Loppu lapsiköyhyydelle globaalisti

Kaksi tyttöä hymyilee vukassa. Toisella värikäs paita ja toisella keltainen toppi.

Pelastakaa Lapset tekee töitä maailmanlaajuisesti äärimmäisen köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi. Panostamme erityisesti siihen, että ahdingossa olevat perheet saisivat oikea-aikaista ja lasten tarpeet huomioivaa tukea, kuten sosiaaliturvaa. Köyhyys näkyy lapsen elämässä esimerkiksi eloonjäämistä, kasvua ja kehitystä uhkaavana aliravitsemuksena, haitallisena lapsityönä, koulutuksen puutteena ja syrjintänä. Lapset, jotka elävät lapsuudessa köyhyydessä, tulevat todennäköisemmin kärsimään köyhyydestä myös aikuisuudessa.

Suomen Pelastakaa Lasten pääasiallisia kohdemaita ovat tällä hetkellä Nepal, Filippiinit, Sudan, Sambia, Somalia, Norsunluunrannikko, Burkina Faso, Kenia ja Ukraina. Lisäksi osallistumme maailmanlaajuisen liikkeemme humanitaariseen työhön siellä, missä tarve on suurin.

Mitä lapsiköyhyys on?

Puutteita perustarpeissa

Lapset kokevat köyhyyden ruoan, suojan, koulutuksen, veden tai terveyspalvelujen puutteena.

Puutteita palveluissa

Kunnollisten terveys- ja sosiaalipalveluiden puuttuessa lapsen oikeuden eivät toteudu.
Punainen suojakilpi

Puutteita lasten suojelussa

Köyhyydessä eläviä lapsia ei pystytä suojelemaan tarpeeksi rikkomuksilta ja hyväksikäytöltä.

Pitkäkestoisia seurauksia

Lapsiköyhyydellä ja perustarpeiden puutteilla on pitkäkestoisia vaikutuksia aikuisuuteen saakka.

Näin vähennämme lapsiköyhyyttä

tyttö ja poika

Vahvistamme lasten selviytymistä

Edistämme lasten oikeutta riittävään elintasoon sekä kasvuun ja kehittymiseen. Teemme työtä ravitsemuksen ja terveyden, suojelun ja oppimisen edistämiseksi. Vahvistamme perheiden toimeentuloa sekä puutumme äärimmäisen köyhyyden taustatekijöihin.

 

Pelastakaa Lasten työntekijöitä Ukrainassa juttelevat perheen kanssa

Lapsilähtöisen sosiaaliturvan kehittäminen

Tuemme viranomaisia sekä paikallisia yhteisöjä kehittämään lapsilähtöistä sosiaaliturvaa niin, että etuudet ja palvelut tavoittaisivat kattavasti sekä oikea-aikaisesti suurimmassa tarpeessa olevat lapset ja perheet. Tavoitteena on, että tuet ja palvelut vastaisivat lasten tarpeisiin.

Hymyilevä äiti kahden lapsensa kanssa

Perheille tukea

Tarjoamme sosiaaliturvan etuuksia saaville perheille tukea. Lasten huoltajille tarjoamme koulutusta hyvästä vanhemmuudesta. Koulutusohjelmien osana vanhemmat saavat myös opastusta hyvästä taloudenpidosta sekä tietoa lasten ravitsemuksesta, koulunkäynnin edistämisestä sekä esimerkiksi lapsityön haitoista. Kriiseissä ja konflikteissa tuemme perheiden toimeentuloa tilapäisesti jaettavilla käteisavustuksilla.

Pelastakaa Lasten työntekijät lapsiryhmän kanssa Filippiineillä

Vaikuttamistyötä sosiaaliturvan kehittämiseen

Vaikutamme paikallisiin viranomaisiin ja päättäjiin, jotta sosiaaliturvaan olisi riittävät resurssit. Pyrimme siihen, että kehittämämme toimintamallit liitettäisiin osaksi kansallisia sosiaaliturvan ja sosiaalihuollon palveluja.

Avainlukuja lapsiköyhyydestä

1,2
miljardia lasta elää köyhyydessä
1/6
maailman lapsista elää äärimmäisessä köyhyydessä
4,5
miljoonaa köyhyydessä elävää lasta sai kauttamme apua vuonna 2022
Tyttö kävelee käsi kädessä Pelastakaa Lasten työntekijän kanssa hiekkatiellä.
Kehitysyhteistyö

Pysyvästi parempi tulevaisuus lapsille

Kehitysyhteistyöllämme vähennämme lapsiköyhyyttä sekä eriarvoisuutta niin lasten ja perheiden kuin kokonaisten yhteiskuntien ja maiden välillä.

Hymyilevä vanhempi kahden lapsensa kanssa. Taustalla seinä, jossa kukallinen ryijy.
käteisapu

Näin käteisapumme toimii

Käteisapu on yksi toimivimmista tavoista vähentää köyhyyttä. Jaamme perheille käteisapua, jolla perheet voivat ostaa käteisavulla itselleen juuri sitä, mitä he eniten tarvitsevat.

Somalimaa. Kuvassa perhe, jossa sisätiloissa äiti lapsineen poseeraa seisten.
Työmme tuloksia

Kansainvälisen työmme ohjelmaraportti 2022

Julkaisemme vuosittain kansainvälisen työmme ohjelmaraportin, jossa kerromme työstämme ja  aikaansaaduista tuloksistamme lasten hyväksi.

Vuonna 2022 Suomen Pelastakaa Lasten tavoitti kansainvälisellä toiminnallaan suoraan 871 285 ihmistä yhteensä 14 pääkohdemaassa. Tämän lisäksi osallistuimme kansainvälisen liikkeemme humanitaariseen apuun eri katastrofien ja kriisien koettelemissa maissa ja alueilla.

Näin apumme on mennyt perille

Nuori mies mittaa tekstiiliä ompelua varten Burkina Fasossa työpaikallaan.
Tarinat 25.8.2023

Turvallisten aikuisten ansiosta Jeremy opiskelee ja tavoittelee unelmiaan

Jeremyllä, 21, ei ollut aikaisemmin mahdollisuutta käydä koulua. Jeremyn kokemus osoittaa, miten useilla turvallisilla, välittävillä aikuisilla voi olla lapsen elämässä merkittävä rooli.

Äiti nostaa lasta ilmaan kadulla Sambiassa.
Tarinat 25.8.2023

Vanhemmuuden merkitys – positiivisella vanhemmuudella edistetään lasten hyvinvointia ja tulevaisuutta

Vanhempien ja muiden ympärillä olevien aikuisten rooli lapsen elämässä on merkittävä.

Julkaisut ja selvitykset lapsiköyhyydestä