Nettivihjeen toiminta

Mitä Nettivihje tekee?

Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta verkossa on yksi aikamme vakavimmista ongelmista. Se on valtioiden rajat ylittävää rikollisuutta.

Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminto on aloittanut toimintansa vuonna 2002. Teemme työtä lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi erityisesti digitaalisissa ympäristöissä.

Tavoitteenamme on edistää lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin nopeaa poistumista netistä ja ennaltaehkäistä lasten ja nuorten joutumista seksuaaliväkivallan uhriksi.

Nettivihjeen toiminnot kaaviona. Kaaviossa neljä osaa: 1. Vihjetyö ja materiaalin analysointityö. 2. Tiedon ja ymmärryksen lisääminen. 3. Vaikuttamistyö. 4. Nuorten osallistuminen. Kaaviossa tavoitteena: lasten kokema seksuaaliväkivalta vähenee.
Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminnon neljä keskeistä painopistettä.

TIESITKÖ?

  • Jotakin seksuaalista häirintää tai ehdottelua internetissä on viimeisten 12 kuukauden aikana kokenut 21 prosenttia kuudesluokkalaisista ja 36 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista. (Lapsiuhritutkimus 2022)
  • 8 % prosenttia 10–11-vuotiaista lapsista oli kokenut seksuaalista häirintää viimeisimmän vuoden aikana (vrt. 4 % vuonna 2019). (Kouluterveyskysely 2021)
  • Lapsista 62 % vastasi heihin olleen netin välityksellä yhteydessä henkilö, jonka he tietävät tai epäilevät olleen aikuinen tai vähintään lasta viisi vuotta vanhempi henkilö. Näistä lapsista 17 % vastasi saaneensa seksuaalissävytteisiä viestejä viikoittain ja 29 % vähintään kerran kuukaudessa. (Grooming lasten silmin -selvitys 2021)
  • Verkkoalustojen palveluntarjoajat toimittavat viranomaisille vuosittain noin 85 miljoonaa vapaaehtoista raporttia lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista ja lapsiin kohdistuvasta houkuttelusta seksuaalisiin tarkoituksiin, eli groomingista, verkossa.

Yhdessä lasten suojelemiseksi

Olemme osa Suomen Safer Internet Centre -toimintaa (FISIC), joka pyrkii takaamaan lapsille paremman ja turvallisemman digitaalisen ympäristön. FISIC-toiminta toteutetaan yhteistyössä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Toimimme lähes joka päivä yhteistyössä keskusrikospoliisin kanssa. 

Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta ja siihen liittyvä materiaali on rajat ylittävää rikollisuutta. Olemme kansainvälisten ECPAT ja INHOPE -verkostojen jäseniä ja edustajia Suomessa.


Työmme

Vihjeiden käsittely

Ylläpidämme Nettivihje-palvelua, joka vastaanottaa vuosittain tuhansia vihjeitä lapsiin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyvästä laittomasta toiminnasta ja materiaalista netissä.

Project Arachnid

Analysoimme laitonta lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia myös Canadian Centre for Child Protection -järjestön ylläpitämässä Project Arachnidissa.

Koulutukset ja materiaalit

Koulutusten avulla lisäämme lasten ja nuorten sekä lasten parissa työskentelevien ammattilaisten ja huoltajien tietoisuutta lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta erityisesti digitaalisissa ympäristöissä.

Lapsen käsi näppäilemässä tietokoneen näppäimistöä.

Seksuaaliväkivallan vastainen vaikuttamistyö

Edistämme lasten oikeutta tulla suojelluksi seksuaaliväkivallalta tekemällä pitkäjänteistä vaikuttamistyötä

Lapsia kerääntyneenä tabletin äärelle

Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy seksuaalikasvatuksen keinoin

Kaksivuotisen CSAPE-hankkeen tarkoitus on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa.

Nuori istuu pimeässä elokuvasalissa valoisan valkokankaan edessä.

Oletko huolissasi seksuaalisesta kiinnostuksesta lapsia kohtaan?

Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminto on toteuttanut yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kanssa lapsiin kohdistuvan seksuaalisen kiinnostuksen omahoito-ohjelman.

Nettivihjeen oppaiden ja selvitysten kansia

Materiaalipankki

Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminnon tuottamat aineistot.


Nettivihje somessa

Yhteistyössä

  • Logo: International Association Of Internet Hotlines INHOPE
  • Logo: The Canadian Centre for Child Protection
  • Logo: ECPAT International
  • Logo: Mannerheimin Lastensuojeluliitto
  • Logo: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Euroopan unionin osarahoittama logo

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksinomaan Pelastakaa Lapset, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemystä.