Lastensuojelun perhehoito

Pelastakaa Lapset on perhehoidon erityisosaaja. Tukemme piirissä on vuosittain noin 140 perhehoidossa kasvavaa lasta tai nuorta sekä noin 120 sijaisperhettä.

Perhehoitopalvelumme sisältää perhehoidon eri vaiheisiin liittyviä asiantuntijapalveluita, valmennusta sijaisperheille, sijoitusvaiheen työskentelyä sekä perhehoidon tukea.

Pelastakaa Lapset perhehoidon toteuttajana

Työmme perustana on lapsen oikeus turvallisiin kiintymyssuhteisiin. Lähtökohtanamme on löytää lapselle hänen tarpeidensa mukainen sijaisperhe sekä tukea lasta ja sijaisperhettä perhehoidon aikana vaativissakin tilanteissa. Sijaisperheemme tarjoavat lapselle kodin joko lyhyt- tai pitempiaikaisesti. Pelastakaa Lapset voi hoitaa lapsen perhesijoituksen ja sen jälkeisen perhehoidon tukemisen kunnan toimeksiannosta.

Yhteistyökumppaneillemme tehtyjen kyselyn mukaan olemme ammattitaitoinen, luotettava ja arvostettu perhehoidon toimija sekä sosiaalitoimen että perhehoitajien keskuudessa.

”Pelastakaa Lasten kanssa työskentely on asiantuntevaa ja heidän työntekijän apuun voi aina luottaa. Heillä on enemmän aikaa perehtyä ongelmatilanteisiin ja tuntevat perheen hyvin. Pelastakaa Lasten työntekijällä on myös mahdollisuus konsultoida lakimiestä, jos sellainen on tarpeen”

Perhehoidon palveluihimme kuuluvat sijaisperheiden rekrytointi, valmennus ja arviointi, lapsen sijoitus sijaisperheeseen sekä perhehoidon aikana annettava tuki. Lue lisää tuesta täällä.

Lue lisää lastensuojelun perhehoitoon liittyvistä laki- ja työprosesseista Lastensuojelun käsikirjasta.  Sijaisperheeksi ryhdyttäessä lapsen kotikunta tekee sijaisvanhempien kanssa toimeksiantosopimuksen jossa määritellään perheiden oikeudet ja velvollisuudet sekä mm. perheille maksettavat korvaukset.

Perhehoitoon liittyvät tiedustelut aluetoimistoista.