Pysyvästi parempi tulevaisuus

Tyttö kävelee käsi kädessä Pelastakaa Lasten työntekijän kanssa hiekkatiellä.

Pitkäjäinteisen kehitysyhteistyömme keskeisenä tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja niiden kunnioittamista sekä varmistaa, että lapset saisivat kasvaa ja kehittyä turvallisessa ympäristössä. 

Yhdessä lasten sekä kumppaniemme kanssa parannamme lasten elämää niin tavallisessa arjessa kuin kriisien keskelläkin rakentaen heille parempaa tulevaisuutta.

Sen lisäksi, että tarjoamme lapsille ja perheille välitöntä tukea ja apua, pyrimme saamaan aikaan kestäviä myönteisiä muutoksia ja pysyviä parannuksia lasten elämään. 

Kehitysyhteistyöllämme ja muulla pitkäjänteisellä toiminnallamme vähennämme äärimmäistä köyhyyttä sekä eriarvoisuutta niin lasten ja perheiden kuin kokonaisten yhteiskuntien ja maiden välillä. 

Suomen Pelastakaa Lasten pääasiallisia kohdemaita ovat tällä hetkellä Nepal, Filippiinit, Sudan, Sambia, Somalia, Norsunluunrannikko, Burkina Faso, Kenia ja Ukraina. Lisäksi osallistumme maailmanlaajuisen liikkeemme humanitaariseen työhön siellä, missä tarve on suurin.

Pitkäjänteinen työmme lasten hyväksi

Hymyilevä aikuinen ja hymyilevä lapsi nenät vastakkain

Lasten suojelu

Kaikilla lapsilla on oikeus kasvaa turvassa. Edistämme lasten oikeutta suojeluun väkivallalta, laiminlyönniltä ja hyväksikäytöltä, kuten varhaisilta aviolitoilta ja haitalliselta lapsityöltä. Huolehdimme, että lasten oikeuksia ei rikota. Tuemme lapsia, jotka ovat joutuneet kokemaan väkivaltaa tai hyväksikäyttöä.

Kaksi hymyilevää lasta käsikkäin. Taustalla tiiliseinä ja kapea katu

Lapsiköyhyys

Teemme töitä äärimmäisen köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi. Panostamme erityisesti siihen, että ahdingossa olevat perheet saisivat oikea-aikaista ja lasten tarpeet huomioivaa tukea, kuten sosiaaliturvaa.

Hymyilevä tyttö seisoo puiden välissä ja pitää kiinni oksista.

Lasten osallisuus

Teemme työtämme yhdessä lasten kanssa. Edistämme lasten osallisuutta ja oikeutta ilmaista näkemyksensä itseään koskevissa asioissa. Kuulemme lapsia ja huomioimme heidän tietämystänsä työmme suunnittelussa, toteutuksessa sekä jälkikäteen tehtävässä arvioinnissa.

Naurava lapsi ja hymyileva aikuinen syövät yhdessä. Taustalla puinen seinä.

Ravitsemus ja terveys

Jokaisella lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada mahdollisimman hyvää ravintoa. Tarjoamme lapsille ravintoa ja mahdollistamme heille pääsyn terveydenhuoltoon. Lisäämme vanhempien tietoa hyvästä ravitsemuksesta ja hoidamme aliravittuja lapsia.

Oppilaat seisovat ja pitelevät vihkojaan käsisään ja lukevat niistä. Taustalla kahdella oppilalla kasvomaskit

Koulutus

Jokaisella lapsella on oikeus käydä koulua. Koulutamme opettajia, jaamme koulutarvikkeita ja tarjoamme lapsille turvallisia opetustiloja. Teemme kaikkemme, jotta lapsilla olisi mahdollisuus oppia, kasvaa ja kehittyä.

Pelastakaa Lasten työntekijöitä Ukrainassa juttelevat perheen kanssa

Kriisinkestäviä yhteiskuntia

Kun katastrofi iskee, olemme nopeasti paikan päällä auttamassa lapsia sekä perheitä. Pysymme heidän tukenaan niin pitkään kuin meitä tarvitaan. Varmistamme, että lapsilla ja perheillä on puhdasta vettä, ruokaa, lääkkeitä, suojaa ja terveydenhoitoa. Huolehdimme perheiden toimeentulosta ja lasten koulutuksesta.

Kehitysyhteistyön avainlukuja

49
miljoonaa lasta tavoitettiin suoraan hätäavullamme ja muulla työllämme vuonna 2022.
116
maassa toimimme lasten hyväksi pitkäjänteisellä työllämme.
29,5
miljoonaa lasta tavoitettiin kehitysyhteistyöllämme ja muulla pitkäjänteisellä työllämme vuonna 2022.
Hymyilevä tyttö seisoo puiden välissä ja pitää kiinni oksista.
Kehitysyhteistyö

Näin toimimme

Teemme kehitysyhteistyötä pitkäjänteisesti, suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Toimimme aina yhdessä paikallisten kumppanijärjestöjen ja yhteisöjen sekä myös viranomaisten kanssa.

Mies kantaa päänsä päällä isoa pakettia, jonka toinen mies on sinne juuri nostanut. Kolmas mies auttaa.
Valmius ja varautuminen

Näin varaudumme katastrofeihin

Toimimme maailmanlaajuisesti sen eteen, että lapset, perheet ja kokonaiset yhteiskunnat olisivat aiempaa paremmin varautuneita eri katastrofeihin ja poikkeustilanteisiin.

Kaksi hymyilevää lasta käsikkäin. Taustalla tiiliseinä ja kapea katu
Työmme tuloksia

Kansainvälisen työmme ohjelmaraportti 2022

Julkaisemme vuosittain kansainvälisen työmme ohjelmaraportin, jossa kerromme työstämme ja  aikaansaaduista tuloksistamme lasten hyväksi.

Vuonna 2022 Suomen Pelastakaa Lasten tavoitti kansainvälisellä toiminnallaan suoraan 871 285 ihmistä yhteensä 14 pääkohdemaassa. Tämän lisäksi osallistuimme kansainvälisen liikkeemme humanitaariseen apuun eri katastrofien ja kriisien koettelemissa maissa ja alueilla.