Lapset katsovat nauraen kameraan puistossa.

Lapsen osallisuus

Jokaisella lapsella on oikeus ilmaista vapaasti omat näkemyksensä kaikissa itseään koskevissa asioissa.

Lapset ovat kaikessa toiminnassamme tärkeä kumppani, sillä lapset ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita.

Jokaisella lapsella on oikeus osallisuuteen

Lapsen oikeuksien sopimus luo vahvan pohjan jokaisen lapsen oikeuteen ilmaista vapaasti omat näkemyksensä kaikissa itseään koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on myös otettava huomioon iän ja kehitystason mukaisesti. Lapselle on lisäksi annettava erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa hallinnollisissa ja oikeudellisissa toimissa. (12 artikla).  

Lapsen etu (3 artikla) ja oikeus tulla kuulluksi ovat toisiinsa kietoutuneita: lapsen etua arvioitaessa on kunnioitettava lapsen oikeutta vapaasti ilmaista näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa ja saada nämä näkemykset otetuksi asianmukaisesti huomioon. (Yleiskommentti nro 14).  

Jotta nämä lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla, tarvitsemme tietoa, asennetta ja tapoja toimia lasten kanssa. Pelastakaa Lasten kehittämistyössä olemme ottaneet lapset Suomessa ja maailmalla kumppaneiksi ja antaneet heidän opettaa meitä aikuisia ymmärtämään lasten ajatuksia, toiveita ja tarpeita. Erityisesti olemme halunneet kuulla pienempien, alle 12 -vuotiaiden lasten ajatuksia.  

Näin edistämme lasten osallisuutta

Lapsi leikkii pehmolelulla.

Lapsen kohtaaminen

Jokainen kohtaaminen lapsen kanssa on mahdollisuus vahvistaa lapsen osallisuuden kokemusta.

Lapset halaamassa toisiaan.

Lasten kanssa kehittäminen

Lapset voi ja kannattaa kutsua mukaan kehittämään palveluita ja toimintoja. 

Neljä lasta iloitsee kädet ilmassa pihalla.

Lasten kanssa vaikuttaminen

Teemme vaikuttamistyötä myös yhdessä lasten kanssa.

Pelastakaa Lasten työntekijät ja lapset pitävät kiinni värikkäästä leikkivarjosta. Osa lapsista on varjon alla.

Lasten osallisuus maailmalla

Teemme työtämme yhdessä lasten kanssa. Myös kansainvälisessä työssämme edistämme lasten osallisuutta ja oikeutta ilmaista näkemyksensä itseään koskevissa asioissa.

Vaikuttaminen

Lapset päätöksenteon ytimessä

Nostamme lasten kokemuksia päättäjille ja vaikutamme, jotta lapsia kuultaisiin päätöksenteossa. Edistämme lapsen osallisuutta päätöksenteossa niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Nuoret istuvat koulun portailla.
Vaikuttaminen

Lapsen äänen kuuleminen

Tuotamme tietoa lasten näkemyksistä ja kokemuksista. Esimerkiksi vuosittaisen Lapsen ääni -kyselyn avulla nostamme lasten ja nuorten äänen yhteiskunnalliseen keskusteluun, mediaan ja päättäjille. Kyselyyn vastaa vuosittain yli tuhat lasta ja nuorta eri puolilta Suomea.

Ajankohtaista aiheesta

Uutiset 26.9.2023

Merkittävä lapsia ja ilmastonmuutosta koskeva valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyssä

Pelastakaa Lapset muistuttaa, että lapsia on kuultava ilmastokriisin ratkaisuissa.

Uutiset 22.9.2023

Tervetuloa Katsele ja kehitä palveluita lasten kanssa- verkkokurssille!

Tarjoamme maksuttoman omaan tahtiin opiskeltavan verkkokurssin tueksi lasten kanssa kehittämiseen ja lasten palvelukokemusten vahvistamiseen.

Julkaisut 9.8.2023

Kohti lapsikeskeisiä kohtaamisia

Tässä esityksessä on kuvattu sitä, miten pienempien lasten kanssa voi kartoittaa heidän kokemuksiaan lapsen näköisestä osallisuudesta.

Tytöt istuvat nurmella ja katsovat kännykkää Sambiassa
Uutiset 25.5.2022

Osallistumista, ystävyyttä ja riskejä – ensimmäinen tutkimus lasten verkkokokemuksista Sambiassa

Joka kolmas internetin käyttäjä on lapsi. Digilaitteita hyödynnetään oppimiseen ja ystävien kanssa ajan viettämiseen, mutta niiden käyttö sisältää myös merkittäviä riskejä.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Hanna Tulensalo

Kehittämispäällikkö

Maija Hansen

Palvelumuotoilija, hankesuunnittelija

Janica Laimio

Suunnittelija

Satu Vasenius

Suunnittelja

Jutta Holopainen

Suunnittelija