Ammattilaisten koulutus

Pelastakaa Lapset järjestää nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille koulutuksia väkivaltaisesta ekstremismistä ja sen ennaltaehkäisystä. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten kykyä tunnistaa väkivaltaista ekstremismiä ja siihen liittyviä ongelmallisia ilmiöitä, kuten ryhmien välistä vihamielisyyttä ja väkivaltaistuneita asenteita. Koulutukset tarjoavat nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille välineitä tunnistaa väkivaltaista radikalisoitumista ja puuttua siihen tilanteissa, joissa heillä herää huoli nuoren hyvinvoinnista.

Tähän mennessä

2100
nuorten parissa työskentelevää ammattilaista on käynyt koulutuksemme
50
paikkakuntaa on tarjonnut koulutuksen työntekijöilleen
4/5
koulutukseen osallistuneista koki saaneensa tietoa, jota voi hyödyntää omassa työssä

Koulutuksissa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä on väkivaltainen ekstremismi ja mistä radikalisoituminen johtuu?
  • Millä tavoin väkivaltainen ekstremismi vaikuttaa lasten ja nuorten elämään?
  • Miten väkivaltaista radikalisoitumista voi tunnistaa ja kuinka siihen voi puuttua?
  • Miten nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset voivat tukea nuorten resilienssiä suhteessa vihamielisiin asenteisiin ja väkivaltaisiin ääri-ilmiöihin?

Koulutuksia järjestetään sekä online että offline muodossa. Koulutuksen kesto on 3-4 tuntia.

Kouluttajina toimivat Pelastakaa Lapset ry:n ekstremismin ennaltaehkäisyn ja nuorisotyön asiantuntijat. Koulutusten rahoittajina toimivat Oikeusministeriö ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!


Ekstremismiä ennaltaehkäisevä työ