Vaikuttamistyömme lapsiperheköyhyyden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Pelastakaa Lasten työntekijä istuu suomalaisen koulun pihalla yhdessä nuoren kanssa.

Lapsiperheköyhyys näkyy perheiden arjessa, mutta se on myös vahvasti esillä yhteis­kun­nallisessa keskustelussa.

Lapsiperheköyhyys on rakenteellinen ongelma, johon tulee puuttua ja lasten hyvinvointia tulee tukea pienituloisissa perheissä. Lapsen oikeudet takaavat kaikille lapsille riittävän elintason ja sosiaaliturvan.

Nostamme yhteiskunnalliseen keskusteluun lasten ääntä ja kokemuksia lapsiperheköyhyydestä. Viemme päättäjille ja asiantuntijoille viestejä lapsilta; lasten kokemuksia ja ratkaisuja päätöksenteon tueksi. Pienituloisten perheiden lasten hyvinvointi voidaan turvata lapsiperheköyhyyttä ehkäisevillä ja vähentävillä toimilla ja päätöksillä!

Tavoitteenamme on lapsivaikutusten arvioinnin edistäminen kaikessa päätöksenteossa sekä yhteiskunnan lapsilähtöinen ja lapsenoikeusperustainen kehittäminen.

Raportit

Kannanotot, lausunnot, julkaisut

Uutiset 6.3.2024

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on turvattava

Lapsi- ja perhejärjestöt vaativat, ettei hallitus lisää lapsiperheköyhyyttä ja heikennä perheiden hyvinvointia kehysriihen päätöksillä. Lyhytnäköiset sopeutukset tulevat kalliiksi tulevaisuudessa mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä lastensuojelun kustannusten kasvuna.

Pelastakaa Lapset logo
Lausunnot ja kannanotot 23.1.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 

Pelastakaa Lapset toteaa lausunnossaan, että hallituksen esitys työttömyysturvalain muutoksista vaikuttaa heikentävästi lasten ja perheiden hyvinvointiin ja uhkaa lisätä eriarvoisuutta ja köyhyyttä.

Pelastakaa Lapset logo
Lausunnot ja kannanotot 14.9.2023

Pelastakaa Lapset ry lausunto hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muutoksiin

Pelastakaa Lapset on antanut 14.9.2023 lausunnon koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Uutiset 6.3.2024

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on turvattava

Lapsi- ja perhejärjestöt vaativat, ettei hallitus lisää lapsiperheköyhyyttä ja heikennä perheiden hyvinvointia kehysriihen päätöksillä. Lyhytnäköiset sopeutukset tulevat kalliiksi tulevaisuudessa mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä lastensuojelun kustannusten kasvuna.

Pelastakaa Lapset logo
Lausunnot ja kannanotot 23.1.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 

Pelastakaa Lapset toteaa lausunnossaan, että hallituksen esitys työttömyysturvalain muutoksista vaikuttaa heikentävästi lasten ja perheiden hyvinvointiin ja uhkaa lisätä eriarvoisuutta ja köyhyyttä.

Lapsen ääni 2023, neljä lasta istuu koulun portailla.
Julkaisut 30.10.2023

Lapsen ääni 2023: Yhä useamman lapsen arki on kriisissä Suomessa

Lapsen ääni raportti paljastaa, että lasten ja lapsiperheiden arki kotimaassa on kriisiytymässä. Köyhyyden aiheuttamat puutteet näkyvät lasten kaikilla elämänalueilla.

Lapsen ääni 2023, neljä lasta istuu koulun portailla.
Lapsen ääni

Lapsen ääni kuuluville

Vuosittainen Lapsen ääni -raportti nostaa lasten kokemukset ja näkemykset lapsiperheköyhyydestä  julkiseen keskusteluun ja päättäjien tietoisuuteen.

Asiantuntijamme

Aino Sarkia

Erityisasiantuntija, lapsiperheköyhyys