Lapsen ääni

Lapset halaamassa toisiaan.

Lapsen ääni -kysely nostaa esiin lasten ja nuorten omat kokemukset

Lapsen ääni -kysely on Pelastakaa Lasten 12-17-vuotiaille lapsille suunnattu valtakunnallinen kysely, joka toteutetaan vuosittain. Kyselyä on tehty vuodesta 2001 asti.

Tavoitteena on nostaa lasten ja nuorten kokemuksia julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Keskeisiä teemoja ovat perheen taloudellinen tilanne, hyvinvointi ja mielenterveys sekä pääsy palveluiden äärelle.

Nuoret istuvat koulun portailla.
Julkaisu

Lasten ja nuorten kokemuksia perheen pienituloisuudesta

Vuonna 2022 Lapsen ääni -kyselyllä selvitettiin Suomessa asuvien lasten ja nuorten kokemuksia perheensä taloustilanteesta, hyvinvoinnista, mielenterveydestä ja sosiaaliturvan sekä palveluiden tuntemuksesta ja käyttökokemuksista.

Lapsen Ääni 2022

1130
lasta ja nuorta vastasi kyselyyn
23 %
pienituloisten perheiden lapsista oli lopettanut harrastuksen
47 %
pienituloisten perheiden lapsista koki huolta perheen taloudellisesta tilanteesta
34 %
oli kokenut kiusaamista

Suuri osa Suomen lapsista ja nuorista kertoo voivansa hyvin. Osaa lapsista koskettaa kuitenkin useampi päällekkäinen rasite.

Kiristyvä talous ja epävakaa maailmantilanne näkyvät lasten ja nuorten vastauksissa kasvaneena huolena. Pienituloisten perheiden lapset kokevat myös muita useammin, että korona on vaikuttanut heidän elämäänsä negatiivisesti.

Pienituloisissa perheissä keinoja kuormituksesta palautumiseen on vain vähän, ja perheen heikko taloustilanne voi näkyä myös perheen sisäisinä jännitteinä, stressinä ja mielenterveyden haasteina.

”Mun elämästä maksetaan, ruoasta ja asumisesta. Tuntuu että olen iso taakka.”

Vaikuttamistyö

Näin vaikutamme lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi

Tuomme yhteiskunnalliseen keskusteluun lasten ääntä. Lapsen ääni -kyselyn avulla tuodaan päättäjille tietoon lasten arjen kokemuksia ja näkemyksiä. Näiden avulla päättäjiä tuetaan lapsilähtöiseen päätöksentekoon sekä lapsivaikutusten arviointiin. Vaikuttamistyötä tehdään myös antamalla lainsäätäjille lausuntoja ja kannanottoja.

Lataa Lapsen ääni -raportit

Asiantuntijamme

Lapsiperheköyhyyden asiantuntija Johanna Vinberg

Johanna Vinberg

Lapsiperheköyhyyden asiantuntija