Perhehoito

Perhehoito

Perhehoidon palveluihimme kuuluvat sijaisperheiden rekrytointi, valmennus ja arviointi, lapsen sijoitus perheeseen sekä perhehoidon aikana annettava tuki. Lisäksi tarjoamme erilaisia perhehoidon asiantuntijapalveluita sekä kotouttavaa perhehoitoa ilman huoltajaa maahan tulleille lapsille ja nuorille.

Työmme perustana on lapsen oikeus turvallisiin kiintymyssuhteisiin. Lähtökohtanamme on löytää lapselle hänen tarpeidensa mukainen sijaisperhe sekä tukea lasta ja sijaisperhettä perhehoidon aikana vaativissakin tilanteissa. Sijaisperheemme tarjoavat lapselle kodin joko lyhytaikaisesti tai pidempiaikaisesti. Pelastakaa Lapset voi hoitaa lapsen perhesijoituksen ja sen jälkeisen perhehoidon tukemisen kunnan toimeksiannosta.

Meihin voi luottaa – tutkitusti!

Yhteistyökumppaneillemme tehtyjen kyselyjen mukaan olemme ammattitaitoinen, luotettava ja arvostettu perhehoidon toimija sekä sosiaalitoimen että perhehoitajien keskuudessa.

”Pelastakaa Lasten kanssa työskentely on asiantuntevaa ja heidän työntekijän apuun voi aina luottaa. Heillä on enemmän aikaa perehtyä ongelmatilanteisiin ja tuntevat perheen hyvin. Pelastakaa Lasten työntekijällä on myös mahdollisuus konsultoida lakimiestä, jos sellainen on tarpeen.”

”Pelastakaa Lasten yhteistyö ja apu on ylittänyt kaikki odotukset. Työntekijät ovat mukavia ja ottavat asiat aina hoidettavakseen.”

Perhehoidon erityisasiantuntijamme ympäri Suomen auttavat mielellään – ole yhteydessä aluetoimistoihimme.

Perhehoito, Pelastakaa Lapset

Lue lisää!

Lastensuojelun perhehoitoon liittyvistä laki- ja työprosesseista löytyy lisää tietoa Lastensuojelun käsikirjasta. 

Sijaisperheeksi ryhdyttäessä lapsen kotikunta tekee sijaisvanhempien kanssa toimeksiantosopimuksen jossa määritellään perheiden oikeudet ja velvollisuudet sekä mm. perheille maksettavat korvaukset.

Systeeminen työote perhehoidossa

Kaikki perhehoidon tukityötä tekevät työntekijämme ovat kouluttautuneet keväällä 2022 prosessikoulutuksessa systeemisen työotteen mallin mukaisesti. Systeemisessä työotteessa lapsen ja hänen perheensä tilanne nähdään kokonaisuutena, jonka kaikki osat vaikuttavat toisiinsa. Lapsi, perhe sekä sosiaalityöntekijät ja muut ammattilaiset, tai läheiset etsivät perheen kanssa yhdessä tilanteen taustalla vaikuttavia tekijöitä ja erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja haasteisiin.

Systeeminen työote soveltuu hyvin perhehoitoon. Työskentelymme on aina ollut vahvasti suhdeperustaista ja mm. perheterapeuttinen tuki on ollut osa palveluamme. Uuden systeemisen työotteen myötä suhdeperustaista työskentelyä on syvennetty, ja sen tuomasta lisäarvosta ovat hyötyneet kaikki osapuolet – työntekijät, sijaisperheet sekä lapset ja perheet.

Perhehoitomme on SHQS-laaduntunnustuksen piirissä.