Vuosi sotaa Sudanissa: joka toinen lapsi ollut tulilinjalla

Yli 10 miljoonaa lasta Sudanissa on viimeisen vuoden aikana ollut sotatoimialueella ja vähintään viiden kilometrin päässä hengenvaarallisesta aseellisesta väkivallasta. Humanitaarinen apu on edelleen merkittävästi alirahoitettu.

Huhtikuun 15. päivä on kulunut vuosi siitä, kun aseellinen konflikti puhkesi Sudanissa. Konfliktin kiihtyessä ja laajentuessa vihollisuuksien uhkaamien lasten määrä on jatkuvasti kasvanut.

ACLED-tutkimuslaitos on Pelastakaa Lasten puolesta analysoinut konfliktitilannetta. Selvitys osoittaa, että maan lapsiväestöstä peräti puolet on tällä hetkellä tai jossain vaiheessa konfliktia ollut enintään viiden kilometrin päässä taistelualueelta. Yhteensä 10 miljoonaa lasta on ollut aseellisen väkivallan uhan alla tai sen kohteena.

Taisteluiden, kranaatti- ja ohjusiskujen sekä pommitusten seurauksena lapsia on kuollut tai haavoittunut. Lapset kärsivät psyykkisestä rasituksesta ja joutuvat pakenemaan turvattomuuden ja kotien tuhoutumisen vuoksi.

ACLED arvioi, että viime vuonna sattuneista konfliktiin liittyvistä väkivaltaisista tapauksista noin kaksi kolmannesta tapahtui asutuskeskuksissa, joissa asuu yli 100 000 ihmistä. Analyysin mukaan viisi miljoonaa lasta on toistuvasti altistunut väkivaltaiselle tapahtumalle vuoden aikana.

Raporttien mukaan yli 15200 ihmistä, mukaan lukien lapsia, on saanut surmansa. Todellinen luku on todennäköisesti huomattavasti suurempi. Taistelut ovat ajaneet yli neljä miljoonaa lasta pakomatkalle. 

Väkivalta on levinnyt yhä laajemmalle, muun muassa Al Jazirahin osavaltioon, joka on ollut maan vilja-aitta. Maataloustuotanto on vakavasti häiriintynyt ja elintarvikkeiden hinnat nousevat jatkuvasti. Jopa 230 000 lasta ja äskettäin synnyttänyttä äitiä uhkaa nälkäkuolema, ellei toimiin ryhdytä heidän auttamisekseen.

– Lapset Sudanissa ovat joutuneet kohtaamaan käsittämätöntä kärsimystä. He ovat todistaneet kuolemaa, joukkomurhaa, rikki ammuttuja katuja, ruumiita ja pommitettuja koteja. Samalla he joutuvat pelkäämään kuolemaa, haavoittumista, lapsisotilaaksi värväämistä tai seksuaaliväkivaltaa. Vaikka YK:n turvallisuusneuvosto äskettäin peräänkuulutti tulitaukoa, taistelut jatkuvat ja miljoonat lapset ovat ristitulessa, sanoo Pelastakaa Lasten Sudanin maajohtaja Arif Noor.

–Miljoonat lapset eivät saa riittävästi ruokaa, 3,8 miljoonaa kärsii aliravitsemuksesta ja tuhannet muut ovat vaarassa kuolla sairauksiin maan terveydenhuollon lähes romahdettua. Lapset eivät ole päässeet kouluun viimeisen vuoden aikana. Yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua kokemaan sitä, mitä Sudanissa olevat ovat kokeneet, toteaa Noor.

–Häkellyttävät 10 miljoonaa lasta on kokenut taisteluita ja konfliktin seurauksia läheltä. Tämä on kymmenen kertaa enemmän kuin Suomessa on lapsia. Väkivallalle on saatava loppu välittömästi, sillä jokainen lisäpäivä sotaa Sudanissa merkitsee lisää kuolleita, haavoittuneita ja traumatisoituneita lapsia. Kyse on lasten ja täten koko maan tulevaisuudesta, sanoo Anne Haaranen, Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja.

Ensi viikolla pidetään Pariisissa kokous humanitaarisesta avusta Sudaniin. Maailman johtajien on yritettävä löytää ratkaisuja sekä Sudanin poliittiseen, että taloudelliseen kriisiin. Taistelut Sudanissa on lopetettava ja konfliktin osapuolet on saatava noudattamaan kansanvälisen oikeuden velvoitteitaan. Avunantajamaita on saatava lisäämään hätäavun rahoitustaan. Tällä hetkellä YK:n Sudanin tämän vuoden humanitaarisen avun suunnitelman rahoituksesta on katettu vain 5,8 prosenttia. Rahoitusvaje yltää runsaaseen 2,5 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. On sitouduttava nykyistä laajemmin lasten eloonjäämisen ja tulevaisuuden turvaamiseksi.

Pelastakaa Lapset on toiminut Sudanissa vuodesta 1983.Viime vuoden aikana järjestö tavoitti työllään 2,1 miljoonaa ihmistä, joista 1,5 miljoonaa on lapsia. Suomalaisten lahjoittajien sekä Euroopan unionin tuella toteutetaan Sudanissa mittavia hankkeita, joilla varmistetaan lasten ja perheiden pääsyä terveydenhoitoon, ravitsemuspalveluihin sekä koulutukseen. Lisäksi vahvistetaan lasten suojelua sekä tuetaan hädänalaisten perheiden toimeentuloa.

* Nimi muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi.