Lapsen oikeudet

Lapsen oikeuksien yleissopimus

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti

  • jokaisella lapsella on oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen
  • jokaisella lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä ja saada näkemyksensä otetuksi huomioon
  • kaikki lapset ovat tasa-arvoisia, ketään ei saa syrjiä
  • lapsen etu on otettava huomioon tehtäessä niin yksittäistä lasta kuin lapsiryhmää koskevia suunnitelmia ja päätöksiä.

Lapsen oikeuksien historiaa

Kansainvälisen Pelastakaa Lapset –liikkeen perustaja Eglantyne Jebb laati vuonna 1923 maailman ensimmäinen lapsen oikeuksien julistuksen, Geneven julistuksen, joka on ollut pohjana YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukselle.

Lapsen oikeuksien yleissopimus kokonaisuudessaan

Lapsen oikeuksien yleissopimuksen lyhenne