Piirrettyjä käsiä selaamassa älypuhelinta

Aikuisille

Ilmoita lomakkeen kautta voit tehdä ilmoituksen laittomaksi epäilemästäsi lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta häirinnästä, houkuttelusta tai seksuaaliväkivallasta netissä tai lapseen kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyvästä kuva- tai videomateriaalista.

Lapsi istuu penkillä ja roikottaa nallea kädessään.

Tietoa lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta

Täältä osiosta löydät tarkempaa tietoa lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta.

Älypuhelimisia aikuisten käsissä

Toimintaohjeita aikuisille

Tutustu ohjeisiin, miten toimia jos lapsi on kohdannut groomingia tai miten tukea lapsen turvallista netin käyttöä.

Apu- ja tukipalveluita lapsille ja aikuisille

Täältä löydät listan erilaisista apu- ja tukipalveluista lapsille, nuorille ja aikuisille.

Nuori istuu pimeässä elokuvasalissa valoisan valkokankaan edessä.

Oletko huolissasi seksuaalisesta kiinnostuksesta lapsia kohtaan?

Täältä löydät tietoa lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta kiinnostuksesta sekä omahoito-ohjelmasta.

Oppaita ja selvityksiä

OPAS

Turvaa ja tue -opas

Tietoa nuoren seksuaalisuudesta ja netissä tapahtuvasta lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta.

Kohtaa ja kuuntele - opas huoltajille lapsen seksuaalikasvatuksen tueksi, kansikuva.
OPAS

Kohtaa ja kuuntele – opas huoltajille lapsen seksuaalikasvatuksen tueksi

OPAS

Lapset netissä – Opas vanhemmille

Lapset netissä -opas on tuotettu yhteistyössä Telian kanssa vastaamaan nettiin liittyviin arkisiin kysymyksiin.

OPAS

Lapset pelaaamassa – Opas vanhemmille

Lapset pelaamassa -opas on tuotettu yhteistyössä Telian kanssa vastaamaan pelaamiseen liittyviin arkisiin kysymyksiin.

SELVITYS

Arkipäiväiset kuvat lapsista seksuaalisoivassa kontekstissa -selvitys

Julkaisussa keskitytään suuntaukseen, jossa tavanomaisia, arkipäiväisiä kuvia lapsista liitetään seksualisoivaan kontekstiin netissä. Julkaisussa esitetään, että ennaltaehkäiseviin toimiin olisi sisällyttävä toimenpiteitä, joilla pyritään suojelemaan lapsia joutumasta seksualisoivaan kontekstiin.

SELVITYS

Grooming lasten silmin -selvitys

Selvitys 11–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemasta groomingista netissä.

SELVITYS

Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häiritä ja siihen liittyvä kiusaaminen digitaalisessa mediassa

Pelastakaa Lasten asiantuntijat ovat työssään kiinnittäneet huomiota lasten itseottamien ja lapsista otettujen seksuaalissävytteisten kuvamateriaalien hallitsemattomaan leviämiseen ja päätymiseen epäasialliseen tai rikolliseen käyttöön. Pelastakaa Lapset halusi selvittää ilmiötä lasten kokemana. Tässä selvityksessä kartoitetaan lasten ja nuorten kokemaa seksuaalista häirintää ja siihen liittyvää kiusaamista digitaalisessa mediassa.

SELVITYS

Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja siihen liittyvä kiusaaminen digitaalisessa mediassa -selvitys 

Pelastakaa Lapset selvitti lasten kaupallista seksuaalista riistoa ja seksuaaliväkivaltaa ilmiönä Suomessa. Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa aiheen parissa toimivista asiantuntijatahoista, ilmiön yleisyydestä sekä ilmenemismuodoista. Selvitystä varten haastateltiin kymmentä asiantuntijaa kahdeksasta eri organisaatioista sekä ihmisoikeusasioihin erikoistunutta kansanedustajaa.

