Ekstremismiä ennaltaehkäisevä työ

Väkivaltainen ekstremismi vahingoittaa lapsen oikeutta tasa-arvoiseen kohteluun ja turvalliseen kasvuympäristöön. Se altistaa lapsen vihamielisille asenteille ja väkivaltaiselle puheelle, minkä vaikutuksia lasten ja nuorten elämään me Pelastakaa Lapsilla ehkäisemme.

Mitä me teemme?

Tuotamme tietoa väkivaltaisen ekstremismin vaikutuksista lapsiin ja nuoriin

Teemme selvityksiä ja tuotamme julkaisuja väkivaltaisen ekstremismin vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Olemme koonneet myös verkkosivuillemme usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen lapsia ja nuoria koskettavaan väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin.

Koulutamme nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia

Koulutukset ja työpajat on suunnattu kaikille nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Keskiössä on vahvistaa ammattilaisten valmiuksia tunnistaa radikalisoitumista ja siihen liittyviä ilmiötä, kuten väkivaltaisia asenteita ja ajattelumalleja, sekä puuttua niihin jo varhaisessa vaiheessa.

Järjestämme nuorille työpajoja

Nuorille suunnatut osallistavat työpajat keskittyvät vahvistamaan nuorten osallisuutta, kriittistä ajattelua ja demokratiataitoja pedagogisen pakopelin kautta. Työpajat on suunniteltu 13-19-vuotiaille nuorille.

Koulutus

Osallistu ilmaiseen verkkokoulutukseen väkivaltaiseen radikalisoitumiseen puuttumisesta

Verkkokoulutus tarjoaa perustiedot väkivaltaisesta ekstremismistä ja siihen läheisesti liittyvistä ongelmallisista ilmiöistä, kuten vihapuheesta ja väkivaltaistuneista asenteista. Lisäksi verkkokoulutus tarjoaa välineitä tunnistaa ja puuttua väkivaltaiseen radikalisoitumiseen tilanteissa, joissa ammattilaisella herää huoli nuoren hyvinvoinnista.

Julkaisut

Lue lisää väkivaltaisen ekstremismin vaikutuksista lasten ja nuorten elämään Pelastakaa Lasten julkaisuista.

Kansikuva Nuoret harhaanjohtavan tiedon maailmassa -julkaisusta
Julkaisut 19.9.2023

Nuoret harhaanjohtavan tiedon maailmassa

Nuoret harhaanjohtavan tiedon maailmassa -julkaisussamme kerrotaan mitä harhaanjohtavalla tiedolla tarkoitetaan, miksi sitä uskotaan, ketkä sitä levittävät ja mikä suojaa disinformaation vaikutuksilta.

Julkaisut 15.6.2022

Nuorisotyöntekijöiden silmin: Ekstremismi ja vihapuhe Suomessa

Julkaisu käsittelee väkivaltaisen ekstremismin, vihamielisten asenteiden ja vihapuheen välisiä yhteyksiä ja sitä, miten yleinen väkivallan kulttuuri näyttäytyy nuorisotyön ammattilaisten silmin.

Julkaisut 8.9.2021

Nuoret ääriliikkeiden rekrytoinnin kohteena

Julkaisu keskittyy siihen, minkälaisia strategioita ja ympäristöjä ekstremistiset liikkeet hyödyntävät rekrytoidessaan nuoria mukaan toimintaansa.

Väkivaltaisen ekstremismin onnistunut ennaltaehkäisy on tiivistä yhteistyötä

Väkivaltaisen ekstremismin onnistunut ennaltaehkäisy vaatii tiivistä yhteistyötä. Pelastakaa Lasten väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä ennaltaehkäisevää työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä useiden kotimaisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. Pelastakaa Lapset on vastuussa nuorisotyöntekijöiden valtakunnallisesta kouluttamisesta osana tämänhetkistä Kansallista väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa (2019–2023). Tämän sisäministeriön asettaman ohjelman koordinoinnista vastaa Kansallinen yhteistyöryhmä, jonka jäseninä myös Pelastakaa Lasten asiantuntijat toimivat. Koulutukset ja työpajat toteutetaan yhteistyössä eri nuorisotoimien edustajien ja toimijoiden kanssa, joista esimerkiksi aluehallintovirastot ja kuntien nuorisopalvelut ovat tärkeimpiä kumppaneita.

Pelastakaa Lasten asiantuntijat ovat myös aktiivisesti mukana Euroopan komission koordinoimassa Radicalisation Awareness Network -verkostossa, jonka järjestämiin työryhmätapaamisiin ja tapahtumiin asiantuntijamme osallistuvat.


Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Annukka Kurki

Tiimivastaava

Rosa Haavisto

Hankesuunnittelija

Eva Udeh

Hankesuunnittelija

Matti Mikkonen

Hankesuunnittelija