pikkupojalla kädet täynnä värikkäitä lehtiä perheen syksyisellä kävelyretkellä.

Perhehoito

Olemme perhehoidon pitkäaikaisin erityisosaaja ja autamme hyvinvointialueita kaikissa perhehoitoon liittyvissä asioissa.

Perhehoidon sijaisperheemme tarjoavat sijoitetulle lapselle tai nuorelle kodin joko lyhytaikaisesti tai pidempiaikaisesti. Tarjoamme myös erilaisia perhehoidon asiantuntijapalveluita sekä kotouttavaa perhehoitoa ilman huoltajaa maahan tulleille lapsille ja nuorille.

Miten voimme auttaa

Perhehoidon kokonaisvaltaisiin palveluihimme hyvinvointialueille kuuluvat

  • sijaisperheiden rekrytointi ja valmennus 
  • sijaisperheiden huolellinen arviointi ja valinta
  • lapsen sijoitus sijaisperheeseen
  • perhehoidon aikana annettava tuki

Lähtökohtanamme on aina löytää lapselle hänen tarpeidensa mukainen sijaisperhe sekä tukea lasta ja sijaisperhettä perhehoidon aikana vaativissakin tilanteissa. Työmme perustana on lapsen oikeus turvallisiin kiintymyssuhteisiin.

Perhehoitajien hyvinvoinnista ja jaksamisesta pidetään hyvää huolta. Heille järjestetään säännöllisesti erilaisia vertais- ja virkistystapahtumia sekä he saavat vuosittain täydennyskoulutusta. Kokeneet sijaisvanhempamme toimivat perhehoidon mentoreina ja antavat vertaistukea. Lisäksi perhehoitajiemme tukena on tarvittaessa järjestömme valtakunnallinen erityisasiantuntijaverkosto kuten lakimies ja lastenpsykiatri.

”Pelastakaa Lasten kanssa työskentely on asiantuntevaa ja heidän työntekijän apuun voi aina luottaa. Heillä on enemmän aikaa perehtyä ongelmatilanteisiin ja tuntevat perheen hyvin. Pelastakaa Lasten työntekijällä on myös mahdollisuus konsultoida lakimiestä, jos sellainen on tarpeen.

Lapsen sosiaalityöntekijä
pieni lapsi äidin sylissä katsoo kameraan
Perhehoidon muodot – hyvinvointialueet

Lyhytaikainen perhehoito

Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan tarvita esimerkiksi lastensuojelun avohuoltopalveluiden tukitoimena, kiireellisissä sijoitustilanteissa huostaanoton alkuvaiheessa tai sijaishuollon siirtymätilanteissa.

Sijaisperheemme ovat PRIDE-valmennettuja ja he ovat lisäksi käyneet lyhytaikaisen perhehoidon lisäkoulutuksen.

Iloinen tyttölapsi pitää isiensä käsistä kiinni
Perhehoidon muodot – hyvinvointialueet

Pitkäaikainen perhehoito

Perhehoidon tukemme perustuu lapsen ja hänen läheistensä vuorovaikutussuhteiden tukemiseen. Tuen muoto ja tarve arvioidaan yhdessä lapsen sosiaalityöntekijän kanssa.

Työntekijämme varmistavat, että jokaiselle lapselle löytyy sopiva sijaisperhe ja jokainen sijaisperhe saa riittävän ja tarkoituksenmukaisen tuen lapsen sijoituksen aikana.

pipopäinen maahanmuuttajapoika hymyilee kameralle
Perhehoidon muodot – hyvinvointialueet

Kotouttava perhehoito

Kotouttavaa perhehoitoa voidaan antaa ilman huoltajaa tai perhettä maahan tulleille lapsille ja nuorille suojelua, tukea ja hoitoa. Muualla Euroopassa kotouttavasta perhehoidosta on hyviä kokemuksia: lapset oppivat kielen, kotoutuvat ja voivat paremmin kuin laitosmaisessa asumisessa.

Kotouttavan perhehoidon sijaisvanhemmille on kehitetty oma valmennusmalli.

Systeeminen työote perhehoidossa

Kaikki perhehoidon sosiaalityöntekijämme ovat kouluttautuneet keväällä 2022 prosessikoulutuksessa systeemisen työotteen mallin mukaisesti. Systeemisessä työotteessa lapsen ja hänen perheensä tilanne nähdään kokonaisuutena, jonka kaikki osat vaikuttavat toisiinsa. Lapsi, perhe sekä sosiaalityöntekijät ja muut ammattilaiset, tai läheiset etsivät perheen kanssa yhdessä tilanteen taustalla vaikuttavia tekijöitä ja erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja haasteisiin.

Systeeminen työote soveltuu hyvin perhehoitoon. Työskentelymme on aina ollut vahvasti suhdeperustaista ja mm. perheterapeuttinen tuki on ollut osa palveluamme. Systeemisen työotteen myötä suhdeperustaista työskentelyä on syvennetty, ja sen tuomasta lisäarvosta ovat hyötyneet kaikki osapuolet – työntekijät, sijaisperheet sekä lapset ja perheet.

Tukiperheiden tuki, vertaistapaaminen

Sijaisvanhempien PRIDE-valmennus

Sijaisperheemme suorittavat PRIDE-valmennuksen. Valmennuksen tavoitteena on taata jokaiselle sijaisperhettä tarvitsevalle lapselle mahdollisuus hyvin valmisteltuun perheeseen, joka pystyy vastaamaan lapsen yksilöllisiin hoito- ja huolenpitotarpeisiin.

Meidät tavoittaa läpi Suomen – ole yhteydessä!

Perhehoidon palvelumme on saatavilla hyvinvointialueille koko Suomessa.
Ole yhteydessä suoraan lähimpään aluepalveluun, ja autamme mielellämme.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

lapsi katsoo kameraan naisen sylissä

Sijaisvanhemmaksi

Sijaisperhe antaa huostaanotetulle lapselle tai nuorelle kodin ja perheen joko lyhyt- tai pitkäaikaisesti ja ryhtyy hänen perhehoitajaksi.

sijaisvanhempi istuu rottinkituolilla ja hymyilee
Tarinat 3.7.2023

Lottovoittona oma perhe

Satu huostaanotettiin, kun hän oli 4-vuotias. Nyt hän toimii itse sijaisvanhempana ja tarjoaa lapsille turvallisen kodin. Tämä on hänen tarinansa.