Lasten osallisuus maailmalla

Teemme työtämme yhdessä lasten kanssa. Kansainvälisessä toiminnassamme edistämme lasten osallisuutta ja oikeutta ilmaista näkemyksensä itseään koskevissa asioissa ja saada nämä huomioiduksi. Perustamme työmme lapsen oikeuksiin, heidän nimenomaisiinsa tarpeisiin ja prioriteetteihin.

Suomen Pelastakaa Lasten pääasiallisia kohdemaita ovat tällä hetkellä Nepal, Filippiinit, Sudan, Sambia, Somalia, Norsunluunrannikko, Burkina Faso, Kenia ja Ukraina. Lisäksi osallistumme maailmanlaajuisen liikkeemme humanitaariseen työhön siellä, missä tarve on suurin.

Näin osallisuus vaikuttaa työssämme

Pelastakaa Lasten työntekijät ja lapset pitävät kiinni värikkäästä leikkivarjosta. Osa lapsista on varjon alla.

Osallistamme lapsia työssämme

Kuulemme lapsia ja huomioimme heidän tietämystänsä työmme suunnittelussa, toteutuksessa sekä jälkikäteen tehtävässä arvioinnissa. Lapset myös osallistuvat tarkoituksenmukaisesti varsinaiseen toimintaan, siltä osin kuin tämä on turvallista.

Hymyilevä tyttö seisoo puiden välissä ja pitää kiinni oksista.

Jaamme tietoa lapsen oikeuksista

Huolehdimme siitä, että lapset saavat tietoa omista oikeuksistaan, ja tuemme heidän osallisuuttansa perheissään ja yhteisöissään.

Koulutamme lapsia ja nuoria

Koulutamme ja opastamme lapsia ja nuoria edistämään omia oikeuksiaan ja tuemme esimerkiksi perustettuja lapsen oikeuksien kerhoja.

naurava lapsi ottaa käsillään kiinni keltaista palloa. Taustalla muista lapsia.

Välitämme tietoa

Välitämme lapsille tietoa siitä, kuinka heidän osallisuutensa on vaikuttanut esimerkiksi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Tyttö kävelee käsi kädessä Pelastakaa Lasten työntekijän kanssa hiekkatiellä.
kehitysyhteistyö

Pysyvästi parempi tulevaisuus

Teemme pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä yhdessä lasten kanssa. Lapset pääsevät osallistumaan kehitysyhteistyömme suunnitteluun, toteutukseen sekä jälkikäteen tehtävään arviointiin.

Äiti ja tytär hymyilevät taustalla pieni lapsi kurkistaa äidin olkapään takaa.
Työmme tuloksia

Kansainvälisen työmme ohjelmaraportti 2023

Julkaisemme vuosittain kansainvälisen työmme ohjelmaraportin, jossa kerromme työstämme ja  aikaansaaduista tuloksistamme lasten hyväksi.

Vuonna 2023 Suomen Pelastakaa Lapset tavoitti kansainvälisellä toiminnallaan suoraan 636 933 ihmistä yhteensä 10 pääkohdemaassa. Tämän lisäksi osallistuimme kansainvälisen liikkeemme humanitaariseen apuun eri katastrofien ja kriisien koettelemissa maissa ja alueilla.

Ajankohtaista osallisuudesta

Tytöt istuvat nurmella ja katsovat kännykkää Sambiassa
Osallisuus

Ensimmäinen tutkimus lasten verkkokokemuksista Sambiassa

Pelastakaa Lasten tukema tutkimus kartoitti ensimmäistä kertaa sambialaisten lasten verkon käyttöön liittyviä kokemuksia.