Lasten suojelun toimintaperiaatteet

Pelastakaa Lasten toimintaperiaatteet liittyen lasten pahoinpitelyn ja kaltoinkohtelun ehkäisemiseen

Pelastakaa Lapset -järjestön tulee nimensä mukaisesti varmistaa, että lapset voivat osallistua turvallisesti kaikkeen järjestömme toimintaan. Lasten tulee voida olla suojassa kaikenlaiselta väkivallalta ja kaltoinkohtelulta.

Kansainvälinen Pelastakaa Lapset -liike on laatinut kaikkia sen jäsenjärjestöjä koskevat lastensuojelun toimintaperiaatteet liittyen lasten pahoinpitelyn ja kaltoinkohtelun ehkäisemiseen. Asiakirja antaa ohjeita siihen, miten pyrimme toisaalta ennaltaehkäisemään lasten pahoinpitelyä ja kaltoinkohtelua omassa toiminnassamme ja toisaalta, miten toimimme, jos sellaista tulee esiin.

Kaikkien Pelastakaa Lapset järjestön työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten on oltavat tietoisia lasten pahoinpitelyn ja seksuaalisen kaltoinkohtelun ongelmista ja riskeistä. On ensisijaisen tärkeää, että kaikki toiminnassa mukana olevat tukevat sitoumustamme lapsen oikeuksiin. Käytössämme on sitoumus lasten suojelemiseksi, jonka pyydämme esimerkiksi kaikilta työntekijöiltämme ja vapaaehtoisiltamme.

Lisäksi Kansainvälinen Pelastakaa Lapset -järjestö on laatinut v. 2019 maailmanlaajuisen lasten suojelun kriteeristön, jota sen ja kaikkien jäsenjärjestöjen tulee toimeenpanna ja arvioida sen toteutusta.

Ladattavat materiaalit