FÖR VUXNA

Genom Nettivihje hotline kan du tipsa om material som du misstänker att är olagligt och som anknyter till sexuellt utnyttjande av barn eller sexuellt övergrepp mot barn.

Handböcker

Ge trygghet och stöd – En handbok för föräldrar

Information om ungdomars sexualitet och sexuellt våld mot barn och ungdomar på nätet.

Videor för att stödja prata om sexuellt våld

Video 1: Extra nyhetssändning

Visste du vad sexuellt våld, sexuella trakasserier, gromning och material som bevisar sexuellt våld mot barn betyder?

Video 3: Sexuellt våld kan vara svårt att känna igen

Berätta alltid för en pålitlig vuxen om du stöter på något misstänkt på nätet.

Video 4: Tänk inte ensam på det som hände

Anmäl alltid sexuellt våld. Du kan också göra en anmälan till Nettivihje för en väns skull.

Video 5: Den som utövar sexuellt våld är alltid ansvarig

Anmäl alltid sexuellt våld. Kom ihåg att ansvaret alltid ligger på den som är vuxen.

Video 6: Genom att rapportera kan du också hjälpa andra

Anmäl alltid sexuellt våld. Du kan också göra en anmälan till Nettivihje för en väns skull.

Innehållet i denna publikation är Rädda Barnens eget ansvar, och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.