Hymyilevä lapsi

Vuosiraportti 2023

Vuosiraportti 2023 kansikuva
Julkaisu

Vuosiraportti 2023

Vuosiraportissa kuvaamme paitsi työmme tavoittavuutta, myös sen vaikutusta. Haluamme varmistaa, että työllämme on konkreettisia ja pysyviä, positiivisia vaikutuksia lasten elämään.

Lapsilla on oikeus elää, oppia ja saada suojelua

Pelastakaa Lasten pitkän tähtäimen globaali visio on, että kaikki lapset jäävät eloon, oppivat ja saavat suojelua. Tämän tavoitteen ohjaamana kansainvälinen liikkeemme tavoitti yli 47,4 miljoonaa lasta vuonna 2023.

Suomen Pelastakaa Lapsilla teimme vuonna 2023 työtä globaalin visiomme ohjaamana neljän strategisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitimme kotimaan ohjelmissa 69 872 lasta ja kansainvälissä ohjelmissa 376 075 lasta.

Seuraamme strategian toteutumista varmistaaksemme, että työmme on tuloksellista ja tehokasta.

Tavoitteemme

Laadukkaita palveluita lapsille ja nuorille – kotimaassa ja maailman kriiseissä:

 • Järjestämme lastensuojelupalveluita lapsen etu edellä ja voittoa tavoittelemattomana hyvinvointialueilla.
 • Tarjoamme lapsille ja perheille varhaista tukea haastavissa elämäntilanteissa, ja vapaaehtoisemme tukevat lapsia ja perheitä monella tavalla.
 • Nuorille tarjoamme turvallista keskusteluseuraa ja tukea verkossa.
 • Tuemme perheitä kriisialueilla, tarjoamme Lapsiystävällisiä tiloja konflikteja ja kriisejä kohdanneille lapsille ja autamme lapsia takaisin kouluun.
 • Humanitaaristen kriisien keskellä tarjoamme terveyspalveluita haastavissa ympäristöissä.

Kaikilla lapsilla oikeus osallisuuteen:

 • Vahvistamme lapsen kuulemista ja palveluiden kehittämistä yhdessä lasten kanssa lapsiperheille suunnatuissa palveluissa.
 • Kehitämme lapsiystävällisiä keinoja kysyä ja kerätä palautetta lapsilta ja koulutamme ammattilaisia lasten osallisuudesta.
 • Kuulemme lasten ja nuorten kokemuksia, ja välitämme tietoa päätöksentekoon sekä tuemme heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa.
 • Lasten osallisuus on keskeinen osa kaiken työmme suunnittelua, toteutusta, seurantaa ja arviointia.

Lapsiin kohdistuvan väkivallan on loputtava:

 • Autamme vanhempia ja huoltajia sekä kokonaisia yhteisöjä ymmärtämään väkivallan vaikutukset lapsiin niin Suomessa kuin maailmallakin.
 • Vaikutamme monella tasolla niin päättäjiin kuin viranomaisiin lapsiin kohdistuvan väkivallan ja seksuaaliväkivallan lopettamiseksi, ja lainsäädännön sekä lapsia suojelevien rakenteiden kehittämiseksi.
 • Tuemme lastensuojelupalveluiden saatavuutta ja kehitämme ammattilaisten osaamista.
 • Autamme poistamaan lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa sisältävää materiaalia verkosta ja vahvistamme ammattilaisten kykyä tunnistaa lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan vaikutuksia.
 • Vahvistamme lasten kykyä toimia turvallisesti verkossa ja suojella itseään sekä toisiaan väkivallalta kaikissa ympäristöissä.
 • Kehitämme keinoja nuorten radikalisaation ennaltaehkäisyyn, kohtaamme nuoria ja koulutamme ammattilaisia.

Lapsiköyhyys on poistettava kaikkialta:

 • Olemme johtava toimija lapsilähtöisen sosiaaliturvan kehittämisessä maailmalla ja ohjaamme perheitä hyödyntämään sosiaaliturvaa sekä palveluita Aasiassa ja Afrikassa.
 • Vaikutamme viranomaisiin ja päättäjiin, jotta sosiaaliturva olisi kestävästi ja riittävästi resursoitu, palveluita ja sosiaaliturvaa kehitettäisiin ja työllistymistä tuettaisiin, Suomessa ja maailmalla.
 • Vahvistamme humanitaarisissa kriiseissä hädänalaisten perheiden toimeentuloa käteisavulla ja tuemme heitä rakentamaan elämänsä uudelleen.
 • Tuemme suoraan pienituloisia perheitä Suomessa tarjoamalla esimerkiksi ruokalahjakortteja ja harrastustukea.
 • Ehkäisemme syrjäytymistä ja eriarvoistumista muun muassa kaikille avoimella ja maksuttomalla Perheentalo-toiminnalla.

Toimimme 113 maassa

Vuonna 2023 tavoitimme

Yli 47,4 milj.
lasta maailmanlaajuisesti
376 075
lasta ja 260 858 aikuista kansainvälisen työn ohjelmallamme
69 872
lasta kotimaan ohjelmissa

Lasten tukena Suomessa

Lapsia istumassa sohvalla

69 872 lasta tavoitettiin kotimaan ohjelmissa

Eväitä Elämälle -ohjelman kautta tukea sai 13 909 lasta.

2873 lasta tukiperheessä, 278 lasta lomakotitoiminnassa, 1507 lapsella oma sporttikummi tai tukihenkilö, 421 lasta oli perhehoidossa tai lastensuojeluyksikössä, 6400 alakouluikäisen lapsen digiturvataitoja vahvistettu ja 3548 lasta Perheentalojen toiminnoissa.

200 lasta lapsiystävällisissä tiloissa, 105 lasta tavoitettu pakolaistyössä, 321 lasta ja nuorta tavoitettu radikalisoitumisen vastaisella työllä ja 20 713 kohtaamista nuorten kanssa Netarin ja digituen palveluissa.

Nettivihje käsitteli: 22 584 vihjettä lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta ja 444 447 kuvaa osana Project Arachnidia, joka poistaa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltamateriaalia verkosta.

15 376 lasta paikallisyhdistysten tapahtumissa ja toiminnoissa.

Turvaverkot perheiden tukena

Harrastustuki parantaa yhdenvertaisuutta

Harrastustuki on lasten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta edistävää tukea niille lapsille, joiden mahdollisuus osallistua harrastuksiin on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.

Vuonna 2023 ohjelman kautta tuettiin yhteensä 2719 lapsen harrastusta ja harrastustukiavustusta jaettiin yhteensä 760 778 euroa, jossa oli 53 % kasvua vuonna 2022 jaetusta harrastustukiavustuksesta.

Poika pelaa jalkapalloa
Turvaverkot perheiden tukena

Harrastus, joka aloitti elämän uudelleen

Ilia pääsi Pelastakaa Lasten harrastustuen myötä jälleen hänelle merkityksellisen harrastuksen pariin

Nuori tyttö viestittelee kännykällä koira sylissä
Lapset ja nuoret saavat oikea-aikaisesti tarvitsemiaan palveluja

Digifrendit tukevat nuoria

Iida toimii Pelastakaa Lasten nettinuorisotalo Netarin valmentamana digifrendinä eli aikuisena, jolla on aikaa jutella tukea kaipaavan nuoren kanssa.

Tyttö lukee lehteä sohvalla istuen
Lapset ja nuoret saavat oikea-aikaisesti tarvitsemiaan palveluja

Tukiperhe toi elämään elämäniloa, itsenäisyyttä ja rohkeutta

Johannan kohdalla tarve tukiperheeseen aktivoitui vuorokauden kriisisijoituksesta, jolloin hän sai lastensuojelun asiakkuuden.


Humanitaarinen apu pelasti henkiä

Pelastakaa Lasten työntekijöitä ja lapsi

Humanitaarinen työmme tavoitti 31,4 miljoonaa ihmistä

Pystyimme reagoimaan maailman humanitaarisiin kriiseihin nopeasti ja joustavasti lahjoittajiemme tuella. Saimme kansainvälisen järjestömme humanitaarisen työn kautta elintärkeää apua lapsille ja perheille, jotka olivat kipeästi avun tarpeessa.

Tavoitimme 16,6 miljoonaa lasta ja 14,8 miljoonaa aikuista humanitaarisella työllämme.

Lapset humanitaarisissa kriiseissä

Humanitaarisen kriisin iskiessä Pelastakaa Lapset on ensimmäisten joukossa paikalla käynnistämässä avustustoimia lapsille ja heidän perheilleen.

Joustavan humanitaarisen rahoituksen turvin pystymme reagoimaan nopeasti siellä, missä kriisi on kaikkein pahin.

Toimimme globaalisti lähes 120 maassa, minkä vuoksi olemme usein jo paikan päällä ja pystymme käynnistämään avustustyön tehokkaasti.

Viemme perille elintärkeää apua, muun muassa ruokaa ja vettä, lääkkeitä, suojaa ja käteisapua.

Edistämme lasten suojelua kaikilta mahdollisilta uhilta ja heidän oikeuksiensa rikkomuksilta, mukaan lukien väkivallalta ja hyväksikäytön eri muodoilta, kuten varhaisilta aviolitoilta ja haitalliselta lapsityöltä.

Edistämme lasten mahdollisuuksia jatkaa koulunkäyntiään ja oppimistaan kriisitilanteenkin keskellä, vaikka kouluja olisi tuhoutunut, vaurioitunut tai suljettu kriisin myötä tai lasten pääsy opetukseen olisi muista syistä vaikeutunut.

Tuemme vaikeassa asemassa olevia perheitä selviytymään ja turvaamaan toimeentulonsa, samalla kun kasvatamme näiden kykyä varautua, sietää ja toipua kriiseistä.

Gaza

Sodan kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kykenimme yhdessä kumppaniemme kanssa tavoittamaan Gazan kaistaleella sekä Länsirannalla enemmän kuin yli 106 000 ihmistä, joista 57 000 on lapsia.

Pelastakaa Lapset on vaatinut välitöntä tulitaukoa Gazaan ja mahdollisuutta toimittaa laajamittaista humanitaarista apua alueelle.

Ukraina

Autoimme vuoden 2023 loppuun mennessä Ukrainassa jo yli 2,1 miljoonaa ihmistä. Konfliktin eskaloitumisesta lähtien olemme auttaneet yli 1,1 miljoonaa lasta Ukrainassa ja lähes 300 000 lasta maan lähialueilla.

Mykola, 9, istuu keinussa
Tarina

Mykola sai puhekykynsä takaisin psykososiaalisen tuen avulla

Mykola*, 9, ja hänen isoäitinsä Daryna* asuvat Pultavassa Keski-Ukrainassa vanhassa päiväkodissa, joka on muutettu vastaanottokeskukseksi. He eivät olisi koskaan uskoneet, että joutuvat pakenemaan sotaa eivät vain kerran, vaan jo kahdesti.

Koululaisia Sudanissa

Sudan

Sudanin keväällä 2023 alkanut sota on vaikuttanut miljoonien lasten elämään. Hätäavun tarve kasvoi 58 % ja hädänalaisia lapsia on 13,6 miljoonaa. Miljoonat lapset ovat kohdanneet väkivaltaa, menettäneet kotinsa ja joutuneet pakenemaan. Lasten koulunkäynti on tullut paikka paikoin mahdottomaksi.

Pelastakaa Lapset on suurin alueella toimiva kansalaisjärjestö ja pystyimme reagoimaan nopeasti avuntarpeeseen. Tavoitimme monipuolisella hätäavullamme vuoden aikana 1,4 miljoonaa ihmistä, joista lapsia oli lähes miljoona.

Pelastakaa Lasten kätilö Limon Sudanissa
Lapset ja nuoret saavat oikea-aikaisesti tarvitsemiaan palveluja

Turvallinen syntymä pakolaisleirillä

Limon on 65-vuotias kätilö. Hän työskentelee Pelastakaa Lasten tukemassa terveyskeskuksessa pakolaisleirillä Sudanin Madinassa.

Pakolaisleirillä asuu paljon konfliktia paenneita perheitä ja terveyspalveluista on pulaa.


Vapaaehtoiset lasten tukena

Nainen ja tyttö kävelevät koripallokentällä.

Toiminnassa oli mukana yli 5500 vapaaehtoista

Pelastakaa Lasten vapaaehtoiset ovat käyttäneet tuhansia tunteja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Vapaaehtoisten panos on vaikuttanut merkittävästi lukuisten lasten ja nuorten elämään, sillä turvalliset aikuiset ovat lapsille korvaamattoman tärkeitä.

Vuonna 2023 esimerkiksi: 2144 tukiperhettä, 1764 vapaaehtoista tarjosi lapsille varhaista tukea muun muassa sporttikummeina, 900 vapaaehtoista paikallisyhdistyksissä, 511 perhehoitajaa, 119 vapaaehtoista lasten apuna verkossa ja 40 vapaaehtoista auttamassa lapsia kotimaan kriisitilanteissa ja vastaanottokeskuksissa

Paikallisyhdistykset lähellä lapsia

Pelastakaa Lasten 71 paikallisyhdistyksessä oli viime vuonna jäseniä 3800. Vapaaehtoisia yhdistystemme toiminnassa oli mukana 900.

Yhdistysten välityksellä tuimme 12 277 lasta

Pernilla Arpia
Tarina

Oma aika on parasta tukea lapsille

Pernilla Arpia viettää mielellään lasten kanssa muutaman tunnin viikossa vapaaehtoistyön merkeissä. Ensikerrasta oli selvää, että vapaaehtoistyö on merkityksellisyydeltään paljon enemmän kuin vain aikansa antamista.


Talous vuonna 2023

Kaavio, jossa Pelastakaa Lasten kokonaistuotot vuodelta 2023

Kokonaistuotot 59,6 miljoonaa euroa

Julkisten avustusten osuus kokonaistuotoista oli 37 % ja siitä suurin osa kohdistui kansainvälisiin ohjelmiin. Toiseksi suurin tuottoerä koostui varainhankinnan tuotoista 30 % osuudella. Lastensuojelun palvelumaksut tuottivat 21 %, muista tuotoista koostui 10 %, ja sijoitus- ja rahoitustoiminta tuotti 2 % koko organisaation tuotoista.

Kokonaistuotot laskivat 8 % vuoden 2022 kokonaistuotoista.

Kaavio, jossa Pelastakaa Lasten kokonaiskulut vuodelta 2023

Kokonaiskulut 56,3 miljoonaa euroa

Kansainväliset ohjelmat muodostivat kokonaiskuluistamme 44 % ja kotimaan ohjelma 43 %. Organisaatiotoimintojen, varainhankinnan ja sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut muodostivat yhteensä 13 % kokonaiskuluista.

Kokonaiskulumme laskivat 8 % vuodesta 2022.


Lahjoittajat lasten tukena ympäri vuoden

Pelastakaa Lasten face-to-face varainhankkija esittelee toiselle henkilölle kansiossa olevaa materiaalia

Ihmisten, yritysten ja säätiöiden halu auttaa jatkui vahvana

Lahjoittajat vastasivat lasten avuntarpeeseen niin Suomessa kuin maailman pahimmilla kriisialueilla ja hauraissa valtioissa 17,95 miljoonalla eurolla.

Lahjoitukset tavoittivat avun tarvitsijat tehokkaasti, sillä vuonna 2023 rahankeräyskulut olivat 19,7 %. Rahankeräyskuluilla katetaan rahankeräysten toteuttamisesta, tiedottamisesta ja muusta lahjoittajahankinnasta aiheutuvat suorat kulut.

Kiitämme jokaista lahjoittajaamme vuonna 2023 osoitetusta valtaisasta tuesta kaikkein eriarvoisimmassa asemassa oleville lapsille.

Halpahallin edustajat ja Pelastakaa Lasten pääsihteeri Hanna-Markkula Kivisilta pitivät käsissään Halpahallin 50 000 euron lahjoituksen kylttiä

Kuukausilahjoittajat työmme jatkumisen tukipilarina

Lähes 6 400 uutta kuukausilahjoittajaa liittyi säännöllisten tukijoiden joukkoon. Kuukausilahjoittajat ja kummit ovat työmme jatkumisen tukipilari: he tukivat työtämme kotimaan ja maailman lasten auttamiseksi vuoden jokaisena päivänä lähes 5,2 miljoonalla eurolla.


Ladattavat tiedostot