Valmiustoiminnan vapaaehtoiseksi

Lapsi leikkii ilmapallolla Pelastakaa Lasten vapaaehtoisen kanssa.

Pelastakaa Lasten valmiustoiminnan vapaaehtoiset varautuvat olemaan viranomaisten tukena lapsia ja perheitä koskettavissa onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa, joita voivat olla vaikka pitkittyneet sähkö- ja vesikatkot tai laajamittainen maahantulotilanne.

Kriisitilanteessa Pelastakaa Lapset voi perustaa lapsille ja perheille viranomaisten tueksi Lapsiystävällisen tilan esimerkiksi evakuointikeskukseen, hätämajoitukseen tai turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukseen. Lapsiystävällisen tilan toiminnassa järjestön paikallisyhdistykset ja vapaaehtoiset ovat avainroolissa. Voimme myös avata nuorille Kriisichatin tai tukea lapsia ja perheitä muin tavoin tilanteesta riippuen.

Normaalioloissa vapaaehtoiset voivat osallistua valmiuskoulutuksiin, -harjoituksiin sekä alueellisen ja paikallisen valmiustoiminnan verkostoihin ja muuhun yhteistyöhön, jossa suunnitellaan muun muassa koulutuksia ja harjoituksia sekä käytännön kriisitoimintaa. Kouluttamisesta kiinnostuneet vapaaehtoiset voivat kouluttaa muita. Osa yhteistyöverkostoihin osallistumisesta on mahdollista vain Pelastakaa Lasten paikallisyhdistysten jäsenille

Verkkokoulutus

Oletko kiinnostunut toimimaan Pelastakaa Lasten valmiustoiminnan vapaaehtoisena?

Vapaaehtoistoiminta Lapsiystävällisissä tiloissa

Kriisitilanteessa Pelastakaa Lapset voi perustaa lapsille ja perheille viranomaisten tukena Lapsiystävällisen tilan esimerkiksi evakuointikeskukseen, hätämajoitukseen tai turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukseen. Lapsiystävällinen tila -toimintaa toteuttavat Pelastakaa Lasten työntekijät yhdessä koulutettujen vapaaehtoisten kanssa.

  • Mahdollisuus auttaa ja toimia lapsia koskettavissa kriiseissä osana organisoitua toimintaa
  • Toimintamuoto sopii hyvin myös uusille paikallisyhdistysten jäsenille ja muille vapaaehtoisille
  • Konkreettisia tehtäviä
  • Ei vaadi säännöllistä sitoutumista
  • Mahdollisuus verkostoitua ja kehittää uudenlaista yhteistyötä paikallisesti eri toimijoiden kanssa
  • Mahdollisuus oppia uusia turvataitoja
  • Mahdollisuus vaikuttaa lasten huomioimiseen alueellisessa ja paikallisessa varautumisessa

Toiminnassa voivat olla mukana 18 vuotta täyttäneet, jotka sitoutuvat järjestön lasten suojelun toimintaperiaatteisiin ja käyvät Lapsiystävällisen tilan koulutuksen. Verkkokurssin kesto on noin 4-6 tuntia ja sen voi tehdä omassa tahdissa. Vapaaehtoiset haastatellaan  koulutuksen jälkeen.  Kaikilta vapaaehtoisilta tarkistetaan rikostaustaote lasten kanssa toimimisesta.

Lapsiystävällinen tila toimii yleensä pari tuntia kerrallaan, ja toimintavuoroihin voi osallistua oman elämäntilanteen mukaan. Toimintaa toteutetaan ryhmässä.

 

Polku valmiustoiminnan vapaaehtoiseksi

Verkkokurssi

Lapsiystävällinen tila -toiminnan verkkokurssi

Haastattelu

Kurssin jälkeen vapaaehtoiset haastatellaan

Rikostaustaote ja periaatteet

Tarkastetaan rikostaustaote ja sitoutudutaan periaatteisiin

Vapaaehtoinen

Olet valmis toimimaan vapaaehtoisena tarvittaessa

Lisätietoja

Valmiustoiminnan yksikkö

Jenny Starck

Valmiussuunnittelija