Eväitä Elämälle –ohjelmassa mukana olevat Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset tukevat vähävaraisten perheiden lasten harrastamista ja koulunkäyntiä. Tuki on tarveharkintaista ja se annetaan todellisten kulujen perusteella. Pelastakaa Lasten keskusjärjestö ei myönnä tukea vaan kaikki tukipyynnöt osoitetaan oman paikkakunnan yhdistykselle. Poikkeuksena Helsingin alueen lapset, joille myönnetään harrastustukea keskustoimiston kautta.

Harrastustuki

Harrastustuki on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille, joiden harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi.

Harrastustukea myönnetään

  • lapsen harrastamisen edellyttämiin yksilöityihin hankintoihin tai kuluihin: harrastusvälineiden hankintaan, tunti- ja kausimaksuihin tai muihin osallistumisen edellyttämiin kohtuullisiin kustannuksiin

Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä. Tuki on yksilötukea. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille.

Oppimateriaalituki

Tuki on tarkoitettu nuorille, joiden koulunkäynnin jatkaminen peruskoulun jälkeen on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi.

Oppimateriaalitukea myönnetään lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa välttämättömiin kustannuksiin, joita maksuton toisen asteen koulutus ei kata:

  • oppikirjat, tietokoneet sekä muut opintojen edellyttämät välttämättömät kustannukset ja erityisvälineet
  • harkinnanvaraisesti myös koulun retkiin ja tapahtumiin liittyvät kustannukset

Oppimateriaalitukea ei voi käyttää

  • kaverilta ostettavien tuotteiden maksamiseen

Tavoitteena on, että tuensaajat voivat suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon kolmen vuoden aikana.

Mistä tukea voi hakea?

Tukea voi hakea omalla paikkakunnalla sijaitsevalta Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykseltä, joka on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Jos paikkakunnallasi ei ole yhdistystä, voit tiedustella tukimahdollisuudesta sinua lähinnä sijaitsevalta yhdistykseltä.

Eväitä Elämälle -ohjelmaa toteuttavat paikallisyhdistykset