Seksuaaliväkivaltaan liittyvä ihmiskauppa 

Ihmiskauppa on aina vakava rikos ja ihmisoikeusrikkomus. Lapseen kohdistuva ihmiskauppa tarkoittaa tilannetta, jossa lapsi värvätään, kuljetetaan, siirretään, kätketään tai vastaanotetaan tarkoituksena saada lapsesta taloudellista tai muuta hyötyä. Aikuisten kohdalla ihmiskaupan määritelmään kuuluu myös keino, kuten harhaanjohtaminen, uhrin haavoittuvan aseman hyödyntäminen tai voimankäytöllä uhkaaminen. Lapsen katsotaan ikänsä puolesta olevan erityisen haavoittuvassa asemassa ja aikuista kykenemättömämpi suojaamaan itseään. Tästä syystä ihmiskauppa määritellään aikuisten ja lasten kohdalla eri tavoin.

Ihmiskauppa mielletään usein rikokseksi, jossa uhri siirretään valtiosta toiseen. Ihmiskauppaa tapahtuu kuitenkin myös valtioiden sisällä – Suomessakin. Ihmiskauppa on piilorikollisuutta eli vain osa siitä tulee viranomaisten tietoon. Kansainvälisesti kolmanneksen ihmiskaupan uhreista arvioidaan olevan lapsia.

Seksuaaliväkivaltaan liittyvä ihmiskauppa voi ilmetä monin tavoin.Siitä käytetään myös termejä prostituutioon pakottaminen tai seksiorjuus. Yhteistä seksuaaliväkivaltaan liittyville ihmiskaupan muodoille on, että uhri asetetaan tilanteeseen, jossa häneen kohdistetaan seksuaalista toimintaa tai hänet saadaan toimimaan seksuaalisella tavalla. Tilannetta saatetaan kuvata ja näitä kuvia ja videoita jakaa tai kaupata netissä. Teknologia mahdollistaa myös seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin jakamisen reaaliaikaisesti netin välityksellä suurellekin yleisölle.

Seksuaaliväkivaltaan liittyvä ihmiskauppa on kansainvälisesti yleisin tunnistettu ihmiskaupan muoto. Suurin osa tunnistetuista lapsiuhreista on tyttöjä, mutta lapset voivat joutua seksuaaliväkivaltaan liittyvän ihmiskaupan uhriksi sukupuolesta riippumatta.

Suomen rikoslaissa määritellään lapsiin kohdistuva ihmiskauppa. Lisäksi “seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta” ja “lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö” ovat erilliset rikosnimikkeet. Tällainen toiminta on aina laitonta, oli kyseessä ihmiskaupaksi määriteltävä rikos tai ei.

Suomessa ihmiskaupan uhrien avustusta koordinoi Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Auttamisjärjestelmällä on infopuhelin (auki 24/7) sekä yhteydenottolomake nettisivuilla. 

Nettivihjeeseen voi ilmoittaa jos epäilee kohdanneensa seksuaaliväkivaltaan liittyvää lapseen kohdistuvaa ihmiskauppaa. 

Euroopan unionin osarahoittama logo

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksinomaan Pelastakaa Lapset, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemystä.