Tule vapaaehtoiseksi

Tule mukaan Pelastakaa Lasten vapaaehtoistyöhön!

Vapaaehtoisenamme voit olla mukana lasten ja nuorten arjessa tukiperheenä, tukihenkilönä, lomakotina, tai vaikka sporttikummina. Verkkovapaaehtoisena toimit lasten ja nuorten parissa verkkonuorisotalo Netarissa erilaisia nuoria kohdaten ja tukien. Voit myös tehdä vapaaehtoistyötä Perheentalolla. Perhehoitajana sinulla on mahdollisuus olla mukana luomassa turvallista lapsuutta sijaishoitoa tarvitseville lapsille.

Vapaaehtoistoiminnallemme on jatkuva tarve. Esimerkiksi yli tuhat lasta saa vuosittain tukiperheen tai lomakodin Pelastakaa Lasten kautta. Verkkovapaaehtoisemme kohtaavat tuhansia lapsia ja nuoria verkon välityksellä. Tarjoamme vapaaehtoisillemme ammatillista tukea ja koulutusta.

Voit myös liittyä paikallisyhdistyksemme jäseneksi ja tehdä vapaaehtoistyötä oman alueesi yhdistyksessä. Jäsenenä voit olla mukana vaikuttamassa yhdistyksesi toimintaan sekä oman kuntasi lasten ja nuorten hyvinvointiin. Jäsenillä on ylin päätösvalta Pelastakaa Lapset -liiton hallinnossa.

Kiitos, että haluat toimia kaikista heikoimmassa asemassa olevien lasten puolesta. Työmme ei olisi mahdollista ilman jäsentemme ja vapaaehtoistemme arvokasta tukea.

Katso tapahtumakalenterista seuraavat vapaaehtoistoiminnan valmennukset aluetoimistoissamme ympäri Suomen.

Turvallisuutta lapsille

Pelastakaa Lapset pyrkii huolehtimaan siitä, että vapaaehtoistyöhön perustuva toimintamme on kaikin tavoin lapsille turvallista. Tulemme pyytämään lapsen kanssa toimivilta, vapaaehtoistyöhön valmennettavilta, suostumuksen rikostaustaotteen pyytämiseksi Oikeusrekisterikeskuksesta (Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 148/2014).

Pyydämme myös kaikilta vapaaehtoisilta sitoumuksen lasten suojelemiseksi vapaaehtoistoiminnassa.

Lomakotitoiminta

Pelastakaa Lapset on järjestänyt lapsille lomakotitoimintana lomanviettomahdollisuuden jo yli 50 vuoden ajan. Lomakotimme ovat turvallisia maaseudulla tai kaupungissa asuvia perheitä, joille on yhteistä aito kiintymys lapsiin ja halu olla apuna silloin, kun heitä tarvitaan.

Lue lisää

Paikallisyhdistykset

Paikallisyhdistyksemme ovat osa valtakunnallista ja maailmanlaajuista Pelastakaa Lapset -järjestöä. Yhdistykset edistävät omalla toiminnallaan järjestön yhteisiä päämääriä.

Lue lisää

Perheentalo-toiminta Joensuussa

Joensuun Perheentalo on lapsiperheiden kohtaamispaikka, jonne lapset läheisineen voivat tulla viettämään aikaa, leikkimään ja touhuamaan. Perheentalolla on monenlaisia tehtäviä, joihin voit osallistua kiinnostuksesi mukaan.

Lue lisää

Perhekerhon vapaaehtoinen

Järjestämme maahanmuuttajaperheille kerhotoimintaa Joensuussa. Kerhon tavoitteena on tukea perheiden kotoutumista Suomeen muun muassa vanhemmille tarkoitetuilla informatiivisilla luennoilla, retkillä ja yhdessä tekemällä.

Lue lisää

Sijaisperheiden perhekaveri

Sijaisperheiden tukihenkilöt ovat tavallisia, turvallisia aikuisia, joilla on aikaa ja halua tukea sijaisperhettä tai sijaisperheen lasta vapaaehtoisena. Tukihenkilönä voi toimia yksin tai parin kanssa.

Lue lisää

Sijaisvanhemmuus

Lapselle turvallista tulevaisuutta mahdollistavia sijaisvanhempia tarvitaan jatkuvasti. Sijaisvanhemmuus on haasteellista, mutta myös palkitsevaa vanhemmuutta. Se on iloa huomata, miten lapsi kehittyy ja miten hänen luottamuksensa aikuisiin kasvaa.

Lue lisää

Sporttikummitoiminta

Sporttikummi vie lasta liikkumaan vapaamuotoisesti tai on mukana lapsen harrastuksessa, tsemppaa ja tukee sekä jakaa hienoja kokemuksia lapsen kanssa!

Lue lisää

Tukihenkilötoiminta

Pelastakaa Lasten tukihenkilöt tukevat lapsiperheitä tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Vapaaehtoistyö sopii kaiken ikäisille!

Lue lisää

Tukiperhetoiminta

Tukiperhetoiminta auttaa lapsiperheitä selviytymään paremmin silloin, kun vanhempien omat voimavarat ovat vähissä. Se on yksi tukitoimi, jolla tuetaan lasta ja hänen perheensä jaksamista.

Lue lisää

Verkkovapaaehtoinen

Verkkovapaaehtoinen on läsnä, kuuntelee, tukee ja ohjaa lapsia ja nuoria verkossa. Verkkovapaaehtoisena pääset tutustumaan nuorten vapaa-aikaan, tuottamaan sisältöä sosiaaliseen mediaan, osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja ohjaamaan nuoria esimerkiksi elämänhallintaan, opiskeluun ja työelämään liittyvissä asioissa.

Lue lisää