Lapsen oikeudet ja Pelastakaa Lapset

Pelastakaa Lapset on lapsenoikeusperustainen järjestö, jonka tehtävän ytimessä ovat lapsen oikeuksien toteutuminen kaikkialla, kaikille lapsille.

Noudatamme ja edistämme sekä lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita että muitakin yleisiä ihmisoikeusperiaatteita työmme suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Lapsenoikeusperustaisuus työssämme

1. Suora tuki

Kaikki käytännön toimet, joita teemme lapsen oikeuksien toteutumiseksi, mukaan lukien kehittäminen, innovaatiot, mallintaminen ja palvelut.

2. Vaikuttaminen

Pyrimme muokkaamaan lainsäädäntöä, politiikkaa ja toimintatapoja lapsen oikeudet huomioivaksi.

3. Vahvistaminen

Yksilöiden ja yhteiskunnan vahvistaminen, jotta he pystyvät toimimaan lapsen oikeuksien puolesta.

Ensimmäinen osa-alue viittaa käytännön toimiin paikallistasolla, joilla itse suoraan saamme aikaan välittömiä parannuksia lasten elämään.

Kun olemme analysoineet oikeuksien loukkaukset ja kehittäneet hyviä malleja, joilla lasten oikeudet saadaan paremmin toteutumaan, voimme levittää niitä vaikuttamistyöllä ja koulutuksella.

Oman työmme kautta meillä on tietoa ja suora yhteys haavoittavimmassa asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin, ja tämä auttaa meitä vaikuttajina sekä lainsäädännön ja sen toimeenpanon kehittäjinä.

Toisen osa-alueen työ kohdistuu erityisesti vastuunkantajiin eli esimerkiksi valtion tai kuntien toimijoihin ja tähtää pysyvämpiin, järjestelmätason muutoksiin, esimerkiksi resurssien parempaan kohdentamiseen.

Hyvätkään lait eivät riitä, jos ihmiset eivät niitä tunne: siispä kolmannella osa-alueella tuemme lapsia, heidän huoltajiaan ja kansalaisverkostoja vaatimaan oikeuksiaan ja puuttumaan epäkohtiin.

Vastuullisuus eli tilivelvollisuus on yksi Pelastakaa Lasten toimintaa ohjaavista arvoista, jonka toteuttamisen kautta voimme myös vastuuttaa valtiota.

Lapsiystävällisessä tilassa Pelastakaa Lasten työntekijä leikkii taaperon kanssa ilmapallolla.
Mitä teemme

Työmme lapsen oikeuksien toteutumiseksi

Tehtävänämme on turvata jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen.

Yhdessä parannamme lasten elämää niin arjessa kuin kriiseissä ja rakennamme pysyvästi parempaa tulevaisuutta.

Pelastakaa Lasten työntekijä istuu suomalaisen koulun pihalla yhdessä nuoren kanssa.
Vaikuttamistyö

Olemme vahva vaikuttaja

Vaikutamme päätöksentekoon ja toimintatapoihin monella eri tasolla, jotta lapsen oikeudet toteutuisivat kaikkialla.