Lasten suojelu globaalisti

Lapsi ja vanhempi hymyilevät toisilleen

Kaikilla lapsilla on oikeus kasvaa turvassa. Turvassa eläneet lapset kasvavat turvallisiksi aikuisiksi. Siksi lasten suojeluun kannattaa panostaa kaikkialla maailmassa.

Työssämme edistämme lasten oikeutta suojeluun väkivallalta, laiminlyönniltä ja hyväksikäytöltä, kuten varhaisilta aviolitoilta ja haitalliselta lapsityöltä. Huolehdimme, että lasten oikeuksia ei rikota. Tuemme lapsia, jotka ovat joutuneet kokemaan väkivaltaa tai hyväksikäyttöä.

Lisäämme lasten huoltajien, yhteisöjen ja viranomaisten kykyä suojella lapsia vahvistamalla sekä lastensuojelun virallisia että yhteisöllisiä rakenteita ja toiminnan jokapäiväisiä käytäntöjä.

Suomen Pelastakaa Lasten pääasiallisia kohdemaita ovat tällä hetkellä Nepal, Filippiinit, Sudan, Sambia, Somalia, Norsunluunrannikko, Burkina Faso, Kenia ja Ukraina. Lisäksi osallistumme maailmanlaajuisen liikkeemme humanitaariseen työhön siellä, missä tarve on suurin.

Näin suojelemme lapsia

Kehitämme lasten suojelun rakenteita

Tuemme viranomaisia ja muita toimijoita kehittämään lastensuojelun rakenteita ja käytäntöjä niin, että suojelun tarpeessa olevat lapset saadaan tunnistettua ja oikea-aikaisesti ohjattua asianmukaisten ja laadukkaiden tukitoimien ja palvelujen piiriin.

Hymyilevä lapsi on hymyilevän aikuisen sylissä. Taustalla vettä, asutusta ja puita.

Vahvistamme lapsia ja tuemme vanhempia

Vahvistamme lasten ja nuorten valmiuksia pysyä turvassa tarjoamalla heille koulutuksia sekä tukemalla lasten toimintaryhmiä. Tarjoamme lasten huoltajille tietoa sekä koulutusta lastensuojelusta sekä kannustavasta ja väkivallattomasta kasvatuksesta.

Lisäämme tietoa lasten suojelusta

Selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotamme tietoa päätöksen, kehittämistyön sekä käytännön toiminnan tueksi. Lisäksi toteutamme ja tuemme lasten suojelua edistäviä kampanjoita ja tiedonvälitystä.

Kaksi naista istuu rappusilla selin kameraan. Toisella naisista on Pelastakaa Lasten punainen t-paita, toisella valkoinen paita

Vaikutamme lasten suojelun puolesta

Vaikutamme päättäjiin edistääksemme tarvittavia muutoksia sekä uudistuksia lainsäädäntöön ja viranomaisten toiminnan ohjaukseen.

Punainen suojakilpi
3,8
miljoonaa lasta suojeltiin vuonna 2022 työmme avulla.
1/10
maailman lapsista joutuu tekemään töitä.
50 %
maailman lapsista on joutunut kokemaan väkivaltaa.
Tyttö kävelee käsi kädessä Pelastakaa Lasten työntekijän kanssa hiekkatiellä.
Kehitysyhteistyö

Pysyvästi parempi tulevaisuus

Pitkäjäinteisen kehitysyhteistyömme keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että lapset saisivat kasvaa ja kehittyä turvallisessa ympäristössä.

Kaksi hymyilevää lasta käsikkäin. Taustalla tiiliseinä ja kapea katu
Työmme tuloksia

Kansainvälisen työmme ohjelmaraportti 2022

Julkaisemme vuosittain kansainvälisen työmme ohjelmaraportin, jossa kerromme työstämme ja  aikaansaaduista tuloksistamme lasten hyväksi.

Vuonna 2022 Suomen Pelastakaa Lasten tavoitti kansainvälisellä toiminnallaan suoraan 871 285 ihmistä yhteensä 14 pääkohdemaassa. Tämän lisäksi osallistuimme kansainvälisen liikkeemme humanitaariseen apuun eri katastrofien ja kriisien koettelemissa maissa ja alueilla.

Työmme vaikutuksia maailmalla

Nuori mies mittaa tekstiiliä ompelua varten Burkina Fasossa työpaikallaan.
Tarinat 25.8.2023

Turvallisten aikuisten ansiosta Jeremy opiskelee ja tavoittelee unelmiaan

Jeremyllä, 21, ei ollut aikaisemmin mahdollisuutta käydä koulua. Jeremyn kokemus osoittaa, miten useilla turvallisilla, välittävillä aikuisilla voi olla lapsen elämässä merkittävä rooli.

Äiti nostaa lasta ilmaan kadulla Sambiassa.
Tarinat 25.8.2023

Vanhemmuuden merkitys – positiivisella vanhemmuudella edistetään lasten hyvinvointia ja tulevaisuutta

Vanhempien ja muiden ympärillä olevien aikuisten rooli lapsen elämässä on merkittävä.

Nuori tyttö puhuu koululuokan edessä taustallaan erilaisia kuvallisia opetusmateriaaleja ja piirretty Pelastakaa Lapset -logo
Tarinat 23.8.2023

Bijan opettaa yhteisensä tytöille tietoa terveydestä ja ravitsemuksesta

Bijan haluaa auttaa ja tukea tyttöjä Afganistanissa, jossa yläkouluikäisten tyttöjen virallinen koulutus on kielletty.

Tutkimuksia lasten suojelusta maailmalla