nuori silmälasipäinen tyttö tietokoneella.

Lakimiespalvelu

Lakimiespalvelumme auttaa lastensuojelun ammattilaisia lapsi- ja perheoikeudellisissa asioissa nopeasti ja luotettavasti.

Lakimiespalvelumme tarjoaa hyvinvointialueiden sosiaalitoimille ja muille lapsen asioita käsitteleville viranomaistahoille, kouluille sekä päiväkodeille juridista konsultaatiota lapsi- ja perheoikeudellisissa asioissa.

Monipuolinen palvelutarjoamamme kattaa niin koulutukset kuin juridisen konsultaation. Lakimiespalvelun juristina toimii Maria Haarajoki, OTM, joka on erikoistunut lapsen oikeuksiin.

Näin lakimiespalvelumme auttaa

lapsi hyppii leikkiruudukolla

Hallinto-oikeuden suulliset käsittelyt

Voimme toimia asiamiehenä lastensuojeluprosesseissa hallinto-oikeuden suullisissa käsittelyissä.

kaksi erilaista noppaa kämmenellä

Hakemukset hallintoriita-asioissa

Avustamme hallintoriitahakemusten teossa koskien kuntien välisiä sosiaalihuollon korvauskysymyksiä.

Pieni iloionen poika polkee pyörällä kohti kameraa ja nauraa suu auki

Lausunnot ja kantelut

Laadimme sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen puolesta lausuntovastineita lastensuojelun asiakkaiden valvoville viranomaisille osoittamiin kanteluihin

Nuorimies pelaa värikuulilla ulkona

Lastensuojelun asiantuntijaryhmät

Voimme toimia lakimiehenä lastensuojelun asiantuntijaryhmissä sekä paikan päällä että etäyhteydellä.

pienen lapsen käsi, jossa on sinistä maalia

Juridinen konsultaatio

Konsultaatiot lastensuojeluun liittyvissä lyhyissäkin kysymyksissä.

pieni tyttö leikkii lattialla keskittyneesti puupalikoilla

Koulutukset

Lastensuojelun ja sosiaalihuollon lainsäädäntöön liittyviä koulutuksia ammattilaisille.

poika keltaisessa takissa kurkkaa leikkitelineen takaa
Yhteystiedot

Autamme luotettavasti

Lakimiespalvelumme juristina toimii OTM Maria Haarajoki, joka on erikoistunut lapsen oikeuksiin. Marialla on pitkä kokemus lastensuojelun ja sosiaalihuollon juridiikasta ja hän toimii myös oikeudenkäyntiasiamiehenä.

Maria Haarajoki
maria.haarajoki(at)pelastakaalapset.fi

Koulutukset

Lakimiespalvelumme tarjoaa ammattilaisille koulutuksia lastensuojelun ja sosiaalihuollon lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Koulutukset ovat kestoltaan eripituisia, ja ne voidaan järjestää kätevästi etäyhteydellä tai paikanpäällä. Toteutamme myös räätälöitäviä koulutuksia – ole yhteydessä ja suunnitellaan juuri teidän tarpeisiin sopiva koulutus!


Koulutukset hyvinvointialueiden sosiaalitoimille

 • Salassa pidettävien tietojen käsittely sekä vaitiolovelvollisuus
 • Moniammatillinen yhteistyö ja tietojen vaihto päivähoidossa, perusopetuksessa, terveydenhoidossa sekä sosiaalitoimessa
 • Yleiset perusteet salassa pidettävän tiedon antamiseen yhteistyökumppaneille sosiaalitoimessa
 • Salassa pidettävien tietojen antaminen omatoimisesti toiselle viranomaiselle
 • Lakisääteiset moniammatilliset työryhmät ja tietojen vaihto

 • Lastensuojelun järjestäminen: kuntien järjestämis- ja kustannusvastuu avohuollossa, sijaishuollossa sekä jälkihuollossa
 • Edunvalvonta lastensuojelussa
 • Lastensuojelun rajoitustoimenpiteet ja päätöksenteko
 • Perhehoitajalakiin tulleiden muutosten vaikutus lastensuojelussa
 • Lastensuojelulain mukaiset kirjaamiskäytännöt sekä päätöksenteko

 • Lasten kohtelu esitutkinnassa ja sosiaalitoimen rooli
 • Esitutkintaperiaatteet ja sosiaalitoimen tiedonsaantioikeus
 • Puhevallan käyttö esitutkintaprosessissa
 • Alle 15-vuotiaan lapsen (epäillyn) rikollisen teon johdosta suoritettava esitutkinta lastensuojelutoimenpiteiden selvittämistarpeen vuoksi
 • Vajaavaltaisen laillisen edustajan läsnäolo kuulustelussa
 • Sosiaaliviranomaisen edustajan osallistuminen alaikäisen lapsen kuulusteluun

 • Edunvalvojan asianosaisasema lastensuojeluprosessissa
 • Edunvalvojan tiedonsaantioikeus
 • Edunvalvojan yhteistyö sosiaalitoimen, vanhempien ja lasten kanssa

Koulutukset kouluille ja päiväkodeille

 • Vastuu lapsesta ja virkavastuu varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja alkuopetuksessa
 • Salassapitovelvoite ja kirjaussäännöt
 • Milloin tehdään lastensuojeluilmoitus, miten toimia jos epäilee lapsen joutuneen rikoksen uhriksi
 • Rajojen asettaminen lainmukaisesti koulussa ja päiväkodissa
 • Lapsen kiinnipitäminen
 • Moniammatillinen yhteistyö ja salassapitovelvoite päivähoidon perusopetuksen sosiaalitoimen ja terveydenhuollon välillä

 • Opiskelijahuollon järjestäminen
 • Yksilökohtaisen opiskelijahuollon toteuttaminen
 • Opiskelijahuollon rekisterit ja salassapito
 • Opiskelijahuollon ohjaukseen ja valvontaan liittyvät kysymykset

 • Koulun ja lastensuojelun juridiset yhteistyömahdollisuudet
 • Lastensuojeluilmoituksen teko
 • Koulun ja lastensuojelun yhteiset palaverit
Nuori nainen kävelee poispäin kamerasta reppu selässä.
Artikkelit 21.3.2024

Luvatta laitoksesta poistuneen lapsen palauttaminen

Lastensuojelun sijaishuollosta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen eli hatkaaminen on monitahoinen sosiaalinen ongelma. Hatkaaminen vaarantaa aina lapsen hyvinvoinnin ja sen aikana lapsen arkirytmi rikkoutuu, koulunkäynti keskeytyy ja turvallisuus vaarantuu.

Vihreä paitainn lapsi leikkii
Uutiset 1.3.2024

Uusia lakimiespalvelun koulutuksia

Lakimiespalvelumme koulutusvalikoimaan on lisätty koulutuksia lastensuojelun edunvalvojille sekä koulutusalan ammattilaisille.

Nainen ja vaaleahiuksinen tyttö askartelee muovailuvahasta pöydän ympärillä.
Blogit 23.1.2024

Vammaisten lasten on saatava oikeanlaisia palveluja

Vammaiset lapset ovat erittäin haavoittuvaisessa asemassa, jonka vuoksi heidän oikeuksiensa toteutumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.