Vihjeiden käsittely

Nettivihje on vihjepalvelu, jonne kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen, jos epäilee kohdanneensa netissä lapseen kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyvää materiaalia tai toimintaa.

Meille voit ilmoittaa:

Nettivihjeeseen saapuneiden vihjeiden käsittelyssä noudatetaan Suomen lakia ja kansainvälisen INHOPE-verkoston yhteisiä toimintaperiaatteita (pdf). INHOPE-verkoston tavoitteena on nopeuttaa laittoman materiaalin poistamista verkosta edistämällä tiedonkulkua viranomaisille ja palveluntarjoajille.  

Vihjeen matka. 1. Kuka tahansa voi lähettää vihjeen laittomaksi epäilemästään materiaalista. 2. INHOPE-verkoston vihjepalvelut analysoivat vihjeet ja välittävät tietoa toisilleen. 3. Tieto laittomasta materiaalista välitetään keskusrikospoliisille ja Interpolille. 4. Palveluntarjoaja saa tiedon laittomasta toiminnasta materiaalin poistamista varten. 5. Laiton materiaali poistetaan verkosta.
Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia sisältävän vihjeen käsittely.

Teemme tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa. Laittomaan aineistoon ja toimintaan viittaava tieto välitetään Suomen viranomaisille arviointia ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten yhdessä sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Ulkomaisella palvelimella sijaitsevasta laittomaksi arvioidusta ja lasten oikeuksia loukkaavasta materiaalista välitetään tieto (URL-osoite) sen maan INHOPE-vihjepalveluverkostoon kuuluvalle vihjepalvelulle, jossa laiton materiaali sijaitsee. Vihjepalvelu arvioi materiaalin kyseisen maan lainsäädännön mukaan ja välittää tietoa niin kansallisille viranomaisille kuin palveluntarjoajille, jotta materiaali saadaan poistettua mahdollisimman nopeasti netistä.

Suomessa sijaitsevasta laittomasta materiaalista olemme yhteydessä myös suoraan palveluntarjoajaan kehottaen heitä olemaan yhteydessä keskusrikospoliisiin. Suomen lainsäädännöstä johtuen emme voi välittää palveluntarjoajalle laitonta materiaalia sisältävää URL-osoitetta materiaalin poistamiseksi tai vaatia palveluntarjoajaa poistamaan materiaalia. Monessa muussa maassa INHOPE-vihjepalvelu voi vaatia palveluntarjoajaa poistamaan maassaan sijaitsevan materiaalin. Suuri osa Nettivihjeen vastaanottamien vihjeiden sisältämästä laittomasta materiaalista sijaitsee muualla kuin Suomessa, joten tiedon välittäminen INHOPE-vihjepalveluverkostossa on tärkeää. Tiedot välitetään muille vihjepalveluille INHOPE:n ylläpitämän ICCAM-järjestelmän avulla. Järjestelmästä tieto välittyy myös kansainväliselle poliisijärjestö Interpolille.

Vihjeet, jotka käsittelevät epäilyä lapseen kohdistuneesta laittomasta toiminnasta, kuten lapsen houkuttelusta seksuaalisiin tarkoituksiin, arvioidaan ja välitetään viranomaisille mahdollista jatkoselvitystä ja toimenpiteitä varten. Tarjoamme ilmoittajille myös neuvoja ja ohjausta esimerkiksi auttaviin palveluihin. Tällaista tukea saa jättämällä vihjelomakkeelle sähköpostiosoitteensa.

  • Vihjeet käsitellään mahdollisuuksien mukaan 48 tunnin sisällä niiden saapumisesta.
  • Rekisteröitymistä tai aineiston lataamista edellyttävillä sivuilla sijaitsevaa materiaalia ei tarkisteta, vaan näitä koskeva tieto välitetään keskusrikospoliisille yhdessä sovittujen käytäntöjen mukaisesti.
  • Sähköpostiosoitteella varustettuihin vihjeisiin vastataan mahdollisimman nopeasti.
  • Nettivihje toimii itse nimettömästi. Lähetettäviin viesteihin ei liitetä asiantuntijan nimeä.
  • Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta kuva- ja videomateriaalista voi ilmoittaa nimettömästi ilman lähettäjän minkäänlaisten tietojen tallentumista. Tutustu Nettivihje-palvelun tietosuojaselosteeseen.  

Lue lisää lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista ja kuvamateriaalin luokittelusta.  

Löydät Nettivihjeen tilastot Lasten suojelu ja Nettivihje-toiminnon vuosiraportista materiaalipankistamme. 

Euroopan unionin osarahoittama logo

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksinomaan Pelastakaa Lapset, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemystä.