Ekstremismiä ennaltaehkäisevä työ

Väkivaltainen ekstremismi vahingoittaa lapsen oikeutta tasa-arvoiseen kohteluun ja turvalliseen kasvuympäristöön. Se altistaa lapsen vihamielisille asenteille ja väkivaltaiselle puheelle, minkä vaikutuksia lasten ja nuorten elämään me Pelastakaa Lapsilla ehkäisemme.

Mitä me teemme?

Tuotamme tietoa väkivaltaisen ekstremismin vaikutuksista lapsiin ja nuoriin

Teemme selvityksiä ja tuotamme julkaisuja väkivaltaisen ekstremismin vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Olemme koonneet myös verkkosivuillemme usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen lapsia ja nuoria koskettavaan väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin.

Koulutamme nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia

Koulutukset ja työpajat on suunnattu kaikille nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Keskiössä on vahvistaa ammattilaisten valmiuksia tunnistaa radikalisoitumista ja siihen liittyviä ilmiötä, kuten väkivaltaisia asenteita ja ajattelumalleja, sekä puuttua niihin jo varhaisessa vaiheessa.

Järjestämme nuorille työpajoja

Nuorille suunnatut osallistavat työpajat keskittyvät vahvistamaan nuorten osallisuutta, kriittistä ajattelua ja demokratiataitoja pedagogisen pakopelin kautta. Työpajat on suunniteltu 13-19-vuotiaille nuorille.

Ajankohtaista

Nuori ihminen pitää kädessään älypuhelinta niin että se peittää osittain kasvot.
Blogit 21.2.2024

Solvaavat vitsit voivat johtaa väkivaltaan 

Muistan yläkouluaikani olleen stressaavaa: Murrosikä, uudet kaverit, kokeet ja yhteishaku. Yläasteen sosiaalinen ilmapiiri on kuitenkin sellainen asia, joka minua on erityisesti jäänyt vaivaamaan vielä vuosienkin jälkeen. Olin tekemisissä sellaisten kavereiden kanssa, joiden keskuudessa käytettiin melko väkivaltaista kieltä, ja ryhmäpaine oli todella kovaa.

Sateenkaaren värinen paperisydän kohotettuna kädessä auringonvaloa vasten.
Blogit 14.2.2024

Kolme lausahdusta, joita transnuori on kyllästynyt kuulemaan

Sukupuolivähemmistöihin kohdistuva viha on kasvanut viimevuosina. Yksi syy tähän on antigender-liike. Virheellisen tiedon lisäksi liike levittää myös vihaa ja pelkoa transihmisiä kohtaan. Itse transnuorena olen seurannut tätä keskustelua kauhulla jo pitkään. Haluaisin kuitenkin uskoa, että suurin osa ihmisistä ei halua loukata minua, vaan on yksinkertaisesti huomaamattaan omaksunut vahingollisia asenteita ja puheenparsia.

Tekoälyaiheinen kuva, jossa lapsella on tabletti kädessään ja kasvojen eteen heijastuu verkkomaista kuvitusta.
Blogit 2.2.2024

Tekoäly ekstremismin mahdollistajana ja suojakeinona 

Tekoälyn nopea kehitys tuo uusia haasteita lapsen oikeuksien toteutumiseen. Se vaikuttaa negatiivisesti muun muassa lasten yksityisyyden suojaan, ja lisää ennakkoluuloja ja syrjintää. Tekoälyteknologian kehittyminen edistää myös lasten turvallisuuteen liittyviä haitallisia lieveilmiöitä – kuten väkivaltaista ekstremismiä.

Julkaisut

Lue lisää väkivaltaisen ekstremismin vaikutuksista lasten ja nuorten elämään Pelastakaa Lasten julkaisuista.

Milloin vihaamisesta tulee maailmankuva julkaisun kansikuva
Julkaisut 26.2.2024

Milloin vihaamisesta tulee maailmankuva

Nuoren omaksumat vihamieliset asenteet altistavat väkivaltaisiin ympäristöihin ajautumiselle. Vihamielisten asenteiden taustalla voi olla käsittelemättömiä vihan ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. On tärkeää tukea lapsia ja nuoria vihan ja muiden epämieluisien tunteiden käsittelemisessä, jotta tunteet eivät purkaudu väkivaltaisella tavalla.

Kansikuva Nuoret harhaanjohtavan tiedon maailmassa -julkaisusta
Julkaisut 19.9.2023

Nuoret harhaanjohtavan tiedon maailmassa

Nuoret harhaanjohtavan tiedon maailmassa -julkaisussamme kerrotaan mitä harhaanjohtavalla tiedolla tarkoitetaan, miksi sitä uskotaan, ketkä sitä levittävät ja mikä suojaa disinformaation vaikutuksilta.

Julkaisut 15.6.2022

Nuorisotyöntekijöiden silmin: Ekstremismi ja vihapuhe Suomessa

Julkaisu käsittelee väkivaltaisen ekstremismin, vihamielisten asenteiden ja vihapuheen välisiä yhteyksiä ja sitä, miten yleinen väkivallan kulttuuri näyttäytyy nuorisotyön ammattilaisten silmin.

Väkivaltaisen ekstremismin onnistunut ennaltaehkäisy on tiivistä yhteistyötä

Väkivaltaisen ekstremismin onnistunut ennaltaehkäisy vaatii tiivistä yhteistyötä. Pelastakaa Lasten väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä ennaltaehkäisevää työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä useiden kotimaisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. Pelastakaa Lapset on vastuussa nuorisotyöntekijöiden valtakunnallisesta kouluttamisesta osana tämänhetkistä Kansallista väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa (2019–2023). Tämän sisäministeriön asettaman ohjelman koordinoinnista vastaa Kansallinen yhteistyöryhmä, jonka jäseninä myös Pelastakaa Lasten asiantuntijat toimivat. Koulutukset ja työpajat toteutetaan yhteistyössä eri nuorisotoimien edustajien ja toimijoiden kanssa, joista esimerkiksi aluehallintovirastot ja kuntien nuorisopalvelut ovat tärkeimpiä kumppaneita.

Pelastakaa Lasten asiantuntijat ovat myös aktiivisesti mukana Euroopan komission koordinoimassa Radicalisation Awareness Network -verkostossa, jonka järjestämiin työryhmätapaamisiin ja tapahtumiin asiantuntijamme osallistuvat.


Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Annukka Kurki

Tiimivastaava

Rosa Haavisto

Hankesuunnittelija

Matti Mikkonen

Hankesuunnittelija