Hobbystöd

Alla ska ha möjlighet till en hobby

Hobbystödet beviljas barn och unga under 18 år när det finns risk för att de på grund av familjens trängda ekonomiska situation inte kan börja eller fortsätta med en hobby.

Hobbystöd kan fås till:

  • ledd och regelbunden hobbyverksamhet
  • anskaffning av hobbyredskap och -utrustning
  • betalning av hobbyavgifter
  • rimliga merkostnader för deltagande i hobbyverksamheten, som lägeravgifter
  • övriga nödvändiga kostnader i samband med att man börjar eller fortsätter med sin hobby.

Hobbystöd kan beviljas barn eller unga utifrån faktiska kostnader. Stödet beviljas inte grupper eller hobbysällskap.

Du kan ansöka om hobbystöd direkt av Rädda Barnens lokalförening i din hemkommun eller den lokalförening som finns närmast dig.

”Utan stöd skulle jag inte kunna fortsätta med min kära och viktiga hobby. Det skulle kännas hemskt att lämna gruppen som också i övrigt har blivit viktig och där jag har fått nya vänner.”

Så ansöker du om hobbystöd 

Hitta din närmaste lokalförening

Bekanta dig med ansökningsdirektiven

på hemsidan till den lokalförening som du har valt.

Fyll i ansökan

och rikta den direkt till lokalföreningen enligt ansökningsdirektiven.

Beslut om stöd

Vår förening som drivs av frivilliga krafter kontaktar dig när din ansökan har behandlats.

Ansökningar om hobbystöd ställs till lokalföreningen på orten där den ansökande bor. Ett undantag utgörs av barnen i Helsingfors. De beviljas hobbystöd via Rädda Barnens centralbyrå.

  • Sök fram lokalföreningen på din hemort.  Ansökningsdirektiv för hobbystöd samt kontaktuppgifter finns på lokalföreningarnas egna hemsidor. Det finns regionala skillnader när det gäller ansökningstider.
  • Om det inte finns en lokalförening på din hemort kan du på den närmast belägna lokalföreningens hemsida se ifall du som icke-ortsbo har möjlighet att ansöka om stöd. Om det inte står något om saken på föreningens hemsida kan du kontakta föreningen och fråga om saken.

Föreningarna beviljar stöd behovsprövat och utifrån de stödmedel de förfogar över. Eftersom våra lokalföreningar i huvudsak drivs helt av frivilliga krafter kan det ibland ta ett tag innan de reagerar på och behandlar ansökningar.

Hobbystödet främjar barns likvärdighet och delaktighet. Det är ett stöd för barn under 18 år vars möjligheter att delta i hobbyverksamhet hotas på grund av familjens ekonomiska situation. 

Anskaffningar och utgifter ska kunna verifieras med kvitton eller andra godtagbara verifikat.  

 

”För mig var det verkligen viktigt att för en gångs skull få göra det jag älskar, utan att vara rädd för att det skulle påverka vår ekonomiska situation.” 

Programmet Vägkost för livet 

År 2022 stödde Rädda Barnen 13 088 barn och unga i fattiga familjer genom programmet Vägkost för livets hobby- och läromedelsstöd samt mentorstöd. Samma år fick 10 867 barn mathjälp. 

Över 60 av Rädda Barnens lokalföreningar är med i programmet och de delar ut stöd till barn och unga vars möjligheter att utöva en hobby eller studera på andra stadiet hotas av familjens låga inkomster eller andra sociala utmaningar. Mathjälp delas ut som presentkort till familjer som har hamnat i ekonomiskt trångmål. 

Vi skulle inte kunna förverkliga programmet Vägkost för livet utan våra frivilligas och våra givares värdefulla hjälp. Tillsammans kan vi tillhandahålla hobby- och utbildningsmöjligheter samt mathjälp till dem som behöver dem allra mest!