Nuorten parissa työskentelevillä ammattilaisilla on erityisen hyvä mahdollisuus ennaltaehkäistä nuorten keskuudessa leviäviä vihamielisiä asenteita ja väkivaltaista ekstremismiä. Verkkokoulutus tarjoaa perustiedot väkivaltaisesta ekstremismistä ja siihen läheisesti liittyvistä ongelmallisista ilmiöistä, kuten vihapuheesta ja väkivaltaistuneista asenteista. Lisäksi koulutus tarjoaa välineitä tunnistaa ja puuttua väkivaltaiseen radikalisoitumiseen tilanteissa, joissa ammattilaisella herää huoli nuoren hyvinvoinnista.

Verkkokoulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä väkivaltainen radikalisoituminen tai ekstremismi tarkoittaa?
  • Miten väkivaltainen ekstremismi näkyy lasten ja nuorten elämässä?
  • Miten radikalisoitumista voi tunnistaa ja miten siihen puututaan?
  • Miten väkivaltainen ekstremismi näkyy verkossa, ja aiheuttaako verkko radikalisoitumista?
  • Miten nuorisotyössä voidaan ennaltaehkäistä vihamielisiä asenteita ja väkivaltaista ekstremismiä?

Verkkokoulutus on maksuton ja sen voi suorittaa itsenäisesti omien aikataulujen mukaan.

Koulutuksen rahoittaja on Opetus- ja kulttuuriministeriö.