Turvallisempi huominen lapsille

Tule mukaan vaikuttamaan!

Haastamme aikuiset ja päättäjät edistämään lasten oikeutta väkivallattomaan sekä turvalliseen elämään. Haaste on osa syyskuussa toteutettavaa vaikuttamiskampanjaa.

Aikuisilla on mahdollisuus vaikuttaa pienten ja erityisesti haavoittavassa asemassa olevien lasten turvallisuuden lisäämiseen. Siksi haastamme kaikki aikuiset ja erityisesti päättäjät konkreettisiin tekoihin lasten turvallisuuden vahvistamiseksi. 

Tulevan kampanjan tarkoituksena on, että lasten kokemat turvallisuudentunteeseen liittyvät epäkohdat huomioidaan päätöksenteossa paremmin.

Mua on lyöty tänään (päiväkodissa).”
Lapsilta opittua -hankkeeseen osallistunut lapsi

Pelastakaa Lapset ry:n Lapsilta opittua hankkeessa 0–12-vuotiaat ja haavoittavassa asemassa olevat lapset kertoivat turvattomuuden, väkivallan sekä kiusaamisen kokemuksistaan esimerkiksi seuraavaa

  •  “Mua on lyöty tänään (päiväkodissa).”
  • “Ip-kerhokaveri alkoi jankkaa et sä et voi olla tän lapsen äiti, koska sä oot niin erivärinen.” 
  • “Olen nähnyt väkivaltaa.”

Lapset kokevat turvattomuutta päivittäin

Lapset kertovat nähneensä ja kokeneensa kiusaamista, rasismia, syrjintää, fyysistä väkivaltaa, vähättelyä, yksityisyyden puutetta, pelkoa satuttamisesta, asuinympäristön turvattomuutta sekä aikuisten pelottavaa ja arvaamatonta käytöstä. Lasten kokemat väkivallan ja turvattomuuden kokemukset tuovat esille sen, että lapsen oikeus turvalliseen ja väkivallattomaan elämään ei toteudu YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen velvoittamalla tavalla.  

Asumisympäristö pitäisi olla rauhallinen.” 
Lapsilta opittua -hankkeeseen osallistunut lapsi

Toteutamme vaikuttamiskampanjan 2.–8.9.2024 yhdessä lasten kanssa. Kampanjassa välitämme lasten kokemuksia ja tietoa aikuisille sekä haastamme päättäjiä tekemään konkreettisia toimia väkivallan ja turvattomuuden ehkäisemiseksi. 

Lapsilta opittua –hankkeessa lapset kertoivat ratkaisuehdotuksia, jotka lisäisivät heidän turvallisuuden tunnettaan:

  • “Kukaan ei ammu lasta.” 
  • “Asumisympäristö pitäisi olla rauhallinen.” 
  • “Se meni normaalin miehen luo ja sai apua.” 
Lapsilta opittua -hanke järjesti Kansallisen dialogin 10.4.2024. Kuvassa tapahtumaan osallistuneet henkilöt.

Blogi: Kohtaaminen vahvistaa pienten lasten turvallisuutta

Kirjoitimme huhtikuussa järjestetyn Kansallisen dialogin tuloksista. Tilaisuudessa syvennyimme pienten lasten turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksiin ja siihen, miten turvallisuuden kokemuksiin voidaan vaikuttaa.

Lue blogi

Haaste osana kampanjaa

Tulevan kampanjan tavoitteena on, että lasten kokemat epäkohdat huomioidaan paremmin päätöksenteossa. Lisäksi tavoitteena on, että pienten ja haavoittavassa asemassa olevien lasten kokemukset tulevat aikuisille tietoon. 

Haastamme päättäjät kertomaan, kuinka he edistävät lasten turvallisuutta ja millaisiin toimiin he ryhtyvät. Jaamme heille myöhemmin lasten turvallisuuteen liittyvän haasteen, ja kerromme eri tahojen toimista turvallisuuden edistämiseksi sosiaalisessa mediassa. Voit seurata kampanjan etenemistä ja haasteisiin vastaamista syksyllä 2024 #turvallisempilapsuus.

Julkaisemme koosteen kampanjan toteuttamisesta loppuvuodesta 2024. 

Lapsilta opittua –hankkeessa (STEA:n rahoittama hanke 2022–2024) tavattiin vuonna 2023 64 haavoittavassa asemassa olevaa lasta. Lapsilta kysyttiin asioita, joita he haluaisivat muuttaa elämässään sekä selvitettiin heidän elämänsä epäkohtia lapsen oikeuksien näkökulmasta.

Lisätietoja

Satu Vasenius ja Johanna Vinberg 

Hankesuunnittelijat

satu.vasenius@pelastakaalapset.fi 

johanna.vinberg@pelastakaalapset.fi