Lapsen ääni

Lapsen ääni -kysely on Pelastakaa Lasten 12-17-vuotiaille lapsille suunnattu valtakunnallinen kysely, joka toteutetaan vuosittain. Kyselyä on tehty vuodesta 2001 asti.

Tavoitteena on nostaa lasten ja nuorten kokemuksia julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Keskeisiä teemoja ovat perheen taloudellinen tilanne, hyvinvointi ja mielenterveys sekä pääsy palveluiden äärelle.

Lapsen ääni 2024 -kysely on avoinna 29.4.-19.5.

Vastaamalla lapset ja nuoret pääsevät kertomaan arvokasta tietoa arjestaan ja saavat mielipiteensä esille yhteiskunnassa.  
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15-20 minuuttia. Osallistuminen on vapaaehtoista ja vastaamisen voi keskeyttää milloin vain. Vastaaminen tapahtuu nimettömänä ja kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Kyselyn tietojen käsittelyyn voit tutustua tietosuojaselosteesta.  

Lisätietoja

Tutustu kyselyyn tarkemmin tai käytä alta ladattavissa olevia tiedotteita jakaessasi kyselyä eteenpäin.

Lapsen ääni 2023

Julkaisu

"Tuntuu että on niin erilainen kaikista"

Vuoden 2023 Lapsen ääni -kyselyssä kysyimme lapsilta ja nuorilta perheiden taloudellisesta tilanteesta ja lasten hyvinvoinnista. Raportti paljastaa, että lasten ja lapsiperheiden arki kotimaassa on kriisiytymässä. Köyhyyden aiheuttamat puutteet näkyvät lasten kaikilla elämänalueilla.

 

Kyselyn tuloksia

1725
lasta ja nuorta vastasi kyselyyn
30 %
pienituloisten perheiden lapsista oli lopettanut harrastuksen
87 %
pienituloisten perheiden lapsista koki huolta perheen taloudellisesta tilanteesta
14 %
pienituloisten perheiden lapsista koki, ettei perheellä ole riittävästi ruokaa

Vuoden 2022 Lapsen ääni -kyselyn perusteella ei lukujen valossa voinut vielä puhua selvästä ruoan puutteesta perheissä, mutta tilanne on vuodessa muuttunut.​ Vuonna 2022 kaikista vastaajista 2 % ja pienituloiseksi itsensä määritelleistä vastaajista 7,5 % kertoi, että kotona ei saa riittävästi ja säännöllisesti ruokaa. Vuoden 2023 kyselyssä kaikista vastaajista 2 % ja pienituloisista jopa 14 % koki ruoanpuutetta kotona.

Arjen ja vapaa-ajan puutteet uhkaavat lasten mielen hyvinvointia ja kokonaisvaltaista jaksamista.​ Ulkopuolisuuden ja erilaisuuden kokemusten myötä pienituloisuus vaikuttaa lasten kaverisuhteisiin ja lisää kiusaamisen ja yksinäisyyden riskiä.

Monet pienituloisista lapsista kertovat, että heillä ei ole läheisiä ystäviä tai aikuisia tukenaan, ja monet eivät koe voivansa luottaa muihin ihmisiin. Tämä heikentää heidän hyvinvointiaan ja lisää eriarvoisuuden, osattomuuden ja syrjäytymisen tunteita. Taloudellinen epävakaus ja toimeentulovaikeudet aiheuttavat lapsille huolta, stressiä ja pelkoa. Lapsuudessa koettu köyhyys voi johtaa pitkittyneisiin, jopa ylisukupolvisiin ongelmiin.

”Kun hinnat ovat nousseet, vanhemmilla ei ole ollut rahaa esim kunnon ruokaan tai on joutunut tekemään niin, että vanhemmat ei syö, jotta lapset saa ruokaa.”

Katso video

Videon sitaatit ovat Lapsen ääni -kyselyyn vastanneiden lasten sitaatteja. (Videossa esiintyvät nuoret ovat näyttelijöitä.)

Katso julkaisutilaisuuden seminaari

Keskustelua alustavat Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja lapsiperheköyhyyden asiantuntija Johanna Vinberg Pelastakaa Lapsilta. Keskustelemassa Maria Ohisalo, Mia Tammelin, Mikko Salasuo ja Maryan Abdulkarim.
Vaikuttamistyö

Näin vaikutamme lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi

Tuomme yhteiskunnalliseen keskusteluun lasten ääntä. Lapsen ääni -kyselyn avulla tuodaan päättäjille tietoon lasten arjen kokemuksia ja näkemyksiä. Näiden avulla päättäjiä tuetaan lapsilähtöiseen päätöksentekoon sekä lapsivaikutusten arviointiin. Vaikuttamistyötä tehdään myös antamalla lainsäätäjille lausuntoja ja kannanottoja.

Lataa Lapsen ääni -raportit

Asiantuntijamme

Aino Sarkia

Erityisasiantuntija, lapsiperheköyhyys