Varhaisen tuen toiminnoista kiinnostuneiden vapaaehtoisten ja perheiden rekisterin tietosuojaseloste

Laadittu: 22.1.2024

1. Rekisterinpitäjä

Pelastakaa Lapset ry (Y-tunnus: 0116788–1)

Osoite: PL 95, 00601 Helsinki

Käyntiosoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki

Puhelin: 010 843 5000

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Pelastakaa Lapset ry:n tietosuojavastaava juristi Maria Haarajoki

maria.haarajoki(at)pelastakaalapset.fi

puh. 010 843 5000

3. Rekisterin nimi

Varhaisen tuen toiminnoista kiinnostuneiden vapaaehtoisten ja perheiden rekisteri

4.  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

 • rekisteröidyn antama suostumus

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan lisätietojen lähettämiseen sekä yhteydenottoon ja -pitoon rekisteröidyn kanssa. Lomakkeilta kerätään lisäksi anonyymeja tietoja, joita voidaan käyttää markkinoinnin analysointiin ja raportointiin.

Evästeiden kautta kerättyjä tietoja voidaan käyttää edellä kuvattujen tarkoitusten ohella alla kohdassa ”13. Evästeet” ja evästeselosteessamme kuvattuihin tarkoituksiin.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin kerätään ja tallennetaan seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (myös mahdollisen puolison)
 • yhteydenottotapa
 • kiinnostuksen kohde
 • evästeiden keräämät tiedot verkkosivujemme käyttäjistä, kuten IP-osoite ja muut tiedot, joita on tarkemmin kuvattu evästeselosteessamme.

Markkinoinnin analysointia ja raportointia varten kerättäviä ja tallennettavia anonyymejä tietoja ovat kiinnostuksen kohde, lähin aluetoimisto, yhteydenoton ajankohta sekä tapa miten henkilö on kuullut toiminnasta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi lomakkeen, tapahtumailmoittautumisen tai muun yhteydenoton yhteydessä. Voimme kerätä joitain tietoja myös esim. vuorovaikuttaessasi meidän Facebookin fani- ja yhteisösivuilla ja evästeiden avulla vieraillessasi verkkosivuillamme.

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjän organisaatioon kuuluvilla henkilöillä on rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan ja siellä käsitellään. Lisäksi evästeiden kautta kerättyjä tietoja voidaan joissain tapauksissa luovuttaa esim. markkinointi- ja analytiikkapalveluita tarjoaville palveluntarjoajillemme.

Rekisteriin kerättäviä tietoja säilytetään palvelimilla, jotka sijaitsevat sekä EU/ETA-alueen sisällä.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Vapaaehtoisen henkilötiedot säilytetään rekisterissä kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa tai enintään yhden (1) vuoden ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä.

Hakeneen perheen henkilötiedot säilytetään rekisterissä kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa tai enintään 3 kk ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Pelastakaa Lasten käsittelemät henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä. Tämä toteutetaan poistamalla vanha lomakemerkintä sekä tekemällä uusi lomakemerkintä.
 • vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Tämä toteutetaan poistamalla lomakemerkintä.
 • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Tämä toteutetaan poistamalla lomakemerkintä.
 • valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Suomessa toimivaltainen viranomainen on:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä.

13. Evästeet

Käytämme pelastakaalapset.fi -verkkosivuillamme evästeitä ja muita vastaavia teknologioita sekä käsittelemme niiden avulla kerättyjä tietoja, jotka voivat olla sekä anonyymeja tietoja että henkilötietoja. Evästeiden ja vastaavien teknologioiden käytön ja niiden kautta kerättyjen tietojen käsittelyn tarkoituksena on parantaa palveluitamme, sivujemme toimintaa ja markkinointiamme. Käytämme myös evästeitä, jotka ovat välttämättömiä, jotta sivustomme toimisi tarkoitetulla tavalla.

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti evästeitä voidaan tallentaa laitteellesi ainoastaan suostumuksellasi, ellei kyse ole välttämättömistä evästeistä.

Huomaathan, että tiettyjen evästeiden ja sosiaalisen median liitännäisten kautta kertyviä henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön sekä lähettää ja tallentaa palvelimille Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi Yhdysvaltoihin.

Lisätietoa käyttämistämme evästeistä sekä tarkoituksista, joihin evästeitä käytämme sekä miten voit tehdä valintoja evästeiden osalta, löydät evästeselosteestamme. Siltä osin, kun evästeiden avulla kerätyt tiedot ovat henkilötietoja, tietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

14. Yhteisrekisterinpitäjyys Facebookin kanssa

Pelastakaa Lapset ylläpitää fani- ja yhteisösivuja Facebookissa. Toimimme näiden sivujen osalta soveltuvin osin Facebook Ireland Ltd. (”Facebook”) kanssa tietosuojalainsäädännön tarkoittamina yhteisrekisterinpitäjinä. Saamme yhteisösivujen kautta tietoomme Facebookilta mm. yksittäisen käyttäjän nimen, julkisen profiilikuvan sekä muut julkisesti näkyväksi määritetyt tiedot. Olemme myös soveltuvin osin yhteisrekisterinpitäjiä Facebookin kanssa verkkosivuillamme olevien Facebookin sosiaalisen median liitännäisten ja tiettyjen Facebookin mainosverkostoihin liittyvien palveluiden evästeiden osalta. Voit lukea evästeistä ja sosiaalisen median liitännäisistä lisää evästeselosteestamme.

Facebookin tietosuojaselosteesta voit lukea lisää siitä, miten ja millä oikeusperusteella Facebook osaltaan käsittelee tietojasi sekä miten voit käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi. Olemme tehneet Facebookin kanssa sopimuksen yhteisrekisterinpitäjyydestä, joka kuvaa meidän ja Facebookin vastuut kerättyjen tietojen osalta. Huomioithan, että mikäli haluat käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi niiden tietojen osalta, joita Facebook käsittelee, tulee sinun olla yhteydessä Facebookiin.

15. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Pelastakaa Lapset ry

Käyntiosoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki

Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.

16. Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Suosittelemme, että käytte säännöllisesti nettisivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa. Tämän selosteen alussa oleva ”päivitetty viimeksi” -kohta kertoo, milloin olemme viimeksi päivittäneet selostetta.