Humanitaarinen työ

Jokaisella lapsella on oikeus selviytyä. 

Tästä huolimatta humanitaarisissa kriisitilanteissa, kuten aseellisissa konflikteissa tai luonnonkatastrofin sattuessa kaikista haavoittuvimmassa asemassa ovat lapset. Lapsen fyysinen kehitys voi pysähtyä aliravitsemuksen seurauksena, lapsen oppiminen keskeytyä kun kouluun ei enää pääse, tai lapsen psyykkinen olotila huonontua tämän kohdatessa väkivaltaa ja surua ympärillään.  

Humanitaarisen kriisin koittaessa on ensisijaisen tärkeää, että lapsi voi jälleen tuntea olonsa turvalliseksi. Pelastakaa Lapset on auttamassa lapsia välittömästi katastrofin keskellä, sekä myös tukemassa lasten kehitystä ja selviytymistä tilanteen jälkeen. Sota voi olla lapselle äärimmäisen traumaattinen kokemus, josta selviytyminen voi viedä vuosia. Tästä syystä turvallisuuden tunteen luominen lapsille on tärkeä prioriteettimme. 

Pelastakaa Lapset (Save the Children) on yksi maailman suurimmista humanitaarista työtä tekevistä kansalaisjärjestöistä. Vuonna 2020 Pelastakaa Lapset vastasi lasten ja heidän perheidensä hätään 77 maassa tavoittaen suoraan 31 miljoonaa ihmistä, joista 18,5 miljoonaa oli lapsia. Suomen Pelastakaa Lapset osallistui tähän humanitaariseen työhön. 

Päämääränämme on varmistaa, että jokainen lapsi selviytyy humanitaarisesta kriisistä ja saa mahdollisuuden jatkaa elämäänsä turvassa yhdessä perheensä kanssa.  

Mitä hankkeissamme tehdään?

Turvataan perheiden perustarpeet. 

Autamme katastrofin uhreiksi joutuneita perheitä selviämään tilanteessa, jossa he ovat esimerkiksi menettäneet kotinsa tai joutuneet pakenemaan. Järjestämme perustarvikkeita, ravintoa, suojaa, puhdasta vettä ja terveydenhuoltoa lapsille ja heidän perheillensä. 

Varmistetaan turvallinen opiskelu. 

Turvaamme lapsien mahdollisuuden jatkaa opintojaan kriisin keskellä. Järjestämme pakolais- ja siirtolaisleireille kouluja ja tuemme lasten etä- ja tukiopetusta. Varmistamalla opintojen jatkumisen ehkäisemme lasten riskiä joutua lapsityövoimaksi tai varhaisiin avioliittoihin. 

Tuetaan psykologisella avulla. 

Järjestämme lapsille ammattiapua ja ohjaamme heidät eteenpäin esimerkiksi psykologisen tuen piiriin. Kun lapset ovat nähneet kuolemaa ja tuhoa, on keskeinen tavoitteemme saada heidät tuntemaan olonsa jälleen turvalliseksi. Järjestämme lapsille turvallisia tiloja.

Tuetaan katastrofivalmiutta. 

Toimimme ennaltaehkäisevästi suunnittelemalla yhdessä paikallisten viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa katastrofivalmiussuunnitelmia alueilla, joissa erilaiset luonnonkatastrofit ovat maantieteellisesti yleisiä. Koulutamme lapsia toimimaan oikein katastrofin sattuessa.

 
Lue lisää humanitaarisesta työstämme sekä ilmastonmuutoksen, pitkään jatkuneiden konfliktien ja COVID-19:n vaikutuksista lasten elämiin ajankohtaisista julkaisuistamme. 

Haluatko auttaa heti? Lue lisää ajankohtaisista kampanjoistamme Jemenissä ja Syyriassa.