Seksuaalinen häirintä netissä

Seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan toisen henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. 

Seksuaalinen häirintä -termi on osittain päällekkäinen seksuaaliväkivalta-termin kanssa. Seksuaalinen häirintä voi pitää sisällään monenlaisia tekoja, kuten seksuaalissävytteistä ja vihjailevaa puhetta tai kirjoitusta, seksuaalisia eleitä tai ilmeitä tai koskettelua. Seksuaalinen häirintä loukkaa aina teon kohteeksi joutuneen itsemääräämisoikeutta ja seksuaalista koskemattomuutta. Seksuaalisen häirinnän kokeminen on subjektiivista – se voi tuntua häiritsevältä, loukkaavalta, epämiellyttävältä, ahdistavalta ja/tai pelottavalta. Joskus tekijä saattaa todeta häirinnän olleen vitsi tai heitto – se ei kuitenkaan koskaan oikeuta tekoa ja on aina väärin. Seksuaalisen häirinnän tunnistaminen voi olla lapselle haastavaa.

Seksuaalista häirintää voi tehdä lapsen ikätoveri, muun ikäinen lapsi tai aikuinen. Seksuaalista häirintää voi tapahtua netissä esimerkiksi erilaisilla avoimilla chat-alustoilla, somessa tai yksityis- tai ryhmäviesteissä. 

Seksuaalista häirintää netissä on esimerkiksi: 

  • seksuaalisuutta loukkaava nimittely, huhujen levittäminen ja häiritsevä kehon kommentointi
  • seksuaalissävytteinen viestittely, vitsailu tai vihjailu (ellei kyse ole suostumuksellisesta viestittelystä)
  • seksuaalisävytteisten tai vihjailevien emojien lähettäminen, ellei niiden lähettäminen ja vastaanottaminen ole suostumuksellista
  • kuvien muokkaaminen seksuaalissävytteiseksi esim. lisäämällä tekstiä tai emojieita
  • seksuaalissävytteinen kommentointi tai kirjoitukset avoimilla keskustelualustoilla
  • live-videoyhteyden kautta tapahtuva seksuaalinen häirintä 

Seksuaalinen häirintä on aina väärin. Seksuaalinen häirintä voi vaikuttaa lapsen jokapäiväiseen elämään, kuten keskittymiskykyyn ja opiskelun sujuvuuteen. Häirintä voi vaikuttaa laajasti lapsen itsetuntoon ja seksuaalisuuteen sekä pahimmillaan aiheuttaa esimerkiksi masennusta tai muuta oireilua. Lapsi voi vielä aikuisenakin riittämättömyyttä nuorena koetun häirinnän vuoksi. Seksuaaliseen häirintään on puututtava.

Kun seksuaalinen häirintä kohdistuu lapseen tai nuoreen, voi teko täyttää rikoksen tunnusmerkit hyvinkin herkästi. Tällöin on tehtävä rikosilmoitus poliisille tai ilmoittaa tapahtuneesta Nettivihje-palveluun. 

Euroopan unionin osarahoittama logo

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksinomaan Pelastakaa Lapset, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemystä.