Lapset katsovat nauraen kameraan puistossa.

Lapsen osallisuus

Jokaisella lapsella on oikeus ilmaista vapaasti omat näkemyksensä kaikissa itseään koskevissa asioissa.

Lapset ovat kaikessa toiminnassamme tärkeä kumppani, sillä lapset ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita.

Jokaisella lapsella on oikeus osallisuuteen

Lapsen oikeuksien sopimus luo vahvan pohjan jokaisen lapsen oikeuteen ilmaista vapaasti omat näkemyksensä kaikissa itseään koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on myös otettava huomioon iän ja kehitystason mukaisesti. Lapselle on lisäksi annettava erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa hallinnollisissa ja oikeudellisissa toimissa. (12 artikla).  

Lapsen etu (3 artikla) ja oikeus tulla kuulluksi ovat toisiinsa kietoutuneita: lapsen etua arvioitaessa on kunnioitettava lapsen oikeutta vapaasti ilmaista näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa ja saada nämä näkemykset otetuksi asianmukaisesti huomioon. (Yleiskommentti nro 14).  

Jotta nämä lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla, tarvitsemme tietoa, asennetta ja tapoja toimia lasten kanssa. Pelastakaa Lasten kehittämistyössä olemme ottaneet lapset Suomessa ja maailmalla kumppaneiksi ja antaneet heidän opettaa meitä aikuisia ymmärtämään lasten ajatuksia, toiveita ja tarpeita. Erityisesti olemme halunneet kuulla pienempien, alle 12 -vuotiaiden lasten ajatuksia.  

Näin edistämme lasten osallisuutta

Lapsi leikkii pehmolelulla.

Lapsen kohtaaminen

Jokainen kohtaaminen lapsen kanssa on mahdollisuus vahvistaa lapsen osallisuuden kokemusta.

Lapset halaamassa toisiaan.

Lasten kanssa kehittäminen

Lapset voi ja kannattaa kutsua mukaan kehittämään palveluita ja toimintoja. 

Neljä lasta iloitsee kädet ilmassa pihalla.

Lasten kanssa vaikuttaminen

Teemme vaikuttamistyötä myös yhdessä lasten kanssa.

Pelastakaa Lasten työntekijät ja lapset pitävät kiinni värikkäästä leikkivarjosta. Osa lapsista on varjon alla.

Lasten osallisuus maailmalla

Teemme työtämme yhdessä lasten kanssa. Myös kansainvälisessä työssämme edistämme lasten osallisuutta ja oikeutta ilmaista näkemyksensä itseään koskevissa asioissa.

Vaikuttaminen

Lapset päätöksenteon ytimessä

Nostamme lasten kokemuksia päättäjille ja vaikutamme, jotta lapsia kuultaisiin päätöksenteossa. Edistämme lapsen osallisuutta päätöksenteossa niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Nuoret istuvat koulun portailla.
Vaikuttaminen

Lapsen äänen kuuleminen

Tuotamme tietoa lasten näkemyksistä ja kokemuksista. Esimerkiksi vuosittaisen Lapsen ääni -kyselyn avulla nostamme lasten ja nuorten äänen yhteiskunnalliseen keskusteluun, mediaan ja päättäjille. Kyselyyn vastaa vuosittain yli tuhat lasta ja nuorta eri puolilta Suomea.

Ajankohtaista aiheesta

Kaksi nuorta koulun pihalla selin kameraan.
Blogit 5.7.2024

Mikä on lapsille ja nuorille tärkeää Lapsen äänessä? 

Lapsen ääni -kysely on Pelastakaa Lapsissa tärkeä keino tehdä lasten ja nuorten osallisuus konkreettisella tavalla mahdolliseksi ja tukea heitä mielipiteensä ilmaisussa muun muassa liittyen perheen taloudelliseen tilanteeseen, lapsiperheköyhyyteen ja mielenterveyteen. Tavoitteena on vahvistaa lapsen äänen kuulumista yhteiskunnan päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa. 

Äiti ja tytär hymyilevät taustalla pieni lapsi kurkistaa äidin olkapään takaa.
Julkaisut 2.7.2024

Kansainvälisen työmme ohjelmaraportti 2023

Julkaisemme vuosittain kansainvälisen työmme ohjelmaraportin, jossa kerromme työstämme ja  aikaansaaduista tuloksistamme lasten hyväksi.

Blogit 10.6.2024

Tarina erään hankkeen seikkailuista dialogin ja lapsen oikeuksien maailmassa

Olipa kerran hanke, jossa yritettiin oppia lasten kanssa, mitä on olla dialogissa lapsen oikeuksista yhdessä lasten kanssa. Haluttiin keskustella lapsen hyvästä elämästä lasten kanssa ja siinä samalla kertoa, mihin asioihin lapsella on oikeus.

Hymyilevä lapsi
Julkaisut 30.5.2024

Vuosiraportti 2023

Pelastakaa Lasten pitkän tähtäimen globaali visio on, että kaikki lapset jäävät eloon, oppivat ja saavat suojelua. Tämän tavoitteen ohjaamana kansainvälinen liikkeemme tavoitti yli 47,4 miljoonaa lasta vuonna 2023.

Lapsilta opittua -hanke järjesti Kansallisen dialogin 10.4.2024. Kuvassa tapahtumaan osallistuneet henkilöt.
Blogit 17.5.2024

Kansallinen dialogi: Kohtaaminen vahvistaa pienten lasten turvallisuutta

Syvennyimme pienten lasten turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksiin kansallisessa dialogissa, jonka Pelastakaa Lapset ry järjesti huhtikuussa. Keskustelussa pohdimme, miten pienten lasten turvallisuutta voidaan lisätä ja miten turvallisuuden kokemuksiin voidaan vaikuttaa.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Hanna Tulensalo

Kehittämispäällikkö

Annika Kabata

Asiantuntija

Janica Laimio

Suunnittelija

Satu Vasenius

Suunnittelja

Johanna Vinberg

Suunnittelija