Pelastakaa Lapset logo

Lausunto esityksestä eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista

Pelastakaa Lapset on antanut 17.4.2024 lausunnon eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista.

Esityksessä on kiitettävästi arvioitu esityksen lapsivaikutuksia ja huomioitu taustoitus- ja arviointiosiossa myös Pelastakaa Lasten aiemmassa lausunnossa esiin nostamia huomioita. Pelastakaa Lasten huomiot eivät kuitenkaan näy itse lakimuutosesityksessä. Erityisesti haluamme yhä nostaa esiin laskennallisten korvausten enimmäiskeston lyhentämisen todennäköiset negatiiviset vaikutukset lapsiperheisiin ja lapsiin.

Lue koko lausunto: