttämällä tavalla. Adoptioperheellä ja -lapsella on mahdollisuus saada tukea kaikissa elämäntilanteissa.

Adoptioneuvonta tukee syntymävanhempia myös adoption jälkeen. Heiltä kysytään tuen tarpeesta ja ohjataan tarvittaviin palveluihin. Avoimen adoption yhteydenpidossa tuetaan kaikkia osapuolia. Autetaan mm. yhteydenpitosopimuksen tekemisessä, järjestetään tapaamisia ja autetaan ylläpitämään sovittua yhteyttä, joka on lain mukaan lapsen oikeus pitää yhteyttä aikaisempaan vanhempaan.

Adoptioneuvonta palvelee adoptoituja lapsia, nuoria ja aikuisia kaikissa adoptioon liittyvissä kysymyksissä. Tuki on mm. keskusteluapua, yhteyksien hakua ja tietojen etsimistä asiakirjoista. Kunnat voivat ostaa adoptioneuvonnan tukea asiakkailleen myös muualla kuin Pelastakaa Lapsissa toteutettuihin adoptioihin.