Behandling av tips

Via tipstjänsten Nettivihje kan vem som helst anmäla material eller aktiviteter på webben med misstänkt anknytning till sexuellt våld mot barn. 

Till oss kan du anmäla:

Vi behandlar tips som kommer in via Nettivihje i enlighet med finsk lag och de gemensamma verksamhetsprinciperna för det internationella INHOPE-nätverket. Syftet med INHOPE-nätverket är att påskynda avlägsnandet av olagligt material från webben genom att främja informationsflödet till myndigheter och tjänsteleverantörer.     

Vi har ett nära samarbete med centralkriminalpolisen. Information som anknyter till olagligt material och olaglig verksamhet förmedlas till de finska myndigheterna för utvärdering och eventuell uppföljning. Information om olagligt klassificerat material som kränker barns rättigheter (URL-adressen) som finns på en utländsk server förmedlas till respektive lands tipstjänst via INHOPE:s tipstjänstnätverk. Tipstjänsten utvärderar materialet i enlighet med landets lokala lagstiftning och förmedlar informationen till nationella myndigheter och tjänsteleverantörer för att så snabbt som möjligt ta bort materialet från webben.

I fråga om olagligt material som befinner sig i Finland kontaktar vi också tjänsteleverantören direkt och uppmanar dem att kontakta centralkriminalpolisen. På grund av finsk lagstiftning kan vi inte överlämna URL-adresser till olagligt material till tjänsteleverantörer för att ta bort materialet eller kräva att tjänsteleverantören tar bort materialet. I många andra länder kan INHOPE-tipstjänsten kräva att tjänsteleverantören tar bort material som befinner sig i landet. En stor del av det olagliga material som anmäls till Nettivihje befinner sig utanför Finland, så det är viktigt att förmedla informationen via INHOPE:s tipstjänstnätverk. Informationen förmedlas till de andra tipstjänsterna via ICCAM-systemet, som upprätthålls av INHOPE. Från systemet förmedlas informationen även till den internationella polisorganisationen Interpol.

Tips om misstänkta olagliga handlingar mot barn, såsom gromning av ett barn i sexuellt syfte, bedöms och förmedlas till myndigheterna för eventuell fortsatt utredning och åtgärder. Vi erbjuder även anmälarna råd och vägledning exempelvis om hjälpande tjänster. Genom att ange din e-postadress på tipsformuläret kan du få sådant stöd.

  • Tipsen behandlas i mån av möjlighet inom 48 timmar efter att de inkommit.
  • Material på sidor som kräver registrering eller nedladdning av material kontrolleras inte, men informationen om dessa förmedlas direkt till centralkriminalpolisen.
  • Vi besvarar tips som försetts med en e-postadress så fort som möjligt.
  • I övrigt fungerar Nettivihje anonymt. Vi bifogar inte expertens namn till skickade meddelanden.
  • Bild- och videofilmer som visar sexuellt våld mot barn kan anmälas anonymt utan någon som helst lagring av information om avsändaren. Läs Nettivihjes dataskyddsbeskrivning.

Läs mer om material som visar sexuellt våld mot barn och klassificering av bildmaterial.  

Du hittar statistik över Nettivihje i årsrapporten för Barnens skydd och Nettivihje-verksamheten i vår materialbank.

Innehållet i denna publikation är Rädda Barnens eget ansvar, och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.