Valmius ja varautuminen globaalisti

Lapsi ja Pelastakaa Lasten työntekijä antavat toisilleen yläfemman.

Pelastakaa Lapset toimii maailmanlaajuisesti sen eteen, että lapset, perheet ja kokonaiset yhteiskunnat olisivat aiempaa paremmin varautuneita eri katastrofeihin ja poikkeustilanteisiin. Valmius- ja varautumistoiminnassa ehkäistään ja vähennetään ennalta eri katastrofitilanteissa esiintyviä riskejä ja haittoja sekä lisätään kaikkien toimijoiden, mukaan lukien lasten valmiuksia toimia ja selviytyä kriisitilanteessa. Yhteisöjä tuetaan myös sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin, kuten ilmastonmuutokseen.

Pelastakaa Lasten työntekijä jakaa vettä Somaliassa ihmisille, jotka jonottavat taustalla.

Toimintasuunnitelmat kriisien varalle

Tuemme paikallisia yhteisöjä laatimaan toimintasuunnitelmia eri katastrofitilanteiden varalta. Näissä huomioidaan myös lasten tietämystä ja näkemyksiä sekä heidän erityisiä tarpeitaan.

Pelastakaa Lasten työntekijät keskustelevat pihalla Sudanissa.

Vahvistamme yhteisöjen toimintakykyä

Vahvistamme eri toimijoiden, kuten lastensuojelun ja terveydenhuollon, toimintakykyä poikkeustilanteiden varalta muun muassa koulutuksilla.

Taka-alalla lapset seisovat ringissä. Etualalla Pelastakaa Lasten työntekijä pitää lasta kädestä.

Koulutamme lapsia ja nuoria

Lisäämme lasten kriiseihin varautumista sekä valmiuksia selviytyä niiden yli muun muassa tukemalla ja kouluttamalla lasten ja nuorten omia toimintaryhmiä.

Pelastakaa Lasten työntekijä kiinnittää seinään järjestön tunnusta

Edistämme turvaverkkojen kehitystä

Tuemme kehittämään yhteiskunnan turvaverkkoja kuten sosiaaliturvaa.