Lasten kanssa vaikuttaminen

Neljä lasta iloitsee kädet ilmassa pihalla.

Vaikuttamistyötä yhdessä lasten kanssa

Teemme vaikuttamistyötä myös yhdessä lasten kanssa. Lapsilla on oikeus vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin ja meidän aikuisten tulee ottaa lasten tekemät aloitteet tosissamme. Olemme käyneet lasten kanssa lapsen oikeuksiin liittyviä dialogeja ja kuulleet, mitkä asiat lasten elämässä toteutuvat hyvin ja minkälaisia epäkohtia lasten elämässä on. Lapsilta opitun pohjalta teemme yhdessä lasten kanssa vaikuttamiskampanjan, jolla pyrimme viemään lasten kokemustietoa suurelle yleisölle sekä päättäjille. Kerromme lasten kanssa tehdystä vaikuttamistyöstämme lisää lähiaikoina.

Lapsivaikutusten arviointi

Yksi tapa vahvistaa lasten mahdollisuuksia vaikuttamiseen on lapsivaikutusten arviointi. Se on käytäntö Lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämään lapsen edun arviointiin. Sen avulla voidaan selvittää, millaisia hyötyjä tai haittoja erilaisilla lapsiin kohdistuvilla päätöksillä on.

Haluamme tukea lasten näkemysten kuulemista ja huomioimista osana päätöksentekoa ja laadimme käytännöllisen oppaan lapsivaikutusten arvioinnin tekemiseen lasten kanssa. Oppaassa keskitymme siihen osaan lapsivaikutusten arvioinnin prosessia, jossa kuullaan lapsia. Oppaan tavoitteena on kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että kaikenikäisten ja erityisesti pienten, noin 3–12-vuotiaiden lasten kuuleminen toteutuu lapsiystävällisillä tavoilla ja erityisen haavoittuvassa asemassa ja elämäntilanteessa elävät lapset huomioidaan osana lapsivaikutusten arviointia.

Huolellisesti toteutettuna lasten kuulemisen tilanteet voivat tuoda kaikille osapuolille paljon iloa sekä onnistumisen ja yhteisen oppimisen kokemuksia. Ne voivat myös johtaa eettisesti kestäviin ja vaikuttaviin päätöksiin. Haluammekin oppaalla rohkaista heittäytymään mukaan lasten maailmaan ja kokemuksiin! Alta voit ladata oppaan suomeksi tai englanniksi.

Turvallisempi huominen lapsille

Toteutamme vaikuttamiskampanjan 2.–8.9.2024 yhdessä lasten kanssa. Kampanjassa välitämme lasten kokemuksia ja tietoa aikuisille sekä haastamme päättäjiä tekemään konkreettisia toimia väkivallan ja turvattomuuden ehkäisemiseksi.

Turvallisempi huominen lapsille -kampanjamme näkyy monipuolisesti eri viestintäkanavissa ja päättäjille suunnattuna haasteena. Syyskuun kampanjaviikon huipentaa 6.9. järjestettävä webinaari, jossa kuulemme puheenvuoroja sekä kokemusnuorilta että lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkariselta.

Lue kampanjasta lisää sen omilta verkkosivuilta: