Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelun edunvalvoja vahvistaa lastensuojelun päätöksenteossa lapsen osallisuutta, lapsen edun toteutumista ja lapsen puhevallan käyttöä häntä itseään koskevissa asioissa.

Edunvalvoja on lapsen puolueeton edustaja

Huoltajan tehtävänä on valvoa lapsen etua ja käyttää puhevaltaa häntä koskevissa asioissa. Lastensuojelussa syntyy kuitenkin joskus tilanteita, joissa huoltaja ei voi toimia puolueettomasti lapsen edunvalvojana. Lastensuojelulain 22 § mukaan lapselle tulee määrätä edunvalvoja, jos huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja samalla edunvalvojan määrääminen on tarpeellista asian selvittämiseksi tai lapsen edun turvaamiseksi. Huoltajalla säilyy kuitenkin aina oma asianosaisasema.

Mitä edunvalvoja tekee?

● Käyttää huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa määräyksen mukaisessa tehtävässä
● Tutustuu lapseen, keskustelee lapsen tilanteesta, antaa tietoa lapselle
● Selvittää lapsen toivomuksen ja mielipiteen ja tuo esille lapsen edun kannalta parhaan ratkaisun
● Osallistuu lapsen kanssa tai lapsen edustajana lastensuojelun neuvotteluihin tai oikeudenkäynteihin
● Voi olla lapsen edustaja myös rikosprosessissa jolloin hän hoitaa lapsen asiaa yhdessä oikeusavustajan kanssa

Lastensuojelun edunvalvojatoiminta Pelastakaa Lapsissa

Pelastakaa Lapset on pitkään edistänyt lastensuojelun edunvalvojatoimintaa valtakunnallisesti yhdessä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Taustalla on lastensuojelun edunvalvojahanke (2005–2012). Se oli Pelastakaa Lasten, Ensi- ja turvakotien liiton, Nuorten ystävien ja SOS-lapsikylän yhteinen kehittämishanke, jota Raha-automaattiyhdistys rahoitti. Hankkeessa kehitettiin lastensuojelun edunvalvonnan käytäntöjä ja toimintamalleja yhteistyössä alueiden ja kuntien kanssa ja hyödynnettiin näin syntynyttä tietoa työn, koulutuksen ja materiaalin kehittämiseksi. Hankkeessa toteutettiin sähköinen opas edunvalvonnasta, luotiin edunvalvojakoulutus ja perustettiin lastensuojeluasioihin perehtyneiden edunvalvojien hakukone.

Pelastakaa Lapset on mukana lastensuojelun edunvalvojatoiminnan valtakunnallisissa kehittämisverkostoissa.

Juridinen konsultaatio

Pelastakaa Lasten lakimiespalvelu toimii kuntien lastensuojelutyön juridisena konsultaatiotukena erilaisissa lastensuojelun tilanteissa. Lakimiespalvelu tarjoaa juridista konsultaatiota myös lastensuojelun edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä. Lakimieheen saa yhteyttä joko maksullisen palvelunumeron tai sähköpostin kautta.

Tarkemmat tiedot ja tiedustelut

Lisätietoa edunvalvonnasta saa THL:n lastensuojelun käsikirjasta. Sosiaaliportti on lakkautunut itsenäisenä palveluja ja ”Löydä edunvalvoja” -hakukone on jouduttu samalla lopettamaan. Edunvalvojana toimivat voivat ilmoittautua  Innokylän verkostoon, jossa myös julkaistaan ajankohtaista tietoa ja käydään keskustelua.

Autamme mielellämme – ole yhteydessä!

Jokaisessa aluetoimistossamme työskentelee lapsen edun arviointiin ja lasten edustamiseen perehtyneitä lastensuojelun edunvalvojia, joita voidaan hakea edustamaan lasta lastensuojeluasioissa. Ota yhteyttä suoraan aluetoimistoon.