Videoita seksuaaliväkivallan puheeksiottamisen tueksi

Videot on toteutettu oikeusministeriön erityisavustuksella Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman toimeenpanoon. Hankkeessa kehitettiin yhdessä nuorten ja tuotantoyhtiön kanssa kuusi animaatiota, joissa käsitellään lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan eri muotoja, siitä ilmoittamista ja avun saantia. Tavoitteena on lisätä 11–17-vuotiaiden nuorten tietoisuutta netissä ja sosiaalisen median kanavissa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja seksuaaliväkivallasta. Tietoisuutta lisäämällä autetaan nuoria suojaamaan itseään ja omia rajojaan sekä kertomaan väkivallan kokemuksistaan aikuiselle.

Video 1: Ylimääräinen uutilähetys

Tiedätkö mitä seksuaaliväkivalta, seksuaalinen häirintä, grooming ja lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistava materiaali tarkoittavat?

Video 2: Myös toinen nuori voi tehdä seksuaaliväkivaltaa

Monet nuoret vaihtelevat keskenään seksuaalissävytteisiä kuvia. Se on laillista ja hyväksyttävää, jos kuvien lähettelyyn on molempien osapuolten suostumus.

Video 3: Seksuaaliväkivaltaa voi olla vaikea tunnistaa

Jos yhteydenpito alkaa nuoresta jossain vaiheessa tuntua pahalta, olisi tärkeää, että hän uskaltaisi tulla juttelemaan tilanteesta turvallisen aikuisen kanssa, joka voisi auttaa nuorta tilanteessa.

Video 4: Älä jää tapahtuneen kanssa yksin

Nuoret kertovat useimmiten kokemastaan seksuaaliväkivallasta ystävälle. Tämä voi helpottaa seksuaaliväkivaltaa kokeneen nuoren oloa, mutta tilanne voi kuormittaa toista nuorta eikä seksuaaliväkivaltaa kokenut nuori saa tarvitsemaansa tukea.

Video 5: Vastuu on aina seksuaaliväkivallan tekijällä

Suomen rikoslaki (luku 20, 9 §) kieltää korvauksen tarjoamisen alle 18-vuotiaaseen nuoreen kohdistuvasta seksuaalisesta teosta.

Video 6: Ilmoittamalla voit auttaa muitakin

Ilmoittamalla nuori voi saada itselleen apua, tekijä voidaan saada vastuuseen teoistaan ja mitä useampi ilmoittaa tapahtuneesta, sitä paremmin ilmiöön pystytään puuttumaan yleisestikin.

Ajankohtaista

Uutiset 5.4.2024

Lasten seksuaaliväkivallan kokemukset kasvussa Pohjoismaissa

Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta ja lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistava materiaali ovat kasvava ongelma kaikkialla maailmassa ja se on äärimmäisen vakava lapsen oikeuksien rikkomus ja rikos. Pohjoismaiset vihjepalvelut nostavat esiin huolen lasten seksuaaliväkivallan kokemusten kasvusta Pohjoismaissa.  

Lapsi ma.koilee selällään sängyllä älypuhelin kädessä
Uutiset 7.2.2024

Tuoreen tutkimuksen mukaan lapset toivovat parempaa suojelua verkossa

Lapset ovat netissä jatkuvasti tekemisissä tuntemattomien ihmisten kanssa. He ymmärtävät itsekin olla varuillaan, mutta haluavat, että teknologiayritykset ja hallitukset tekisivät enemmän suojellakseen heitä, ilmenee alustavista tutkimustuloksista. 

Aikuinen ja lapsi tietokoneen äärellä.
Uutiset 5.2.2024

Tällä viikolla vietetään Mediataitoviikkoa – ota talteen materiaali- ja tapahtumavinkit opettajille ja huoltajille! 

Mediataitoviikko on mediakasvatuksen oma teemaviikko, jota vietetään 5.-11.2.2024. Pelastakaa Lapset haluaa kiinnittää Mediataitoviikolla erityistä huomiota lasten digiturvataitoihin. Tutustu materiaaleihimme ja tapahtumiimme!

Euroopan unionin osarahoittama logo

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksinomaan Pelastakaa Lapset, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemystä.