Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja 

Pelastakaa Lapset ry, ruotsiksi Rädda Barnen rf (0116788-1) 

Rahankeräysluvan myöntäjä 

Poliisihallitus 

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta 

RA/2022/1401, myönnetty 12.10.2022 

Toimeenpanoaika ja -alue 

Lupa on voimassa toistaiseksi 1.1.2023 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 

Rahankeräystilit 

FI64 1017 3000 2107 27, NDEAFIHH 

FI16 5724 1120 0386 92, OKOYFIHH 

Kerättävien varojen käyttötarkoitus 

Kerätyillä varoilla rahoitetaan Pelastakaa Lapset ry:n lapsen oikeuksien edistämistyötä, avustus- ja lastensuojelutyötä Suomessa sekä kehitysyhteistyötä, lähialuetyötä ja humanitaarisen avun toimintaa eri puolilla maailmaa. 

Kerättävien varojen käytön informointi 

Informoimme rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä keräyksen perustiedot ja kerättyjen varojen käytöstä alla näkyvin tiedoin. 

Käyttökohteena on Pelastakaa Lasten työ maailmanlaajuisesti: 

Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2022/1401, myönnetty 12.10.2022, voimassa toistaiseksi 1.1.2023 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Pelastakaa Lasten työhön maailmanlaajuisesti. 

Käyttökohteena on Pelastakaa Lasten kansainvälinen työ: 

Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2022/1401, myönnetty 12.10.2022, voimassa toistaiseksi 1.1.2023 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Pelastakaa Lasten kansainväliseen työhön. 

Käyttökohteena on Pelastakaa Lasten työ kotimaassa: 

Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2022/1401, myönnetty 12.10.2022, voimassa toistaiseksi 1.1.2023 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Pelastakaa Lasten työhön kotimaassa. 

Käyttökohteena on Pelastakaa Lasten humanitaarinen työ: 

Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2022/1401, myönnetty 12.10.2022, voimassa toistaiseksi 1.1.2023 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Pelastakaa Lasten humanitaariseen työhön. 

Käyttökohteena on Pelastakaa Lasten nimetty ohjelma / hanke: 

Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2022/1401, myönnetty 12.10.2022, voimassa toistaiseksi 1.1.2023 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Pelastakaa Lasten [ohjelman / hankkeen nimi] 

Käyttökohteena on Pelastakaa Lasten työ tietyssä maassa / kohteessa: 

Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2022/1401, myönnetty 12.10.2022, voimassa toistaiseksi 1.1.2023 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään Pelastakaa Lasten työhön [maan / kohteen nimi]