Lapsen kohtaaminen

Lapsi leikkii pehmolelulla.

Jokainen kohtaaminen lapsen kanssa on mahdollisuus vahvistaa lapsen osallisuuden kokemusta. Niin vanhempi, vapaaehtoinen, ammattilainen kuin lapselle vieraskin aikuinen voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, miten lapsi kokee itsensä sekä suhteensa muihin ja maailmaan. Arvostava ja osallisuutta vahvistava kohtaaminen on mahdollista myös hyvin pienten tai lasten kanssa, joiden vuorovaikutuskeino on muu kuin puhe. Aito kuunteleminen, leikillisyys, ennakkoluulottomuus ja läsnäolo ovat avainasemassa lapsikeskeisessä kohtaamisessa.

Myönteinen tunnistaminen

Lähtökohtamme lasten kohtaamiseen ja tekemiseen yhdessä lasten kanssa on tutkimusperustainen ja käytännöllinen myönteisen tunnistamisen näkökulma.  Se on tapa vahvistaa lasten ja perheiden kokemusta omasta arvokkuudestaan yksilöinä ja itselleen tärkeiden yhteisöjen jäsenenä, lisätä hyvinvointia ja toteuttaa osallisuutta ja lasten oikeuksia jokaisen lapsen kohdalla.  Toimimalla myönteisen tunnistamisen ajattelun mukaisesti tutustumme lapseen ja lapsen maailmaan ennakkoluulottomasti, tunnustamme lapselle merkityksellisiä asioita ja tuemme lasta asioissa, jotka lisäävät lapsen onnistumisen ja arvostuksen kokemuksia. 

Myönteinen tunnistaminen on tutkimusperustaisesti löydetty näkökulma, jonka teoria- ja tutkimusperustaan voit tutustua lisää Tampereen yliopiston sivuilla.

Myönteinen tunnistaminen lapsen kohtaamisessa

Katso video myönteisestä tunnistamisesta. Voit hyödyntää sitä esimerkiksi koulutuksissa tai työpajoissa.