Näin kehitysyhteistyömme toimii

Kehitysyhteistyöllämme saamme aikaan kestäviä ja pysyviä parannuksia lasten ja perheiden elinoloihin kehittämällä olemassa olevia rakenteita, kuten lastensuojelua ja sosiaaliturvaa sekä innovoimalla uusia tapoja toimia lasten hyväksi. 

Työmme lähtökohtana ovat lasten tarpeet ja prioriteetit sekä heidän oikeuksiensa toteutuminen. Perustamme toimintamme tietoon ja huolelliseen suunnitteluun, jossa kuulemme aina myös lapsia. 

Pelastakaa Latsen työntekijällä on vauva sylissään ja toinen Pelastakaa lasten työntekijä mittaa vauvan käsivartta. Taustalla lapsi ja kaksi aikuista.

Pitkäjänteistä ja vaikuttavaa työtä

Tuemme perheitä ja paikallisia yhteisöjä vahvistamaan toimintaansa lasten hyvinvoinnin edistämiseksi kokonaisvaltaisesti ja pitkällä tähtäimellä. Viranomaisia kuten lastensuojelun, terveydenhuollon ja perusopetuksen ammattilaisia tuemme kehittämään toimintarakenteita ja käytäntöjään niin, että lasten ja perheiden tarpeet tulisivat aiempaa paremmin huomioiduksi. 

Tuemme yhteiskunnan päättäjiä tekemään lapsen oikeuksia edistäviä ja lasten tarpeita huomioivia päätöksiä sekä kehittämään lainsäädäntöä, hallintoa ja politiikkaa lapsiystävällisemmäksi. 

Vaikutamme myös siihen, että lapsille keskeisiin palveluihin, kuten koulutukseen ja lastensuojeluun ja sosiaaliturvaan ohjataan riittäviä varoja. 

Äiti pitää lastaan sylissään ja antaa hänelle ravotsevaa maapähkinätahnaa.

Tukea ja palveluita lapsille ja perheille

Parannamme haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja perheiden pääsyä keskeisten palvelujen, kuten koulutuksen, terveydenhuollon sekä lastensuojelun ja sosiaaliturvan piiriin. 

 Tuemme viranomaisia kehittämään toimintaansa niin, että tuet ja palvelut olisivat mahdollisimman laadukkaita ja oikea-aikaisia, sekä vastaisivat lasten ja perheiden nimenomaisiin tarpeisiin. 

Pelastakaa Lasten työntekijät pitelevät käsissään maapähkinätahnapatukoita.

Paikallista kumppanuutta ja johtajuutta

Toimimme aina yhdessä paikallisten kumppanijärjestöjen ja yhteisöjen sekä myös viranomaisten kanssa. Tuemme heidän työtään sekä pyrimme vahvistamaan heidän sitoutumistaan ja omistajuuttaan lasten hyväksi tehtävässä toiminnassa. 

 Sen lisäksi, että kumppanimme osallistuvat toimintaamme lasten hyväksi, vahvistamme heidän osaamistaan ja toimintakykyään esimerkiksi koulutuksin. 

 Perustamme tai tuemme yhteisöissä ennestään olemassa olevia toimintaryhmiä, kuten lastensuojelukomiteoita ja koulujen vanhempainyhdistyksiä. 

 Kaikessa toiminnassamme suoraan olemme tilivelvollisia lapsille ja yhteisöille. 

Tytöt hyppivät hyppynarua koulun pihalla

Suunnitelmallisesti kohti asetettuja tavoitteita

Työmme lähtökohtana ovat lasten tarpeet ja prioriteetit sekä heidän oikeuksiensa toteutuminen. Perustamme toimintamme tietoon ja huolelliseen suunnitteluun, jossa kuulemme aina myös lapsia. 

 Toimimme omien pitkän aikavälin kattavien strategioiden sekä yksityiskohtaisten toimintasuunnitelmien pohjalta. 

 Seuraamme tarkasti työmme edistystä asetettujen tavoitteiden kannalta. 

 Toimintamaissamme huomioimme ja yhteensovitamme työmme esimerkiksi kansallisten kehitys- ja toimenpideohjelmien kanssa. Globaalisti olemme mukana edistämässä maailman kaikkia maita koskevan Agenda 2030 – toimenpideohjelman toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista. 

Hymyilevä tyttö seisoo kädet puuskassa
Talous

Näin kehitysyhteistyötämme rahoitetaan

Suomen Pelastakaa Lasten kansainvälinen työ lasten hyväksi toteutetaan yksityishenkilöiden lahjoitusten avulla sekä eri avunantajien, säätiöiden ja yritysten myöntämällä rahoituksella.