Silmälasipäinen pikkutyttö makaa ja pitää peukkua pystyssä

Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelun edunvalvojakoulutuksen käyneet työntekijämme voivat toimia lastensuojelulain mukaisena edunvalvojana.

Lastensuojelun edunvalvoja vahvistaa lastensuojelun päätöksenteossa lapsen osallisuutta, lapsen edun toteutumista ja lapsen puhevallan käyttöä häntä itseään koskevissa asioissa. Sosiaalitoimen velvollisuus on hakea lapselle edunvalvojaa, jos huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja samalla edunvalvojan määrääminen on tarpeellista asian selvittämiseksi tai lapsen edun turvaamiseksi. Edunvalvoja toimii huoltajan sijaan määrätyssä asiassa lapsen puhevallan käyttäjänä.

Mitä edunvalvoja tekee:

  • Käyttää huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa määräyksen mukaisessa tehtävässä.
  • Tutustuu lapseen, keskustelee lapsen tilanteesta, antaa tietoa lapselle.
  • Selvittää lapsen toivomuksen ja mielipiteen ja tuo esille lapsen edun kannalta parhaan ratkaisun.
  • Osallistuu lapsen kanssa tai lapsen edustajana lastensuojelun neuvotteluihin tai oikeudenkäynteihin.
  • Voi olla lapsen edustaja myös rikosprosessissa jolloin hän hoitaa lapsen asiaa yhdessä oikeusavustajan kanssa.

Lastensuojelun edunvalvojatoiminta Pelastakaa Lapsissa

Pelastakaa Lapset on pitkään edistänyt lastensuojelun edunvalvojatoimintaa valtakunnallisesti yhdessä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Taustalla on lastensuojelun edunvalvojahanke (2005–2012). Se oli Pelastakaa Lasten, Ensi- ja turvakotien liiton, Nuorten ystävien ja SOS-lapsikylän yhteinen kehittämishanke, jota Raha-automaattiyhdistys rahoitti. Hankkeessa kehitettiin lastensuojelun edunvalvonnan käytäntöjä ja toimintamalleja yhteistyössä alueiden ja kuntien kanssa ja hyödynnettiin näin syntynyttä tietoa työn, koulutuksen ja materiaalin kehittämiseksi. Hankkeessa toteutettiin sähköinen opas edunvalvonnasta, luotiin edunvalvojakoulutus ja perustettiin lastensuojeluasioihin perehtyneiden edunvalvojien hakukone.

Pelastakaa Lapset on mukana lastensuojelun edunvalvojatoiminnan valtakunnallisissa kehittämisverkostoissa.

lapsi hyppii leikkiruudukolla
lastensuojelun edunvalvonta

Edunvalvoja on lapsen puolueeton edustaja

Huoltajan tehtävänä on valvoa lapsen etua ja käyttää puhevaltaa häntä koskevissa asioissa. Lastensuojelussa syntyy kuitenkin joskus tilanteita, joissa huoltaja ei voi toimia puolueettomasti lapsen edunvalvojana. Lastensuojelulain 22 § mukaan lapselle tulee määrätä edunvalvoja, jos huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja samalla edunvalvojan määrääminen on tarpeellista asian selvittämiseksi tai lapsen edun turvaamiseksi. Huoltajalla säilyy kuitenkin aina oma asianosaisasema.

Meidät tavoittaa läpi Suomen – ole yhteydessä!

Lastensuojelun edunvalvontapalvelumme on saatavilla hyvinvointialueille koko Suomessa.
Ota yhteyttä lähimpään aluepalveluumme ja autamme mielellämme.

Saatat olla kiinnostunut myös tästä

nuori silmälasipäinen tyttö tietokoneella.

Lakimiespalvelu

Lakimiespalvelumme auttaa lastensuojelun ammattilaisia lapsi- ja perheoikeudellisissa asioissa nopeasti ja luotettavasti.

tyttö ja poika istuu metsässä ja pitää isoja käpyjä kiikareina silmien edessä

Asiantuntijapalvelut

Toteutamme sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkuuden eri vaiheissa tarvittavia lapsen ja perheen elämäntilanteen ja tuen tarpeen arviointeja.