Lapsen oikeudet

Lapsen oikeuksien yleissopimus

Lapsen oikeuksien yleissopimus

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti

  • jokaisella lapsella on oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen
  • jokaisella lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä ja saada näkemyksensä otetuksi huomioon
  • kaikki lapset ovat tasa-arvoisia, ketään ei saa syrjiä
  • lapsen etu on otettava huomioon tehtäessä niin yksittäistä lasta kuin lapsiryhmää koskevia suunnitelmia ja päätöksiä.
Lue lisää

Lapsen oikeuksien historiaa

Kansainvälisen Pelastakaa Lapset –liikkeen perustaja Eglantyne Jebb laati vuonna 1923 maailman ensimmäinen lapsen oikeuksien julistuksen, Geneven julistuksen, joka on ollut pohjana YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukselle.

Lapsen oikeuksien yleissopimus kokonaisuudessaan

Lapsen oikeuksien yleissopimuksen lyhenne

Lapsenoikeusperustainen ohjelmatyö

Lapsenoikeusperustainen ohjelmatyö

Pelastakaa Lasten strategia määrittelee toimintamme lapsenoikeusperustaiseksi. Työkaluja tähän tarjoaa kansainvälisillä ohjelmilla monet vuodet käytössä ollut lähestymistapa ”lapsen oikeuksien ohjelmointi” = LOO (child rights programming; CRP).

Lue lisää
Lasten suojelun toimintaperiaatteet

Lasten suojelun toimintaperiaatteet

Pelastakaa Lasten toimintaperiaatteet liittyen lasten pahoinpitelyn ja hyväksikäytön ehkäisemiseen.

Lue lisää
Lapsen oikeudet ja liiketoiminta

Lapsen oikeudet ja liiketoiminta

Yritys voi toiminnallaan suoraan edistää lapsen oikeuksien toteutumista esimerkiksi varmistamalla, että tuotteet ovat turvallisia lapsille sekä toimimalla haitallista lapsityötä vastaan ja huolehtimalla alle 18-vuotiaiden nuorten työntekijöiden työoloista.

Lue lisää
Lasten osallisuus

Lasten osallisuus

Lapsen oikeuksien sopimus luo vahvan pohjan jokaisen lapsen oikeuteen ilmaista vapaasti omat näkemyksensä kaikissa itseään koskevissa asioissa.

Lue lisää
Vaikuttamistyö

Vaikuttamistyö

Pelastakaa Lapset on aktiivinen  lasten hyvinvointia ja oikeuksia ajava vaikuttaja edistäen YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen toteutumista. Tavoitteenamme on saada aikaan myönteisiä ja pysyviä muutoksia lasten elämässä.

Lue lisää