Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

 • Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen uhkaavat lähes 27 miljoonaa lasta Euroopassa

  Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien lasten määrä nousi Euroopassa lähes miljoonalla vuosina 2008 – 2012. Yksistään vuodesta 2011 vuoteen 2012 nousua oli noin puoli miljoonaa. Euroopan tavoitteena on vähentää köyhyyttä vuoteen 2020 mennessä, mutta se ajautuu aina vain kauemmas tavoitteistaan.

 • Lapsilla mahdollisuus valittaa oikeuksiensa loukkauksista YK:lle

  Lasten oikeusturva paranee tänään 14.4. merkittävästi, sillä YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen liitetty uusi lisäpöytäkirja valitus- ja tutkintamenettelystä on astunut voimaan.

 • Osallistujia otetaan edelleen mukaan ulkomailta adoptoitujen lasten seurantatutkimukseen

  Osallistujia otetaan edelleen ”Ulkomailta Suomeen adoptoitujen lasten fyysinen ja psyykkinen terveydentila: FinAdo 2” pitkäkestoiseen seurantatutkimukseen: adoptiolasta odottavia perheitä sekä 10/2012 - 12/2014 välisenä aikana Suomeen adoptoitavia alle 7-vuotiaita.

 • Talouspäätösten lapsivaikutukset eivät kiinnosta tarpeeksi päättäjiä

  Pelastakaa Lapset varoittaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden eriarvoistumisesta yhteiskunnan taloudellisen tilanteen kiristymisen vuoksi. Erityisesti kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien lasten hyvinvointi on vaarassa. Lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdentuvien säästöjen ohella lapsiperheköyhyys uhkaa lasten hyvinvointia, todetaan Pelastakaa Lapset ry:n julkilausumassa. Lastensuojelun asiantuntijat kokoontuivat 13.4. järjestön liittokokouksessa Helsingissä.

 • Lue blogia!

  Kenellä on oikeus harrastaa urheilua? Ajankohtaiseen keskusteluun tarttuu kansalaistoiminnan päällikkömme Riitta Kauppinen blogikirjoituksessaan.

 • Adoptiokokemukset kirjaksi

  Aikuisia adoptoituja on maassamme noin satatuhatta. Kun lasketaan yhteen adoption aiheuttaman triangelidraaman kaikki osapuolet eli luovuttajavanhemmat ja adoptiovanhemmat perheineen sekä adoptoitujen oma aikuisperhe, asia koskettaa lähes miljoonaa suomalaista. Välillisesti asia koskettaa lisäksi suurta joukkoa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia.

 • Valtakunnallinen yhden luukun palvelu tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria

  Pelastakaa Lapset ry ja Sitra toteuttivat nuorille suunnatun valtakunnallisen Suunta-ohjaus- ja neuvontapalvelun syksyllä 2013 osana Ylen Nuorille. Nyt! -kampanjaa. Yhden luukun Suunta-palvelu on tarjonnut henkilökohtaista ohjausta nuorille virka-aikojen ulkopuolella ja tasapuolisesti riippumatta nuoren asuinpaikasta.