Rädda Barnen – Barnens framtid börjar nu

Ledande oberoende barnrättsorganisation

Rädda Barnen är världens ledande oberoende barnrättsorganisation och skapar både omedelbara och varaktiga förändringar i barns liv.

Hjälp i Finland och runt om i världen

Vi säkerställer barn möjligheten till liv, skydd, utbildning och deltagande både i Finland och globalt.
Punainen sydän

Varaktig förändring tillsammans

Vi förenar barn och vuxna för att tillsammans bygga en varaktigt bättre framtid för barn enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Experter inom barnskydd

Vi är experter inom barnskydd, där barnets bästa alltid kommer först.
Vårt arbete

Över 100 års barnrättigheter

Rädda Barnen är världens ledande oberoende barnorganisation som skapar omedelbara och långvariga förändringar i barns liv.

Tillsammans säkrar vi varje barns rätt till liv, skydd, utbildning och deltagande i Finland och runt om i världen.

Hitta stöd

Möta svårigheter tillsammans

Vi har alla stunder i livet när vi behöver hjälp – inte allt behöver tacklas ensamt. Vi vill hjälpa barn, ungdomar och familjer innan problem eskalerar för långt. Vi erbjuder mångsidigt stöd och hjälp för olika situationer.