Vaikuttamistyömme lapsiperheköyhyyden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Pelastakaa Lasten työntekijä istuu suomalaisen koulun pihalla yhdessä nuoren kanssa.

Lapsiperheköyhyys näkyy perheiden arjessa, mutta se on myös vahvasti esillä yhteis­kun­nallisessa keskustelussa.

Lapsiperheköyhyys on rakenteellinen ongelma, johon tulee puuttua ja lasten hyvinvointia tulee tukea pienituloisissa perheissä. Lapsen oikeudet takaavat kaikille lapsille riittävän elintason ja sosiaaliturvan.

Nostamme yhteiskunnalliseen keskusteluun lasten ääntä ja kokemuksia lapsiperheköyhyydestä. Viemme päättäjille ja asiantuntijoille viestejä lapsilta; lasten kokemuksia ja ratkaisuja päätöksenteon tueksi. Pienituloisten perheiden lasten hyvinvointi voidaan turvata lapsiperheköyhyyttä ehkäisevillä ja vähentävillä toimilla ja päätöksillä!

Tavoitteenamme on lapsivaikutusten arvioinnin edistäminen kaikessa päätöksenteossa sekä yhteiskunnan lapsilähtöinen ja lapsenoikeusperustainen kehittäminen.

Raportit

Kannanotot, lausunnot, julkaisut

Pelastakaa Lapset logo
Lausunnot ja kannanotot 14.9.2023

Pelastakaa Lapset ry lausunto hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muutoksiin

Pelastakaa Lapset on antanut 14.9.2023 lausunnon koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Pelastakaa Lapset logo
Lausunnot ja kannanotot 26.6.2023

Lausunto: Sosiaaliturvaetuuksien ulosmittaus

Pelastakaa Lapset lausuu 26.6.2023 oikeusministeriölle työryhmän mietinnöstä sosiaaliturvaetuuksien ulosmittauksesta.

Pelastakaa Lapset logo
Lausunnot ja kannanotot 23.5.2023

Lausunto Sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä 23.5.2023

Lausunto Sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä 23.5.2023.

Pelastakaa Lapset logo
Lausunnot ja kannanotot 14.9.2023

Pelastakaa Lapset ry lausunto hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muutoksiin

Pelastakaa Lapset on antanut 14.9.2023 lausunnon koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Nuoret istuvat koulun portailla.
Julkaisut 5.7.2023

Lapsen ääni 2022 -raportti

Vuonna 2022 Lapsen ääni -kyselyn tavoitteena oli selvittää Suomessa asuvien lasten ja nuorten kokemuksia Verkkokyselyyn vastasi yhteensä 1130 iältään 12–18-vuotiasta lasta ja nuorta eri puolilta Suomea. Lapsen ääni 2022 -kyselyn mukaan suuri osa Suomen lapsista ja nuorista kertoo voivansa hyvin. Osaa lapsista koskettaa kuitenkin useampi päällekkäinen rasite. Kiristyvä talous ja epävakaa maailmantilanne näkyvät lasten ja…

Pelastakaa Lapset logo
Lausunnot ja kannanotot 26.6.2023

Lausunto: Sosiaaliturvaetuuksien ulosmittaus

Pelastakaa Lapset lausuu 26.6.2023 oikeusministeriölle työryhmän mietinnöstä sosiaaliturvaetuuksien ulosmittauksesta.

Nuoret istuvat koulun portailla.
Lapsen ääni

Lapsen ääni kuuluville

Vuosittainen Lapsen ääni -raportti nostaa lasten kokemukset ja näkemykset lapsiperheköyhyydestä  julkiseen keskusteluun ja päättäjien tietoisuuteen.

Asiantuntijamme

Lapsiperheköyhyyden asiantuntija Johanna Vinberg

Johanna Vinberg

Lapsiperheköyhyyden asiantuntija