Koulutus konflikteissa ja kriiseissä

Kaksi tyttöä istuvat lattialla ja kirjoittavat kirjaansa Bangladeshissa.

Jokaisella lapsella on oikeus koulutukseen. Tuhoutuneet koulut, hävinneet koulukirjat, vaaralliset koulumatkat ja opettajapula ovat konflikti- ja kriisialueilla elävien lasten arkipäivää. Yksi Pelastakaa Lasten tärkeimmistä tehtävistä katastrofialueilla on varmistaa että lapset oppivat, kehittyvät ja pääsevät kiinni tavalliseen kouluarkeen myös katastrofien keskellä.

Edistämme lasten oppimista ja kehitystä varmistamalla heidän pääsynsä kouluun sekä tarjoamalla heille laadukasta opetusta. Jaamme lapsille opetustarvikkeita ja rakennamme ja kunnostamme turvallisia kouluja ja opetustiloja. Koulutamme myös opettajia ja muita kasvattajia. Teemme kaikkemme nyt ja tulevaisuudessa, jotta lasten pääsevät kouluun kaikkialla maailmassa.

Koulunkäynnillä on merkittäviä vaikutuksia paitsi oppimisen ja kehitykseen myös lasten turvallisuuteen ja mielenterveyteen. Kouluun ja opetukseen palaaminen tuovat rutiineja lasten elämään ja koulussa lapset ylläpitävät elintärkeitä sosiaalisia suhteita. Kun lasten elämä on järkkynyt, he tarvitsevat turvallisen koulun, aikuiset ja rutiinit, jotka auttavat lapsia pysymään turvassa sekä selviytymään epävarmasta kriisitilanteesta.

Avainlukuja lasten koulutuksesta

72
miljoonaa kriisien koettelemaa lasta ei pääse kouluun.
224
miljoonaa peruskouluikäistä lasta tarvitsee apua oppimiseen.
Punainen kynä
1,7
miljoonaa lasta sai mahdollisuuden oppia osana hätäapuamme vuonna 2023.

Näin autamme lapsia oppimaan

Oppilaat seisovat ja pitelevät vihkojaan käsisään ja lukevat niistä. Taustalla kahdella oppilalla kasvomaskit

Perustamme väliaikaiskouluja tai opetustiloja

Varmistamme, että lapsille on tarjolla turvallisia kouluja ja luokkahuoneita. Tarjoamme väliaikaisia luokkahuoneita esimerkiksi teltoissa tai pommisuojissa. Tuemme etäopetusta ja perustamme digitaalisia oppimiskeskuksia, joissa lapset voivat jatkaa opintojaan etänä, jos heidän ei ole mahdollista osallistua lähiopetukseen.

Hymyilevä tyttö seisoo koulun käytävällä Pelastakaa Lapset repun ja koulukirjan kanssa.

Jaamme koulutarvikkeita

Jaamme lapsille koulutarvikkeita, kuten kyniä, vihkoja ja koulukirjoja. Varmistamme, että myös opettajilla on luokkahuoneissa tarvittavat materiaalit opetusta varten. Lisäksi tarjoamme kouluruokailua ja edistämme näin myös lasten ravitsemusta ja terveyttä kriisien ja konfliktien keskellä.

Tuhoutunut koulu ja koulun piha Ukrainassa

Autamme jälleenrakentamaan kouluja ja koulutusjärjestelmää

Tuemme tuhoutuneiden ja vaurioituneiden koulujen ja päiväkotien kunnostusta. Mahdollisuuksien mukaan kunnostamme myös opetustilojen väestönsuojia, jotta vanhemmat uskaltavat lähettää lapsensa kouluun tietäen, että siellä on lapsille suojaa pommitusten varalle. Konfliktin tai kriisin loputtua autamme paikallisen koulujärjestelmän jälleenrakentamisessa ja pysymme paikan päällä tukena, niin pitkään kuin meitä tarvitaan.

Poika viittaa luokassaan. Taustalla muita oppilaita.

Varmistamme lasten turvallisuuden

Teemme jatkuvasti vaikuttamistyötä sen puolesta, että koulut säilyvät turvallisina konfliktien keskelläkin. Konflikteissa vaikutamme sen eteen, että väkivallan osapuolet eivät kohdistaisi hyökkäyksiä kouluihin ja muihin siviilikohteisiin. Lapsia ja nuoria opastetaan siitä, miten he voivat pitää itseään turvassa. Annamme myös opettajille ja lasten vanhemmille/huoltajille tietoa lasten turvallisuudesta kriisitilanteessa.