Lakimiespalvelu

Lakimiespalvelu

Lastensuojelupalvelut – Lakimiespalvelu

Lakimiespalvelumme auttaa lapsi- ja perheoikeudellisissa asioissa

Lakimiespalvelumme tarjoaa kuntien sosiaalitoimille ja muille lapsen asioita käsitteleville ja niistä päättäville viranomaistahoille, kouluille sekä päiväkodeille juridista konsultaatiota lapsi- ja perheoikeudellisissa asioissa.

Lakimiespalvelun juristina toimii Maria Haarajoki, OTM, joka on erikoistunut lapsen oikeuksiin.

Mitä palveluita lakimiespalvelu tarjoaa:

● Voimme toimia asiamiehenä lastensuojeluprosesseissa hallinto-oikeuden suullisissa käsittelyissä
● Avustamme hallintoriitahakemusten teossa koskien kuntien välisiä sosiaalihuollon korvauskysymyksiä
● Laadimme sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen puolesta lausuntovastineita lastensuojelun asiakkaiden valvoville viranomaisille osoittamiin kanteluihin
● Voimme toimia lakimiehenä lastensuojelun asiantuntijaryhmissä sekä paikanpäällä että etäyhteydellä

Tarjoamme lisäksi koulutuksia kuntien sosiaalityöntekijöille sosiaalihuollon lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä sekä perusopetus- ja oppilashuoltolain koulutuksia kouluille. Tutustu koulutustarjontaamme!