RadicalWeb-hanke

Hankkeen tarkoitus & toteutus

RadicalWeb-hankkeen tarkoituksena on tunnistaa ja ehkäistä verkkoympäristöissä ilmenevää nuorten hyvinvointia ja oikeuksia uhkaavaa ääriajattelua ja väkivaltaista radikalisoitumista.

Väkivaltaista radikalisoitumista pyritään ehkäisemään kouluttamalla nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia, erityisesti nuorisotyöntekijöitä ilmiöstä. Hanke järjestää ammattilaisille suunnattuja koulutuksia radikalisoitumisesta ja ääriajattelusta sekä niiden kohtaamisesta ympäri Suomen. Pilottikoulutus järjestettiin Helsingissä 1.11.2018, ja sen taltioinnin voit katsoa täältä. Vuonna 2020 ammattilaisille rakennetaan kasvokkaisten koulutusten tueksi myös verkkokoulutus, ja lisäksi hanke tuottaa ammattilaisille koulutusvideoita. Koulutuksista voit olla yhteydessä osoitteeseen radicalweb@pelastakaalapset.fi.

Hankkeessa myös analysoidaan ilmiötä empiirisen aineiston pohjalta tehtävällä selvitystyöllä. Siinä tarkastellaan, miten väkivaltainen radikalisoituminen ja ääriajattelu näkyvät suomalaisissa verkkoympäristöissä. Aineistoa kerätään crawler-työkalulla ja analysoidaan järjestelmällisesti. Lue selvitys Väkivaltainen ääriajattelu verkossa. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä sisäministeriön sekä Kirkon Ulkomaanavun Reach Out -toiminnon kanssa. Lisäksi hanke tekee yhteistyötä Euroopan komission Radicalisation Awareness Networkin, ruotsalaisen Fryshusetin, hollantilaisen RadarAdviesin ja ranskalaisten CNAF:n ja Askorian kanssa. Hanke on OKM:n rahoittama ja kestää vuoden 2021 loppuun asti.

Radikalisoituminen & ääriajattelu

Hanke käsittelee radikalisoitumista prosessina, joka voi johtaa valmiuteen käyttää väkivaltaa tai hyväksyä sen käyttö jotakin ihmisryhmää kohtaan. Ääriajattelun hanke käsittää ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian vastaisena, mustavalkoisena ja moninaisuutta vastustavana ajatusmaailmana. Kaikki radikaali ajattelu ei ole väkivaltaista; se voi myös olla yhteiskuntaa eteenpäin vievä voima. Olennaista hankkeen tarkastelemassa radikalisoitumisessa on ihmisoikeuksien (ml. lapsen oikeuksien) loukkaaminen, esimerkiksi valmius väkivallan käyttöön. Hanke tarkastelee uskonnolla perusteltua ääriajattelua, äärimmäisiä poliittisia ryhmiä sekä erilaisia radikaaleja vaihtoehtoliikkeitä.

Väkivaltainen radikalisoituminen ja ääriajattelu verkossa vaikuttavat nuoriin monilla tavoilla. Nuoret esimerkiksi altistuvat radikaalien liikkeiden viestinnälle ja ovat kohderyhmä, johon kaikki väkivaltaiset ääriliikkeet kohdistavat propagandaa ja rekrytointia, erityisesti verkossa. Myös vihapuhetta voi pitää muun muassa ääriajattelun ilmentymänä, ja se vaikuttaa kohteidensa turvallisuuden tunteeseen ja aiheuttaa pelkoa. Siten se myös toisintaa yhteiskunnallista epätasa-arvoa: turvattomuutta kokevan nuoren mahdollisuudet yhteiskuntaan osallistumiseen ovat huonommat kuin muiden.

Radikalisoituminen verkossa

Hanke keskittyy varsinkin verkossa ilmenevään ääriajatteluun, koska verkolla on ääriajattelun leviämisen kannalta olennainen rooli. On tutkimuksellista näyttöä, että verkko tarjoaa enemmän mahdollisuuksia radikalisoitua ja toimii kaikukammiona, jossa omille, äärimmäisillekin ajatuksilleen saa helposti vastakaikua. Tutkijoiden mukaan verkossa myös esimerkiksi rakennetaan “puhdasta” identiteettiä radikaalille ryhmälle, mikä voi myötävaikuttaa radikalisoitumiseen ja ryhmään kiinnittymiseen. Useissa tutkimuksissa on myös todettu, että verkko saa erilaisten liikkeiden jäsenet tuntemaan, että liike on suurempi kuin se oikeasti on. Nykyajan kommunikaatiovälineenä verkko lisäksi mahdollistaa ensimmäiset yhteydenotot ja muunkin yhteydenpidon radikaaliin liikkeeseen tai viharetoriikkaa yhdessä rakentavaan verkkoyhteisöön. Toisaalta näyttöä ei ole esimerkiksi siitä, että verkko itsessään riittäisi radikalisoimaan ketään ilman kontaktia toisiin ihmisiin. Sen ei ole myöskään nykytiedon valossa todettu nopeuttavan radikalisoitumista prosessina.

Fokus nuorisotyössä

Nuorten parissa työskentelevillä ammattilaisilla on erityisen hyvä mahdollisuus ennalta ehkäistä nuorten ääriajattelua sekä puuttua siihen. Nuorisotyö voi ehkäistä ääriajattelua ja radikalisoitumista kasvattamalla nuorten resilienssiä sitä kohtaan. Se voi esimerkiksi tukea nuoria haastavissa tilanteissa, opettaa heille medialukutaitoa ja kriittistä ajattelua, tarjota turvallisia tiloja keskustelulle ja antaa nuorille eväitä yhteiskuntaan osallistumisen tueksi. Tärkeää on, että nuorisotyöntekijöillä on myös osaamista ja välineitä tunnistaa väkivaltainen radikalisoituminen ja ääriajattelu ja puuttua siihen varsinkin tilanteissa, joissa heillä herää huoli nuoren hyvinvoinnista. Tähän hanke pyrkiikin aikaansaamaan muutosta.

Jos sinulla on hankkeesta kysyttävää, voit olla yhteydessä osoitteeseen radicalweb@pelastakaalapset.fi

Hanketta rahoittaa: